Civilné právo

Civilný sporový poriadok

Informácie o Civilnom sporovom poriadku

Civilný mimosporový poriadok

Informácie o Civilnom mimosporovom poriadku

Správny súdny poriadok

Informácie o Správnom súdom poriadku

Legislatívny proces k novým procesným kódexom

Informácie o koncepcií reformy súdnictva

Kolektívne žaloby

Informácie o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Vzory a poučenia pre súdy​

Zoznam vzorov a poučení pre súdy

Ďalšie vzory a formuláre

Oslobodenie od súdnych poplatkov, Výživné, Platobné rozkazy, Správcovia, Konkurz a reštrukturalizácia, Mediácia, …

Rekodifikácia súkromného práva

Informácie o rekodifikácii súkromného práva

Malý konkurz

Informácie o jednoduchom, efektívnom, hospodárnom a rýchlom likvidačnom konaní.

Súvisiace predpisy

Znenie Zákona č. 125/2016 Z. z.​, schválené NRSR

Vzory pre fyzické a právnické osoby