Ex post konzultácie

Ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi sú povinnou súčasťou ex post hodnotenia regulácií s vplyvom na podnikateľské subjekty a predchádzajú samotnému hodnoteniu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva ex post hodnotenie tých regulácií, ktoré spadajú do pôsobnosti rezortu.

Hlavným účelom ex post konzultácií je získanie informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia.

Ex post konzultácie sa realizujú súčasne v dvoch formách: cielené (priame oslovenie podnikateľských subjektov) a verejné (uverejnením oznámenia na webovom sídle). Verejné ex post konzultácie trvajú minimálne štyri týždne. V prípade záujmu je možné kontaktovať osobu uvedenú v Oznámení o začatí verejných ex post konzultácií.

Oznámenia o začatí verejných ex post konzultácií