Granty EHP a Nórska

Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Finančným mechanizmom EHP a Nórskym finančným mechanizmom 2014 – 2021 sa v