Exekúcie

Informácie pre občanov

Informácie pre občanov o činnosti exekútorov.

Informácie pre exekútorov

Informácie pre exekútorov a budúcich exekútorov.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky o exekúciach

Centrálna evidencia exekúcií

Odkaz na Centrálnu evidenciu exekúcií

Zoznam exekútorov

Odkaz na zoznam exekútorov.

Oznámenie zmien u exekútorov

Zoznam oznámení o zmenách u exekútorov.

Register poverení na vykonanie exekúcie

Register poverení na vykonanie exekúcie