Granty Európskej Únie

Program na podporu štrukturálnych reforiem – Projekt Insolventnosť

Základným cieľom je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch.

e-CODEX

Informácie o projekte e-CODEX​.