Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dozvedieť sa viac o ministerstve.

Aktuálne témy

Pre médiá

Najnovšie informácie z ministerstva.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade BTS Holding, a. s. proti Slovenskej republike, ktorým konštatoval porušenie práva na majetok podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru.   Sťažnosť sa týkala zastavenia exekučného konania vnútroštátnymi súdmi (Okresný súd Bratislava II, Krajský súd v Bratislave), ktoré sťažujúca sa spoločnosť iniciovala voči Fondu národného majetku pre nezaplatenie ...

30.6.2022

Obchodný register čaká dôležitá a už veľmi potrebná zmena. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo súťaž na vytvorenie nového informačného systému obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie. Obchodný register je dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia a zlepšovanie jeho kvality a užívateľskej prívetivosti je nevyhnutným predpokladom pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a v neposlednom rade aj pre zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľov. Vytvorenie nového informačného ...

24.6.2022

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 23. júna 2022 vyhlásil rozsudok v prípade Pjonteková a Petejová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.    Sťažnosti sa týkali dĺžky občianskoprávneho konania, začatého na návrh sťažovateliek. Sťažovateľky si žalobami podanými v máji 1999 a v apríli 2001 uplatnili na Okresnom súde Bardejov nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia a konania ...

24.6.2022

Dôležité odkazy