Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 116

Bratislava, 9. júna 2023 – Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders vo štvrtok 8. júna 2023 predstavil v poradí už 11. porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023 (Justice Scoreboard). Prehľad má informatívny charakter, no pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom ...

9.6.2023

V piatok 26. mája 2023 bol v Ľubľane schválený Dohovor o medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov ďalších medzinárodných zločinov. Dohovor uľahčí justičnú a policajnú spoluprácu v tejto oblasti, čím umožní potrestanie páchateľov najzávažnejších medzinárodných zločinov. Ľubľansko-haagsky dohovor bude otvorený na podpis v Haagu začiatkom roka 2024. Ide o najvýznamnejší dohovor v oblasti medzinárodného ...

29.5.2023

Zároveň informujeme, že bankové účty zanikajúcich súdov sa k 31.5.2023 rušia.  Od 1.6.2023 je potrebné platby smerovať na bankové účty nástupníckeho súdu. Zoznam bankových účtov je k dispozícií na stiahnutie nižšie. Niektoré zmeny vyplývajúce zo zákona č. 150/2022 Z. z.:     Za prípadné komplikácie sa vopred ospravedlňujeme. 

26.5.2023

Institut pro restorativní justici realizuje v súčasnom období jedinečný projekt JUSTIN, Eraszmus+, ktorého partnerom je i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V dňoch 15.- 19. mája 2023 sa za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE – Criminal Sanctions Agency uskutočnilo v Prahe odborné školenie zamerané na využitie restoratívneho programu, akým je v súčasnej situácii mediácia v oblasti závažnej trestnej ...

22.5.2023

Dňa 27. marca 2023 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 43. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému na začiatku rokovania predsedal minister spravodlivosti SR Viliam Karas a následne bola poverená predsedaním štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner. Minister otvoril riadne zasadnutie a ...

19.5.2023