Ceny Karola Planka

Cena udelená za rok 2022

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2022“

doc. JUDr. Jánovi ŠANTOVI, PhD., LL.M., MBA

a

„čestné uznanie“

prof. JUDr. Tomášovi ĽALÍKOVI, PhD.

Ocenenia slávnostne odovzdal štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Peter Sepeši dňa 27. júna 2023.

 Redakčná rada 

Cena udelená za rok 2021

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2021“

JUDr. Petrovi MATUŠKOVI, PhD., LL.M.

Cenu slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti SR, Mgr. Mária Kolíková, dňa 18. júla 2022.

 Redakčná rada 

Cena udelená za rok 2020​

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2020“

 doc. JUDr. Petrovi LYSINOVI, PhD.

Cenu slávnostne odovzdala ministerka  spravodlivosti SR, Mgr. Mária Kolíková, dňa 28. septembra 2021.

 Redakčná rada 

Cena udelená za rok 2019​

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2019“

doc. JUDr. Rastislavovi FUNTOVI, Ph.D., LL.M.

Cenu slávnostne odovzdal štátny tajomník Ministerstva  spravodlivosti SR, Mgr. Michal Novotný, dňa 8. septembra 2020.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2018​

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2018“

 prof. JUDr. Karlovi MARKOVI, CSc.

Z RADOV ŠTUDENTO

Bc. Lukášovi TOMAŠOVI.

Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, Mgr. Gábor Gál, dňa 25. septembra 2019.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2017​

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2017“

Mgr. Nikolete BITTEROVEJ.

Z RADOV ŠTUDENTOV

Mgr. Richardovi MACKOVI.

Ceny slávnostne odovzdal  minister spravodlivosti SR, Mgr. Gábor Gál, dňa 26. septembra 2018.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2016​

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2016“

prof. JUDr. Marekovi ŠTEVČEKOVI, PhD. 

Z RADOV ŠTUDENTOV

Mgr. Martinovi GREGOROVI 

Ceny slávnostne odovzdala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., dňa 30. mája 2017.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2015

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2015“

JUDr. Miroslave BÁLINTOVEJ

Z RADOV ŠTUDENTOV

Mgr. Michalovi KRAJČOVIČOVI

Ceny slávnostne odovzdala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., dňa 12. septembra 2016.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2014

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2014“

Mgr. Róbertovi JAKUBÁČOVI

Z RADOV ŠTUDENTOV

Mgr. Natálii JURÁŠOVEJ

Ceny slávnostne odovzdala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR, JUDr. Monika Jankovská, dňa 15. apríla 2015.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2013


V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2013“

JUDr. Borisovi BALOGOVI, PhD.

Z RADOV ŠTUDENTOV

Bc. Martinovi BAKOVI

Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, JUDr. Tomáš Borec, dňa 14. apríla 2014.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2012

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2012“

JUDr. Bystríkovi ŠRAMELOVI, PhD.

Cenu slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, JUDr. Tomáš Borec, dňa 16. apríla 2013.

Redakčná rada

Cena udelená za rok 2011

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2011“

JUDr. Tomášovi ĽALÍKOVI, PhD.

Z RADOV ŠTUDENTOV

Jaroslavovi ČOLLÁKOVI

Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, JUDr. Tomáš Borec, dňa 14. júna 2012.

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU JUSTIČNÁ REVUE

Cena udelená za rok 2010

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

 „Cenu Karola Planka za rok 2010“

prof. JUDr. Helene BARANCOVEJ, DrSc.

Z RADOV ŠTUDENTOV 

Bc. Marekovi DOMINOVI

Čestná plaketa Karola Planka bola udelená

JUDr. Júliusovi FÍGEROVI

za dhoročné pôsobenie v redakčnej rade časopisu Justičná revue

Ceny slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti SR doc. JUDr. Lucia Žitňanská 2. júna 2011.

REDAKČNÁ RADA

Cena udelená za rok 2009

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2009“

doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.

za odborný článok „K odpočúvaniu a zaznamenávaniu telefonického rozhovoru“ uverejnený v JR č. 5/2009 a tiež za odborné príspevky z oblasti trestného práva napísané v spoluautorstve uverejnené v Justičnej revue v roku 2009.

„Cena Karola Planka pre študenta za rok 2009“

bola udelená

Michalovi Uličnému

za príspevky „Ako ďalej po rozhodnutí o neplatnosti volieb do orgánov samosprávy obcí?“ JR č. 8-9; „K niektorým problémom nostrifikácie dokladov o vzdelaní“ JR č. 10 a „Predmanželská zmluva a jej vynútiteľnosť v právnom systéme Spojených štátov amerických“ JR č. 12/2009.

Ceny slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti SR JUDr. Viera Petríková.

REDAKČNÁ RADA

Cena udelená za rok 2008

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „Cenu Karola Planka za rok 2008“

Mgr. Tomášovi Hercovi

za odborné príspevky uverejnené v roku 2008, a to:

  • Problém aplikovateľnosti protiústavného právneho predpisu, JR č. 6-7
  • Neuplatňovanie mandátu poslanca, JR č. 10

Cenu slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR JUDr. Štefan Harabin, 25. mája 2009.

Cena udelená za rok 2007

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „Cenu Karola Planka za rok 2007“

JUDr. Imrichovi Feketemu, CSc.

a

Mgr. Martine Feketeovej

za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2007.

„Cena Karola Planka pre študenta za rok 2007“ bola udelená

Lukášovi Kvokačkovi

za štúdiu „História prijatia a charakteristika právnej úpravy európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov“ uverejnenú v Justičnej revue číslo 8-9.

Cenu slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR JUDr. Štefan Harabin, 29. apríla 2008

Cena udelená za rok 2006

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2006“

JUDr. Petrovi Kerecmanovi, PhD.

za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2006 v číslach 1, 3, 6 – 7, 8 – 9, 10, ktoré aktuálne reagovali na potreby právnej praxe i právnej vedy.

Cenu  slávnostne odovzdal minister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin, dňa 20. marca 2007.

Cena udelená za rok 2005

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2005“

doc. JUDr. Svetlane FICOVEJ, CSc.

za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2005 v číslach 2, 3, 6 – 7, 8 – 9, 10, ktoré aktuálne reagovali na potreby právnej praxe i právnej vedy z oblasti občianskeho práva

a

„Cenu Karola Planka za rok 2005 pre študentov“

Róbertovi Dobrovodskému

za odborný článok „K omylu v trestnom práve“, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue číslo 8 – 9/2005.

Ceny  slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.,  6. apríla 2006.

Cena udelená za rok 2004

Tento rok sa uskutočnil piaty ročník odovzdávania literárnej Ceny Karola Planka. Táto Cena bola ustanovená rozhodnutím redakčnej rady časopisu Justičná revue, ako spôsob verejného ocenenia autora, ktorý publikuje v tomto časopise.

Cenou sa oceňuje autor za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax. Cena Karola Planka sa udeľuje tiež za najlepší článok, ktorý napísal študent.

Redakčná rada Justičnej revue rozhodla udeliť Cenu Karola Planka

doc. JUDr. Milanovi Ďuricovi, PhD.

za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2004, a to

  • „Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (JR 1/2004);
  • Pluralita veriteľov ako jedna z podmienok pre vyhlásenie konkurzu (JR 2/2004);
  • Podmienky pre podanie vylučovacej žaloby v konkurznom konaní (JR 3/2004);
  • Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom (JR 6-7/2004)“.

Z radov študentov Cena Karola Planka bude udelená

Lukášovi Valúškovi 

za odborný článok

„Inštitút zneužitia práva v súkromnom práve vo vybraných štátoch a v Slovenskej republike, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue číslo 4/2004.

Cena udelená za rok 2003

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2003“

doc. JUDr. Václavovi NESROVNALOVI, CSc. – in memoriam

za článok „Problém zásady materiálnej pravdy“, uverejnený v časopise Justičná revue č. 12/2003 

Redakčná rada ďalej udelila titul

 „Nominant Ceny Karola Planka za rok 2003“

Mgr. Zuzane KUPCOVEJ, PhD.

za súbor článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2003,

doc. JUDr. Jánovi SVÁKOVI, CSc.

za článok „Rozhodovanie sporov pri výkone športovej činnosti“ uverejnený v časopise Justičná revue č. 8-9/2003.  

Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti JUDr. Daniel Lipšic 22. marca 2004.

Cena udelená za rok 2002

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2002“

JUDr. Jánovi DRGONCOVI, DrSc.

 za súbor odborných článkov uverejnených v roku 2002. 

Redakčná rada ďalej ocenila titulom

 „Nominant Ceny Karola Planka za rok 2002“

JUDr. Miloša HAŤAPKU

za súbor odborných článkov uverejnených v roku 2002.

JUDr. Ondreja SAMAŠA

 za článok „Neprimeraná rýchlosť ako možná príčina dopravných nehôd“, uverejnený v rubrike Za a proti v č. 10/2002.

Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti JUDr. Daniel Lipšic 27. marca 2003.

Cena udelená za rok 2001

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2001“

JUDr. Milošovi HAŤAPKOVI

za súbor článkov; do pozornosti sa dáva článok „Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ako kolízny opatrovník maloletého dieťaťa“. Uverejnený bol v č. 11/2001.

Redakčná rada ďalej ocenila titulom „Nominant Ceny Karola Planka za rok 2001“

doc. JUDr. Soňu KOŠIČIAROVÚ, PhD.

za odborný článok „Ústavné právo na priaznivé životné prostredie – forma bez obsahu?“ , uverejnený v č. 10/2001.

JUDr. Petra KERECMANA, PhD.

za súbor odborných článkov uverejnených v roku 2001.

Ceny boli slávnostne odovzdané ministrom spravodlivosti JUDr. Jánom Čarnogurským 28. marca 2002.