Granty EHP a Nórska

Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Cieľom je zefektívneniť a skvalitneniť justičný systému v oblasti ochrany obetí zločinu a maloletých.