Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 136

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k investičnému projektu „Obnova tlačového HW na súdy a MS SR“. Cieľom investičného projektu „ Obnova tlačového HW na súdy a MS SR“ je doplnenie a obnovenie tlačového HW dostupného koncovým užívateľom v prostredí súdov a MS SR potrebného k úspešnému plneniu agendy. V súčasnosti je viacero súdov ...

28.11.2023

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 v zmysle § 2 zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na: a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, ...

27.11.2023

Každý rok, v tretí novembrový týždeň, sa vo svete oslavuje tzv. Týždeň konceptu restoratívnej justície. Počas tejto celosvetovej kampane sa individuálni zástancovia, ale i organizácie pracujúce v tejto oblasti snažia o osvetu restoratívnej spravodlivosti širokej verejnosti. Jednou z priekopníckych organizácií je aj Európske fórum pre restoratívnu justíciu (European Forum for Restorative Justice, EFRJ), ktorého aktívnym členom je od roku 2023 ...

20.11.2023

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej republiky  a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

18.10.2023

Dnes si spoločne pripomíname smutné výročie nenávistného útoku, ktorý pripravil o život Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, vážne zranil Radku Trokšiarovú a zasiahol celú spoločnosť. História nás naučila, a sami sme sa stali svedkami, že nenávisť v spojení s diskrimináciou vedie k teroru, ohrozuje sociálnu súdržnosť a porušuje práva druhých. Verejné vyjadrenia, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú násilie alebo nenávisť proti osobám alebo skupinám ľudí vytvárajú ...

12.10.2023