Ekonomika a správa majetku

Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR sú zverejňované rezortné informácie týkajúce sa ekonomiky a správy majetku.Na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR sú zapojené nasledovné subjekty, ktoré sú samostatnými rozpočtovými organizáciami:

 • Civilná časť kapitoly
  • Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredný orgán;
  • 8 krajských a 54 okresných súdov, Špecializovaný trestný súd;
  • Justičná akadémia SR;
  • Centrum právnej pomoci;
  • Úrad pre správu zaisteného majetku.
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže
  • spolu 19 organizácií, a to generálne riaditeľstvo a ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.