Agenda ministerstva

Civilné právo

Informácie týkajúce sa civilného práva.

Trestné právo

Informácie týkajúce sa trestného práva.

Medzinárodné právo

Informácie týkajúce sa medzinárodného práva.

Naše projekty

Informácie týkajúce sa projektov MS SR.

Plán obnovy a odolnosti

Informácie týkajúce sa Plánu obnovy a odolnosti

Restoratívna justícia – novela Trestného zákona

Informácie o restoratívnej justícií.

Správne konania

Rozhodnutia vydané v konaní o inom správnom delikte.

Multidisciplinárny prístup v rodinnoprávnej agende

Informácie o multidisciplinárnom prístupe v rodinnoprávnej agende.