Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 6 – 10 výsledkov zo 146

Ministerstvo spravodlivosti SR vyjadruje vážne obavy v súvislosti s priebehom súdneho konania pri objasňovaní úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu polície v Charleroi. „Plne rešpektujeme nezávislosť belgických justičných orgánov. Považujem však za rovnako dôležité, aby v prípade, keď existujú vážne pochybnosti okolností úmrtia slovenského občana a jeho vyšetrovania, aby sa príslušné orgány s nimi vysporiadali. A v tomto prípade podľa ...

6.2.2024

Dňa 29. januára 2024 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 45. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Pavol Gašpar. Štátny tajomník otvoril zasadnutie a vyzval na hlasovanie o návrhu programu, v rámci ktorého bola radou schválená zmena v programe v podobe presunutia bodu navrhnutého ...

6.2.2024

Plánované zmeny v trestnej politike štátu majú za cieľ zabrániť porušovaniu ľudských práv v takom rozsahu, ako sa to dialo v posledných troch rokoch. Zhodli sa na tom predstavitelia vlády na jej rokovaní vo štvrtok 1. februára 2024. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zároveň zverejnilo sumár najzávažnejších porušení zákona zo strany orgánov presadzujúcich právo pod názvom ...

1.2.2024

Zhodujú sa však v tom, že pri schvaľovaní súdnej reformy sa vôbec nemyslelo na konkrétne podmienky, personálne aj finančné zabezpečenie. Cieľom reformy mali byť špecializácia a efektívnejšie súdne konania, no realitou sú vrecia plné spisov rozhádzané po chodbách súdnych budov, o čom som sa aj osobne presvedčil. A tiež nedostatok personálu a ešte väčšie prieťahy ...

24.1.2024

Pozvanie prijali predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR František Mozner, generálny prokurátor Maroš Žilinka, námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodas. Slovenskú advokátsku komoru na stretnutí reprezentoval predseda Martin Puchalla, podpredseda Ondrej Laciak a predseda pracovnej skupiny pre trestné právo Peter Erdös. „Som veľmi rád, že sme si mohli ...

17.1.2024