Obchodný register

Obchodný register (www.orsr.sk)

Vyhľadávanie v obchodnom registri.

Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

Zoznam formulárov obchodného registra pre podania v elektronickej podobe.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k obchodnému registru týkajúce sa poplatkov, elektronických podaní a pod.

Technická podpora

Formulár hlásenia problému.

Elektronické služby obchodného registra

Portál elektronických služieb OR SR.

Aktuality a oznamy

Aktuality a legislatívne zmeny v obchodnom registri.

Dokumenty a návody

Dokumenty a návody k elektronickým službám obchodného registra.

Obchodný register je vedený na registrových súdoch.

Povinnosť zapisovať aktuálne  údaje o konečnom užívateľovi výhod ostala zachovaná. Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri aj naďalej nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú verejne dostupné na stránke www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Zobrazujú sa v Registri právnických osôb. Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Odpovede na často kladené otázky vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod.