Vzory a poučenia pre súdy​

Civilný sporový poriadok

Poučenia

Predvolania

Upovedomenia

Uznesenia

Výzvy

1_Výzva na zvolenie advokáta (RTF, 47 KB)

Civilný mimosporový poriadok

Poučenia

Predvolania

Uznesenia

Správny súdny poriadok

Poučenia

Predvolania

Upovedomenia

Uznesenia