​Príklad

Dokumentácia pre potreby implementácie

 

OpenData rozhrania boli implementované z zmysle štandardov:

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/

 

http://swagger.io/

 

a po konzultácii s komunitou opendata.sk.

 

 

 

Dokumentáciu ktorá popisuje tvorbu dotazov nájdete tu:

 

http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/errata03/os/complete/part2-url-conventions/odata-v4.0-errata03-os-part2-url-conventions-complete.html

 

 

 

V ostrom prostredí je potrebné zameniť

 

https://localhost/Rpvs.Services.OpenData/swagger/ui/index

 

za:

 

https://rpvs.gov.sk/OpenData/swagger/ui/index