Justičná revue

Vyhľadávanie v katalógu Justičnej revue

Katalóg čísiel Justičnej revue od r. 2000.

Pokyny pre autorov príspevkov do Justičnej revue

Zoznam pokynov pre autorov príspevkov.

Ceny Karola Planka

Zoznam udelených cien od roku 2001.

Harmonogram Justičnej Revue

Justičná revue sa skladá z redakčného kruhu, redakčnej rady a samotnej redakcie, kde sa predložené príspevky redakčne upravujú po jazykovej stránke. Odbornú stránku predložených príspevkov posudzuje redakčná rada na základe odborných recenzných posudkov.


Ročne vychádza 12 čísiel. Časopis je členený na viacero rubrík, do ktorých redakčná rada schválené príspevky zaraďuje:

 • Štúdie
 • Články
 • Diskusia (všeobecná)
 • Za a proti
 • Úvaha
 • Európska únia a Slovensko
 • Zo zahraničia
 • Informácie
 • Recenzie – anotácie
 • Digesta
 • Súdne precedensy – komentované
 • Súdne precedensy – vybrané

Justičná revue – redakcia

tel: +421 2 888 911 33
e-mail: justicna.revue@justice.sk

Objednávky

Wolters Kluwer SR s. r. o. 

Mlynské nivy 48 

821 09 Bratislava 

telefón: +421 2 58 10 20 31

e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk