Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 24

Bratislava, 31. január 2023 –  Minister spravodlivosti SR Viliam Karas, predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď spoločne otvorili justičný rok 2023. Sú presvedčení, že podujatie, ktoré sa koná prvýkrát v histórii slovenskej justície si postupne vytvorí dlhoročnú tradíciu. Jeden deň v roku, ktorý bude patriť sudcom zo všetkých súdov. ...

1.2.2023

Na stretnutí im predstavil zámer súkromných nadácií, čo zástupcovia komory privítali ako mimoriadne vhodné opatrenie nakoľko už dlhodobo upozorňujú na to, že nevedia optimálne riešiť potreby klientov a preto aj mnoho finančných prostriedkov a zdrojov odchádza do zahraničia. Riešia sa zahraničné štruktúry, ktoré nie sú vyhovujúce, preto uvítali tento návrh a chcú spolupracovať pri jeho ...

30.1.2023

Dátum 7.1.2023 si budeme pamätať ako deň, kedy naše životy opustil „náš Mirko“. Každý, kto Mirka poznal ho nazýval „náš Mirko“, lebo jeho bezprostrednosťou sa dostal pod kožu každému, s kým sa v živote stretol. 31 rokov robil tento svet lepším miestom, rozdával radosť, úprimnosť ale predovšetkým nádej. Nádej, že žiaden problém nie je tak veľký, aby ...

9.1.2023

Krajský súd v Žiline zabezpečuje oblasť restoratívnej justície prostredníctvom jednotlivých probačných a mediačných úradníkov, ktorí pôsobia na okresných súdoch v sídle kraja. Hoci vo svete je restoratívna justícia stará dobrá vec, na Slovensku ešte len začíname s takýmto iným prístupom v trestných veciach.  Národný projekt s názvom Budovanie a posilňovanie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej ...

13.12.2022

–     B2B advisory services s. r. o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, IČO 54 631 611 –     G Investment Group s. r. o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, IČO 51 682 664 Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ,,SOI“) eviduje zvýšený počet podaní, v ktorých pisatelia – podnikateľské subjekty upozorňujú na obchodné praktiky a aktivity vyššie uvedených subjektov, ktoré zasielajú právnickým osobám výzvy ...

21.10.2022