Ekonomika a správa majetku

Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR sú zverejňované rezortné informácie týkajúce sa ekonomiky a správy majetku.Na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR sú zapojené nasledovné subjekty, ktoré sú samostatnými rozpočtovými organizáciami:

 • Civilná časť kapitoly
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – ústredný orgán,
  • krajské súdy (8),
  • okresné súdy (31) a mestské súdy (5),
  • Špecializovaný trestný súd,
  • správne súdy (3),
  • Justičná akadémia Slovenskeh republiky,
  • Centrum právnej pomoci,
  • Úrad pre správu zaisteného majetku.
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže
  • spolu 19 organizácií, a to generálne riaditeľstvo a ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.