Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dozvedieť sa viac o ministerstve.

Aktuálne témy

Pre médiá

Najnovšie informácie z ministerstva.

Projekt bol vypracovaný na základe Dopytovej výzvy OPII-2022/7/23-DOP zverejnenej dňa 28.07.2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ je v súlade so špecifickým cieľom 7.7 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. MSSR dlhodobo kladie dôraz na elektronizáciu procesov ...

21.9.2022

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie v prípade Vassová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú. Sťažovateľka sa na základe článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sťažovala na ...

16.9.2022

„O spravodlivosti možno hovoriť vtedy, ak prichádza včas – s týmto som nastupovala do úradu a po dva a pol roku si dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo spravodlivosť priblížiť ľuďom – časovo, odborne, konkrétnymi zmenami vedúcimi k lepšej vymožiteľnosti práva,“ hodnotí odchádzajúca ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Od marca 2020 sa v rezorte spravodlivosti podarilo niekoľko veľkých reforiem, tím na ministerstve ...

13.9.2022

Dôležité odkazy