Naše projekty

Ďalšie projekty

Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva spravodlivosti SR

Informácie o projekte Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva spravodlivosti SR.

Elektronický súdny spis

Informácie o projekte Elektronický súdny spis.

e-CODEX​

Informácie o projekte e-CODEX​.