Granty Európskej Únie

Posilnenie Súdnej siete pre občianske veci Slovenskej republiky a zvýšenie povedomia o jej existencii a členoch

Jedným z cieľov projektu je mať na súdoch kontaktné body s ucelenými teoretickými vedomosťami o všetkých nástrojoch.

Program na podporu štrukturálnych reforiem – Projekt Insolventnosť

Základným cieľom je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch.

e-CODEX

Informácie o projekte e-CODEX​.