Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dozvedieť sa viac o ministerstve.

Aktuálne témy

Pre médiá

Najnovšie informácie z ministerstva.

Obchodný register čaká dôležitá a už veľmi potrebná zmena. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo súťaž na vytvorenie nového informačného systému obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie. Obchodný register je dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia a zlepšovanie jeho kvality a užívateľskej prívetivosti je nevyhnutným predpokladom pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a v neposlednom rade aj pre zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľov. Vytvorenie nového informačného ...

24.6.2022

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 23. júna 2022 vyhlásil rozsudok v prípade Pjonteková a Petejová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.    Sťažnosti sa týkali dĺžky občianskoprávneho konania, začatého na návrh sťažovateliek. Sťažovateľky si žalobami podanými v máji 1999 a v apríli 2001 uplatnili na Okresnom súde Bardejov nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia a konania ...

24.6.2022

Slovenská republika uspela v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva o sťažnosti na porušenie práva na spravodlivé konanie v trestnej veci.   Sťažnosť sa týkala trestného konania a odsúdenia sťažovateľa na trest odňatia slobody v trvaní päť a pol roka za zločin lúpeže. Hlavnou námietkou bolo, že odsúdenie sťažovateľa bolo nespravodlivé a svojvoľné, pretože bolo založené najmä na jeho priznaní ...

23.6.2022

Dôležité odkazy