Oznámenia zmien u exekútorov

Oznámenia zmien u exekútorov (údaje do 8. marca 2011)

Oznámenia zmien u exekútorov (údaje od 8. marca 2011 do 1. decembra 2020) – uvedené nižšie

Zmena sídla exekútorského úradu

Aktualizované 1. decembra 2020

 • JUDr. Ivana Kapronczai, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Koceľova 17, Bratislava, na novú: Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

Aktualizované 20. októbra 2020

 • Mgr. Jozef Pavlík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: M. R. Štefánika 335/16, Brezová pod Bradlom, na novú: Nám. M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava.

Aktualizované 1. októbra 2020

 • Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sartorisova 21, Bratislava, na novú: Koprivnická 9/G, 841 02 Bratislava.
 • Mgr. Marián Michnica, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sartorisova 21, Bratislava, na novú: Koprivnická 9/G, 841 02 Bratislava.

Aktualizované 16. septembra 2020

 • JUDr. Mária Nogová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Letná 27, Košice, na novú: Hroncova 1, 040 01 Košice.

Aktualizované 7. septembra 2020

 • JUDr. Eva Šajánková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sadová 621, Senica, na novú: Ružová 5, 909 01 Skalica.
 • JUDr. Pavol Šajánek, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sadová 621, Senica, na novú: Ružová 5, 909 01 Skalica.
 • JUDr. Libor Samec, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Košická 6, Bratislava, na novú: Bradáčova 7, 852 86 Bratislava.

Aktualizované 13. júla 2020

 • Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Vrbovská cesta 96, Piešťany, na novú: Teplická 2217/53, 921 01 Piešťany.

Aktualizované 9. apríla 2020

 • JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, s účinnosťou od 06.04.2020 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Obchodná 7, Bratislava, na novú: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava.

Aktualizované 17. februára 2020

 • JUDr. Peter Šimko, súdny exekútor, s účinnosťou od 15.02.2020 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Smetanova 16, Bratislava, na novú: Cukrová 14, 813 39 Bratislava.

Aktualizované 20. januára 2020

 • JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na novú: ul. A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč.
 • JUDr. Viera Kučerová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na novú: ul. A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč.

Aktualizované 7. januára 2020

 • JUDr. Andrea Farkašová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Vrútocká 12, Bratislava, na novú: Drieňová 34, 821 04 Bratislava.

Aktualizované 17. decembra 2019

 • JUDr. Andrea Ondrejková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Vrútocká 12, Bratislava, na novú: Na Križovatkách 47, 821 04 Bratislava.
 • MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.01.2020 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Radničné námestie 15, Bardejov, na novú: Hlavná 137, 080 01 Prešov.

Aktualizované 24. septembra 2019

 • JUDr. Zuzana Borárosová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Kolískova 1, Bratislava, na novú: Lužná 1, 851 04 Bratislava.

Aktualizované 12. septembra 2019

 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Priemyselná 6, Bratislava, na novú: Syslia 29, 821 05 Bratislava.

Aktualizované 20. mája 2019

 • JUDr. Martin Píry, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.06.2019 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Obežná 2, Žilina, na novú: Framborská 3605/41, 010 01 Žilina.

Aktualizované 5. marca 2019

 • JUDr. Iveta Ailerová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.03.2019 zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Mlynská 3, Levice, na novú: J. Bottu 21, 934 01 Levice.
 • JUDr. Ivan Varga, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.01.2019 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Popradská 68, Košice, na novú: Štúrova 20, 040 01 Košice

Aktualizované 7. januára 2019

 • JUDr. Lucia Ďuricová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.01.2019 zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Potočná 8, Čadca, na novú: Nám. slobody 59, 022 01 Čadca.

Aktualizované 4. decembra 2018

 • JUDr. Juraj Sabol, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.12.2018 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Svätoplukova 6, Košice, na novú: Hutnícka 1, 040 01 Košice.

Aktualizované 26. novembra 2018

 • JUDr. Eva Rusnáková, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.12.2018 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Rozmarínova 6, Levice, na novú: Ľ. Štúra 29, 934 01 Levice.

Aktualizované 1. októbra 2018

 • JUDr. Andrea Nemčíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: M.R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, na novú: Železničná 98, 017 01 Považská Bystrica.

Aktualizované 16. júla 2018

 • Mgr. Miloš Dubovec, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Podunajská 23/D, Bratislava, na novú: Popradská 34, 821 06 Bratislava.

Aktualizované 29. júna 2018

 • Mgr. Pavel Mika, súdny exekútor, zmení s účinnosťou od 02.07.2018 adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Krupinská cesta 5, Zvolen, na novú: Dukelských hrdinov 16, 960 01 Zvolen.

Aktualizované 5. júna 2018

 • JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Kúpeľná 3, Prešov, na novú: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Aktualizované 22. mája 2018

 • JUDr. Pavol Crkoň, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jesenského 7371/2, Trenčín, na novú: Jesenského 7713, 911 01 Trenčín.

Aktualizované 10. mája 2018

 • JUDr. Jozef Ingr, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Matejkova 13, Bratislava, na novú: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava.

Aktualizované 9. mája 2018

 • Mgr. Ján Janec, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Račianska 109/C, Bratislava, na novú: Vínna 1, 831 02 Bratislava.

Aktualizované 23. apríla 2018

 • Mgr. Milan Somík, súdny exekútor, zmení od 01.05.2018 adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jilemnického 12, Martin, na novú: Československej armády 1, 036 01 Martin.

Aktualizované 4. apríla 2018

 • Mgr. Barbora Budziňáková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bárdošova 2/A, Bratislava, na novú: Kozia 17, 811 03 Bratislava.

Aktualizované 12. januára 2018

 • PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD., súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Pekárska 23, Trnava, na novú: Kollárova 34, 917 01 Trnava.

Aktualizované 19. decembra 2017

 • JUDr. Martin Hucík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Radlinského 1716, Dolný Kubín, na novú: Ľ. Jankuľáka 845, 027 12 Liesek.
 • JUDr. Jozef Augustín, PhD., súdny exekútor, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44755/2017/152 zo dňa 07.09.2017, právoplatným dňom 28.09.2017, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený z územného obvodu Krajského súdu v Trenčíne do územného obvodu  Krajského súdu  v Žiline, konkrétne  do sídla Exekútorského  úradu: Framborská  3605/41,     010 01 Žilina, a to s účinnosťou od 01.01.2018.

Aktualizované 18. októbra 2017

 • JUDr. Dagmar Kováčová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.11.2017 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Šoltésovej 14, Bratislava, na novú: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava.

Aktualizované 5. septembra 2017

 • JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trojičné námestie 191, Tvrdošín, na novú: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo.
 • JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor, IČO: 35659378, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trojičné námestie 191, Tvrdošín, na novú: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo.

Aktualizované 4. septembra 2017

 • Mgr. Ján Harvan, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: ul. 26. novembra 1, Humenné, na novú: Mierová 5216/88, 066 01 Humenné.

Aktualizované 21. augusta 2017

 • JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.09.2017 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Dolné Rudiny 3, Žilina, na novú: Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina.

Aktualizované 1. augusta 2017

 • Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sedlárska 6, P.O.BOX 86, Bratislava, na novú: Námestie SNP 13, P.O.BOX 86, 811 06 Bratislava 1​.

Aktualizované 10. júla 2017

 • JUDr. Ivona Babušková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Športová 45, Nové Mesto nad Váhom, na novú: Tehelná 86, 915 01  Nové Mesto nad Váhom​.

​Aktualizované 3. júla 2017

 • JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Štúrova 784/52, Detva, na novú: Krné 84, 962 12 Detva.
 • Mgr. Eduard Biro, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nerudova 14, Košice, na novú: Žižkova 6, 040 01 Košice.

Aktualizované 29. júna 2017

 • JUDr. Jaroslav KABÁČ, súdny exekútor, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44009/2017/152 zo dňa 12.06.2017, právoplatným dňom 29.06.2017, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Trenčíne do územného obvodu Krajského súdu v Žiline, do sídla Exekútorského úradu: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, a to s účinnosťou od 01.07.2017.
 • JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44008/2017/152 zo dňa 12.06.2017, právoplatným dňom 29.06.2017, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Trenčíne do územného obvodu Krajského súdu v Žiline, do sídla Exekútorského úradu: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, a to s účinnosťou od 01.07.2017.

Aktualizované 15. júna 2017

 • Mgr. Mária Ághová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Perecká 20, Levice, na novú: Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice.

Aktualizované 1. júna 2017

 • JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: E. B. Lukáča 2, Martin, na novú: A. Pietra 17, 036 01 Martin.
 • JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Obchodná 2, Stará Ľubovňa, na novú: Námestie gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Ľubovňa.

Aktualizované 2. mája 2017

 • JUDr. Viera Horváthová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Laurinská 18, Bratislava, na novú: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava.
 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Riazanská 33, Bratislava, na novú: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava.

Aktualizované 25. apríla 2017

 • Mgr. Viera Hurtišová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: A. Škarvana 2/34, Prievidza, na novú: Priemyselná 9, 971 01 Prievidza.

Aktualizované 21. apríla 2017

 • JUDr. Natália Ďuráková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. M. R. Štefánika 3, Topoľčany, na novú: Bernolákova 1546/32, 955 01 Topoľčany.

Aktualizované 4. apríla 2017

 • JUDr. Jaroslav Delfiny, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Školská 10, Moldava nad Bodvou, na novú: Pražská 4, 040 01 Košice.
 • JUDr. Michal Holčík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. SNP 27, Zvolen, na novú: Stráž 223, 960 01 Zvolen.

Aktualizované 15. marca 2017

 • Mgr. Dušan Čerešňa, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: ul. Andreja Hlinku 3858/1, Trnava, na novú: ul. Andreja Hlinku 3858/34A, 917 01 Trnava.
 • JUDr. Vojtech Markovič, PhD., súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Župná 1147, Komárno, na novú: Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno.

Aktualizované 1. marca 2017

 • JUDr. Iveta Ailerová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej:   P.Jilemnického 1, Levice, na novú: Mlynská 3, 934 01 Levice.
 • JUDr. Alena Szalayová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej:  P.Jilemnického 1, Levice, na novú: Mlynská 3, 934 01 Levice
 • JUDr. Andrea Farkašová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Lamačská cesta 109, Bratislava, na novú: Vrútocká 12, 821 04 Bratislava.

Aktualizované 2. februára 2017

 • JUDr. Peter Kuna, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Záhradnícka 62, Bratislava, na novú: Miletičova 20, 821 08 Bratislava.

Aktualizované 3. januára 2017

 • JUDr. Martin Dobrodenka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ružová 10, Skalica, na novú: Blahova 13, 909 01 Skalica.
 • JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ružová 10, Skalica, na novú: Blahova 13, 909 01 Skalica.
 • Mgr. Nina Mištíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Záhradnícka 62, Bratislava, na novú: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava.

Aktualizované 13. decembra 2016

 • JUDr. Július Petík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nobelova 16, Bratislava, na novú: Nobelova 34, 831 02 Bratislava.​

Aktualizované 7. decembra 2016

 • JUDr. Miroslav Zahorjan, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Čajakova 1, Košice, na novú: Štúrova 19, 040 01 Košice.

Aktualizované 28. novembra 2016

 • JUDr. Rastislav Horský, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Priemyselná 6, Bratislava, na novú: Jakubovo námestie 15, 811 09 Bratislava
 • JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Priemyselná 6, Bratislava , na novú: Jakubovo námestie 15, 811 09 Bratislava

Aktualizované 14. novembra 2016

 • JUDr. Boris Sobolovský, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Koceľova 15, Bratislava, na novú: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava.

Aktualizované 12. októbra 2016

 • JUDr. Hildegarda Laclavíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Hlavná 45, Prešov, na novú: Slovenská 52, 080 01 Prešov.

Aktualizované 8. septembra 2016

 • JUDr. Hugo Hýbal, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jašíkova 2, Bratislava, na novú: Jakabova 30, 821 04 Bratislava.

Aktualizované 1. augusta 2016

 • JUDr. Eva Rusnáková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Námestie E. Šoltésovej 14, Levice, na novú: Rozmarínova 6, 934 01 Levice.

Aktualizované 8. júla 2016

 • JUDr. Martin Píry, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: ul. Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, na novú: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina.

Aktualizované 1. júna 2016

 • JUDr. Paula Miššíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Koceľova 7, Nitra, na novú: Pod Katrušou 13, 949 05 Nitra.
 • Mgr. Dáša Skýpalová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Plynárenská 4, Bratislava, na novú: Palkovičova 11, 821 08 Bratislava.

Aktualizované 10. marca 2016

 • Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trnavská cesta 82, Bratislava, na novú: Šustekova 51, 851 04 Bratislava.
 • Mgr. Martin Kostka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trnavská cesta 82, Bratislava, na novú: Šustekova 51, 851 04 Bratislava.

Aktualizované 8. januára 2016

 • JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Mazúrova 2, Skalica, na novú: Štúrova 4A, 909 01 Skalica.
 • Mgr. Martin Thomka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: A. Kmeťa 28, Martin, na novú: Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin.

Aktualizované 6. novembra 2015

 • JUDr. Martin Petrovič, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Letná 42, Rožňava, na novú: Kósu-Schoppera 8, 048 01 Rožňava.

Aktualizované 30. septembra 2015

 • JUDr. Oľga Reháková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trnavská 37, Bratislava, na novú: Kominárska 2 (budova Dopravoprojekt), 831 04 Bratislava.

Aktualizované 5. augusta 2015

 • JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jakubovo námestie 15, Bratislava, na novú: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava.

Aktualizované 1. júla 2015

 • JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ul. 29. augusta 2, Bratislava, na novú: Grösslingova 62, 811 09 Bratislava.
 • JUDr. Ján Siget, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bottova 7, Žilina, na novú: Antona Bernoláka 51 (Dom odborov, vchod A), 010 01 Žilina.

Aktualizované 1. júna 2015

 • JUDr. Július Petík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Za stanicou 5, Bratislava, na novú: Nobelova 16, 831 02 Bratislava.
 • Mgr. Eva Uhaľová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. SNP 6/11, Zvolen, na novú: Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen.

Aktualizované 4. mája 2015

 • JUDr. Michala Birková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bakossova 54, Banská Bystrica, na novú: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica.

Aktualizované 13. apríla 2015

 • JUDr. Michala Birková, súdna exekútorka, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 38507/2015/52 zo dňa 23.03.2015, právoplatným dňom 01.04.2015, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložená zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Bratislave do územného obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, do sídla Exekútorského úradu: Bakossova 54, 974 01 Banská Bystrica.
 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 38507/2015/52 zo dňa 23.03.2015, právoplatným dňom 01.04.2015, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici do územného obvodu Krajského súdu v Bratislave, do sídla Exekútorského úradu: Riazanská 33, 831 03 Bratislava.
 • Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou, na nové: Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 • Mgr. Viera Hurtišová, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Lúčna 16/1, Prievidza, na nové: A. Škarvana 2/34, 971 01 Prievidza.
 • JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: A. Kmeťa 24, Piešťany, na nové: Hollého 23, 921 01 Piešťany.

Aktualizované 2. marca 2015

 • JUDr. Lucia Baničová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bratislavská 45, 917 02 Trnava, na novú: B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava.

Aktualizované 7. januára 2015

 • JUDr. Barbora Hovanová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ing. Kožucha 1, 052 01 Spišská Nová Ves, na novú: Gorkého 8, 052 01 Spišská Nová Ves.

Aktualizované 10. júla 2013

 • JUDr. Patricius Baďura, súdny exekútor, zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, na nové: Š. Rosívala 2, 841 06 Bratislava.
 • JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín, na nové: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.
 • JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Pribinova 32, 821 09 Bratislava, na nové: Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava.
 • Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Nám. M. R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno, na nové: Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica.
 • JUDr. Vladimír Oravec, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kukučínova 183/16, 050 01 Revúca, nové: Magnezitárov 1210/10, 050 01 Revúca.
 • JUDr. Táňa Pačesová, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Wolkrova 4, 850 00 Bratislava, na nové: Na Barine 10, P.O.BOX 112, 850 00 Bratislava, nové tel. čísla: 0905 204 512, 0917 158 437.
 • PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Parašutistov 8, 917 01 Trnava, na nové: Pekárska 23, 917 01 Trnava, nové tel. a fax. číslo: 033/240 02 10.

Aktualizované 24. mája 2013

 • JUDr. Táňa Pačesová, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Wolkrova 4, 850 00 Bratislava, na nové: Na Barine 10, P.O. Box 112, 850 00 Bratislava. Nové kontaktné telefónne čísla: 0905 204 512, 0917 158 437.
 • Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného : Nám. M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno, na nové: Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica.

Aktualizované 6. mája 2013

 • JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor, zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín, na nové: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.

Aktualizované 4. februára 2013

 • JUDr. Štefan Kvasnica, súdny exekútor, zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Novomestská 14, 907 01 Myjava, na nové: M.R.Štefánika 582/29B, P.O.BOX 2/24, 907 01 Myjava; nové tel. číslo: 034/2301544, nový e-mail: exekutor@skvasnica.eu

Aktualizované 4. júla 2012

 • JUDr. Peter Urbánek, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Bratislavská 1458, 924 01 Galanta na nové: Bratislavská 23/11, 924 01 Galanta
 • Mgr. Miloš Dubovec, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Geologická 21, 821 06 Bratislava na nové: Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava

Aktualizované 25. októbra 2011

 • JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková – zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Ružová 22, Skalica na nové: Ružová 10, Skalica

Aktualizované 19. októbra 2011 

 • JUDr. Petra Bednáriková – zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Michalská bašta 16A, 940 01 Nové Zámky na nové: Björnsonova 2, 940 01 Nové Zámky
 • JUDr. Mária Hlavňová – zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Pribinova 8, 040 01 Košice na nové: Hlavná 115, 040 01 Košice
 • JUDr. Soňa Spišáková – zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Partizánska cesta 94, Banská Bystrica na nové: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
 • JUDr. Roman Fogta – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: ČSA 10, Levice na nové: Kynceľová 77, 974 01 Kynceľová
 • JUDr. Branislav Plško – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Votrubova 2, Bratislava na nové: Letná 5, 831 03 Bratislava
 • JUDr. Ladislav Mikeska – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Bellova 1555, Liptovský Mikuláš na nové: M. Pišúta 13, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • JUDr. Judita Jakobejová – zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kósu Schoppera 22, Rožňava na nové: Námestie baníkov 1, 048 01 Rožňava
 • JUDr. Jaroslav Mráz – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Šustekova 51, 851 04 Bratislava na nové: Bosákova 7, 851 04 Bratislava
 • JUDr. Stacho Chladný – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Hurbanova 14/A, Banská Bystrica na nové: Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica
 • JUDr. Stacho Chladný – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Hurbanova 14/A, Banská Bystrica na nové: Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica
 • Mgr. Ján Makita – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Šustekova 2, Bratislava na nové: Bosákova 7, 851 04 Bratislava
 • JUDr. Jozef Ivančík – zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Hlavné nám. 7, 940 01 Nové Zámky na nové: Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky

Odvolaní exekútori

Aktualizované 24. novembra 2020

 • JUDr. Michal Kruppa bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 28520/2020/152 zo 16.11.2020 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Š. Kukuru 12. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23.11.2020, čím JUDr. Michalovi Kruppovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 23. novembra 2020

 • JUDr. Roman Fogta bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 28605/2020/152 z 11.11.2020 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Syslia 29. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 18.11.2020, čím JUDr. Romanovi Fogtovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 30. apríla 2020

 • JUDr. Marta Kužmová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 21245/2020/152 z 03.04.2020 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Čadci, Potočná 8. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23.04.2020, čím JUDr. Marte Kužmovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 10. októbra 2019

 • Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44379/2019/152 z 02.10.2019 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Kupeckého 29, a to s účinnosťou od 12.10.2019.

Aktualizované 9. augusta 2019

 • JUDr. Tomáš Korček bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41555/2019/152 zo 16.07.2019 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Popradská 70. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 08.08.2019, čím JUDr. Tomášovi Korčekovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 16. mája 2019

 • JUDr. Zora Ferdinandy bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39225/2019/152 z 02.05.2019 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Štefánikova 6. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 16. 05.2019, čím JUDr. Zore Ferdinandy zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 23. apríla 2019

 • Mgr. Lujza Michalovičová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37390/2019/152 z 20.03.2019 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223, a to s účinnosťou od 01.05.2019.

Aktualizované 1. apríla 2019

 • JUDr. Peter Harmata bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37569/2019/152 z 27.03.2019 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Sekurisova 16. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 01.04.2019, čím JUDr. Petrovi Harmatovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 8. marca 2019

 • JUDr. Michal Burda bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 36227/2019/152 z 19.02.2019 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, Štefánikova 18. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 08. 03.2019, čím JUDr. Michalovi Burdovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 9. januára 2019

 • JUDr. Matej Kršiak bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47872/2018/152 z 03.12.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Československých tankistov 212, a to s účinnosťou od 16.01.2019.

Aktualizované 19. decembra 2018

 • Mgr. Ing. Miroslav Dzurik bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47492/2018/152 z 27.11.2018 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, Moyzesova 1918/16A. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 13.12.2018, čím Mgr. Ing. Miroslavovi Dzurikovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 30. novembra 2018

 • JUDr. Ján Siget bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47871/2018/152 z 21.11.2018 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, A. Bernoláka 51, Žilina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 30. 11.2018, čím JUDr. Jánovi Sigetovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 12. októbra 2018

 • Mgr. Katarína Szabóová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44600/2018/152 z 20.09.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Dunajskej Strede. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 10.10.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 1. októbra 2018 

 • JUDr. Beata Boncseková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45079/2018/152 z 11.09.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, ul. bisk. Királya 12, a to s účinnosťou od 16.10.2018. Za nástupcu JUDr. Beaty Boncsekovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

Aktualizované 23. augusta 2018

 • JUDr. Zita Leváková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 39473/2018/152 zo 04.06.2018, v spojení s rozhodnutím ministra spravodlivosti na návrh osobitnej komisie č. 39473/2018/152-RK z 22.08.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Trnave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 22.08.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Zity Levákovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Juhása, so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Matuškova 1.

Aktualizované 17. augusta 2018

 • JUDr. Anetta Demešová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42168/2018/152 z 11.07.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu vo Vrábloch, ul. 1. mája 1053, a to s účinnosťou od 01.09.2018. Za nástupcu JUDr. Anetty Demešovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.
 • JUDr. Michal Holčík bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42908/2018/152 z 11.07.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223, a to s účinnosťou od 01.09.2018. Za nástupcu JUDr. Michala Holčíka vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223.

Aktualizované 26. júna 2018

 • JUDr. Erika Beňová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39472/2018/152 zo 04.06.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 21.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Eriky Beňovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Juraja Kočiho, so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Okružná 3.

Aktualizované 15. júna 2018

 • Mgr. Dáša Skýpalová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39373/2018/152 z 21.05.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníčku Mgr. Dáše Skýpalovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku Mgr. Angeliku Slopovskú, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Nám. SNP 13.

Aktualizované 12. júna 2018

 • Prom. právnik Ján Dujka bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39641/2018/152 z 21.05.2018, odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Púchove. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovaného exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníčku prom. právnika Jána Dujku vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Andreu Nemčíkovú, so sídlom Exekútorského úradu v Považskej Bystrici, M. R. Štefánika 157/45.
 • Mgr. Peter Gabriž bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39643/2018/152 z 21.05.2018, odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Santovke. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovaného exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu Mgr. Petra Gabriža vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Vojtecha Markoviča, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, Bratislavská cesta 4303.

Aktualizované 11. júna 2018

 • JUDr. Vladimír Oravec bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39644/2018/152 z 21.05.2018, odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Revúcej. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovaného exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Vladimíra Oravca vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Marka Rusa, so sídlom Exekútorského úradu v Revúcej, Železničná 257/19.

Aktualizované 28. mája 2018

 • JUDr. Dušan Noskovič bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37262/2018/152 z 20.03.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Pezinku, Myslenická 14, a to s účinnosťou od 01.06.2018. Za nástupcu JUDr. Dušana Noskoviča vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

Aktualizované 28. marca 2018

 • JUDr. Bartolomej Jakubčák bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37261/2018/152 z 27.02.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Nám. Slobody 13, a to s účinnosťou od 01.04.2018. Za nástupcu JUDr. Bartolomeja Jakubčáka vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.
 • JUDr. Anna Dírerová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37724/2018/152 zo 06.03.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Gajova 7, a to s účinnosťou od 01.04.2018. Za nástupcu JUDr. Anny Dírerovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora Mgr. Roman Vozára, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Karloveská 6C.
 • JUDr. Ladislav Mikeska bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37719/2018/152 zo 06.03.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, M. Pišúta 13, a to s účinnosťou od 31.03.2018. Za náhradníka JUDr. Ladislava Mikesku vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora Mgr. Martina Thomku, so sídlom Exekútorského úradu v Martine, P. Mudroňa 483/28.

Aktualizované 28. februára 2018

 • Mgr. Štefan Marček bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 36218/2018/152 z 08.02.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Lučenci, Jiráskova 12, a to s účinnosťou od 01.03.2018. Za nástupcu Mgr. Štefana Marčeka vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Miroslava Frigu, so sídlom Exekútorského úradu v Stropkove, Nám. SNP 538/16.

Aktualizované 23. januára 2018

 • Mgr. Viera Hurtišová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45324/2017/152 z 26.10.2017, v spojení s rozhodnutím ministerky spravodlivosti na návrh osobitnej komisie č. 45324/2017/152-RK z 19.01.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 19.01.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka Mgr. Viery Hurtišovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Vladimíra Klinieca, so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, Hollého 1/417.

Aktualizované 16. januára 2018

 • JUDr. Denisa Uhríková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 53112/2017/152 z 19.12.2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Komárnická 26, a to s účinnosťou od 16.01.2018. Za nástupcu JUDr. Denisy Uhríkovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Kunu, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Miletičova 20.

Aktualizované 12. januára 2018

 • Mgr. Monika Mikulíková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45554/2017/152 z 10.10.2017, v spojení s rozhodnutím ministerky spravodlivosti na návrh osobitnej komisie č. 45554/2017/152-RK z 08.01.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 09.01.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka Mgr. Moniky Mikulíkovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Andreu Cimermanovú, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Francisciho 1044/6.

Aktualizované 2. januára 2018

 • JUDr. Vladimír Kotrla bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52129/2017/152 z 29.11.2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Malackách, Slovenská 9, a to s účinnosťou od 01.01.2018. Za nástupcu JUDr. Vladimíra Kotrlu vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Ing. Zuzanu Dobrodenkovú, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Blahova 13.
 • JUDr. Pavel Štukovský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52775/2017/152 z 11.12.2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Novom Meste nad Váhom, Holubyho 2, a to s účinnosťou od 01.01.2018. Za nástupcu JUDr. Pavla Štukovského vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Ivonu Babuškovú, so sídlom Exekútorského úradu v Novom Meste nad váhom, Tehelná 86.
 • JUDr. Ladislav Bango bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 50974/2017/152 z 16. novembra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Kollárová 34, a to s účinnosťou od 31. decembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 06. decembra 2017. Za nástupcu JUDr. Ladislava Banga vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora PhDr. Mgr. Jozefa Ružarovského, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Pekárska 23.

Aktualizované 1. decembra 2017

 • JUDr. Mgr. Andrej Dembický bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 51319/2017/152 z 9. novembra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Werferova 1, a to s účinnosťou od 01. decembra 2017. Za nástupcu JUDr. Mgr. Andreja Dembického vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223.
 • JUDr. Juraj Kašinský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 49089/2017/152 zo 17. októbra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kukučínova 18, a to s účinnosťou od 01. decembra 2017. Za nástupcu JUDr. Juraja Kašinského vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Kohúta, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35.

Aktualizované 30. novembra 2017

 • JUDr. Václav Kuna bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.k.: 50263/2017/152 z 23. októbra 2017 ​v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exeku​čný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nitre, Piaristická 2, a to s účinnosťou od 30. novembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 10. novembra 2017. Za nástupcu JUDr. Václava Kunu vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Kunu, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Miletičova 20.

Aktualizované 15. novembra 2017

 • JUDr. Vladimír Sucháček bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.k.: 49856/2017/152 z 10. októbra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlo​m Exekútorského úradu v Pezinku, Hrnčiarska 2/B, a to s účinnosťou od 15. novembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 27. októbra 2017. Za nástupcu JUDr. Vladimíra Sucháčeka ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

Aktualizované 10. novembra 2017

 • JUDr. Lucia Žužová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50576/2017/152 zo 17. októbra 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Priemyselná 2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 8. novembra 2017, čím JUDr. Lucii Žužovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Lucie Žužovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Juraja Kočiho, so sídlom Exekútorského úrdau v Michalovciach, Okružná 3.

Aktualizované 2. októbra 2017

 • JUDr. Táňa Pačesová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 49088/2017/152 zo 7. septembra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Na Barine 10, a to s účinnosťou od 30. septembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 28. septembra 2017.​ Za nástupcu JUDr. Táni Pačesovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.​

Aktualizované 4. septembra 2017​

 • Mgr. Július K​​onečný bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 48503/2017/152 z 11. augusta 2017 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Dolnom Kubíne, A. Sládkoviča 1802/2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 25. augusta 2017, čím Mgr. Júliusovi Konečnému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR​ SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu Mgr. Júliusa Konečného ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 3/223.​​

​​​​Aktualizované 15. augusta 2017​

 • ​JUDr. Viera Horváthová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 47653/2017/152 z 08. augusta 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Galvaniho 12/b. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 09. augusta 2017, čím JUDr. Viere Horváthovej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR​ SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Viery Horváthovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 14.​

Aktualizované 31. júla 2017

 • JUDr. Paula Peláneková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47217/2017/152 zo 6. júla 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Ul. Kpt. Nálepku 78. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 25. júla 2017, čím JUDr. Paule Pelánekovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Pauly Pelánekovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Evu Rusnákovú, so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Rozmarínova 6.​

Aktualizované 3. júla 2017

 • Mgr. Sandra Tudíková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45965/2017/152 z 2. júna 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Nám. M. Benku 15, a to s účinnosťou od 01. júla 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23. júna 2017.​​ Za nástupcu Mgr. Sandry Tudíkovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

Aktualizované 12. júna 2017

 • JUDr. Ján Hesoun bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44943/2017/152 z 11. mája 2017 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 10. júna 2017, čím JUDr. Jánovi Hesounovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Jána Hesouna ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Balaška, so sídlom Exekútorského úradu v Hurbanove, Komárňanská 100.

Aktualizované 17. mája 2017

 • JUDr. Mária Moskvičová, PhD. bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45343/2017/152 zo 16. mája 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Prešove, Hlavná 45. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 17. mája 2017, čím JUDr. Márii Moskvičovej, PhD. zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Márie Moskvičovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Jaroslava Špičku, so sídlom Exekútorského úradu vo Vranove nad Topľou, Okulka 24/11.

Aktualizované 12. mája 2017

 • JUDr. Paulína Demianová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44168/2017/152 z 21. apríla 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Vajnorská 8/A. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 12. mája 2017, čím JUDr. Paulíne Demianovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Paulíny Demianovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Michalu Birkovú, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Lazovná 20.

Aktualizované 30. marca 2017

 • JUDr. Pavel Adamik bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 40963/2017/152 zo 17. februára 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Tomášikova 50/A, a to s účinnosťou od 01.04.2017. Za nástupcu JUDr. Pavla Adamika ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka č. 60.
 • JUDr. Michal Fulka bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 40537/2017/152 zo 17. februára 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košickej Polianke č. 237, a to s účinnosťou od 01.04.2017. Za náhradníka JUDr. Michala Fulku ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Michala Mazúra, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Štúrova 17.
 • Ing. Mgr. Milan Gbelský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42039/2017/152 zo 6. marca 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, A. Hlinku 21, a to s účinnosťou od 01.04.2017. Za náhradníka Ing. Mgr. Milana Gbelského ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Jozefa Matejova, so sídlom Exekútorského úradu v Partizánskom, Štúrova č. 326/2.

Aktualizované 8. júla 2016

 • Mgr. Ján Jurašovský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 43671/2016/152 zo 7. júna 2016 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Starej Ľubovni, Levočská 3, a to s účinnosťou od 01.07.2016, čím menovanému zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu Mgr. Jána Jurašovského Slovenská komora exekútorov ustanovila súdneho exekútora JUDr. Dušana Sopka, so sídlom Exekútorského úradu vo Svite, Okružná 17.

Aktualizované 23. marca 2016

 • JUDr. Judita Jakobejová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39672/2016/152 z 29. februára 2016 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave, Námestie baníkov 1. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 22. marca 2016, čím JUDr. Judite Jakobejovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Judity Jakobejovej Slovenská komora exekútorov ustanovila súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave, Akademika Hronca 3.

Aktualizované 18. marca 2016

 • JUDr. Júlia Čechová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39072/2016/152 zo dňa 22. februára 2016 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Parašutistov 8. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 9. marca 2016, čím JUDr. Júlii Čechovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Júlie Čechovej bol ustanovený Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, D. Dlabača 2/978.

Aktualizované 13. januára 2016

 • JUDr. Ján Ferko bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 04641/2015/52 zo dňa 7. júla 2015 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Snine, Partizánska 1057/21. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 4. januára 2016, čím JUDr. Jánovi Ferkovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníčku JUDr. Jána Ferka bola ustanovená JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, Štefánikova 18.

Aktualizované 4. januára 2016

 • JUDr. Jozef Kaduch bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 48695/2015/152 z 19. novembra 2015 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, Dolný Val 30, a to s účinnosťou od 01.01.2016, čím menovanému zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Jozefa Kaducha bola ustanovená JUDr. Barbora Božíková Ághová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jaskový rad 79.

Aktualizované 14. decembra 2015 

 • Mgr. Tomáš Mamrák bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 48694/2015/152 z 19. novembra 2015 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nitre, Cabajská 4. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 8. decembra 2015, čím Mgr. Tomášovi Mamrákovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu Mgr. Tomáša Mamráka bol ustanovený JUDr. Tomáš Vranovič, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Seredi, Pažitná 1017/37.

Aktualizované 30. októbra 2015

 • JUDr. Katarína Malčeková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47935/2015/152 z 23. októbra 2015 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Šafárikovo nám. 4. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 30. októbra 2015, čím JUDr. Kataríne Malčekovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Kataríny Malčekovej bol ustanovený JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

Aktualizované 7. apríla 2015 

 • JUDr. Renáta Ďurková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37666/2015/52 z 19. februára 2015 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Vrátna 22/A, a to s účinnosťou od 21. marca 2015, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Renáty Ďurkovej bol ustanovený JUDr. Michal Burda, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, Štefánikova 18.

 Aktualizované 7. januára 2015

 • JUDr. Lýdia Hladíková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 48353/2014/52 z 18. decembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Páričkova 18, a to s účinnosťou od 1. januára 2015, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Lýdie Hladíkovej bola ustanovená JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Ružová 10.
 • JUDr. Viera Šovčíková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47808/2014/52 z 8. decembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná 52, a to s účinnosťou od 1. januára 2015, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Viery Šovčíkovej bola ustanovená JUDr. Mgr. Dana Šovčíková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná 52.
 • JUDr. Viktor Šajgalík bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46103/2014/52 z 27. novembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kláry Jarunkovej 2, a to s účinnosťou od 20. decembra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Viktora Šajgalíka bol ustanovený JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Kynceľovej, Kynceľová 77.

Aktualizované 5. decembra 2014

 • JUDr. Ján Gavura bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46081/2014/52 z 24. novembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 17, a to s účinnosťou od 29. novembra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 2. decembra 2014 

 • JUDr. Peter Galo bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46104/2014/52 z 26. novembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Piešťanoch, ul. E. Belluša 6936/10, a to s účinnosťou od 1. decembra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Petra Gala ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Lukáša Liščáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. Sv. Michala 5.

Aktualizované 21. októbra 2014 

 • Mgr. Juraj Gallo bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 43886/2014/52 z 24. septembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Jilemnického 12, a to s účinnosťou od 18. októbra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.​ Do funkcie náhradníka Mgr. Juraja Galla ustanovila Slovenská komora exekútorov Mgr. Milana Somíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Jilemnického 12.

 Aktualizované 11. júna 2014

 • JUDr. Margita Hrivňáková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 35126/2014/52 z 5. mája 2014 odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Májkova 3, a to s účinnosťou od 29. mája 2014, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. g), i) a j) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 28. apríla 2014

 • JUDr. Lucia Žužová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 05700/2013/52 z 20. decembra 2013 odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Okružná 5, a to s účinnosťou od 22. apríla 2014, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 9. apríla 2014

 • JUDr. Soňa Lubinová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 35125/2014/52 z 13. marca 2014 odvolaná na vlastnú žiadosť z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bernolákove, Hlavná 132, a to s účinnosťou od 2. apríla 2014, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie náhradníka JUDr. Sone Lubinovej ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Júliu Čechovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Parašustistov 8.

Aktualizované 1. apríla 2014

 • JUDr. Emil Vančík bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33061/2014/52 z 3. februára 2014 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Rákocziho 12, a to s účinnosťou od 26. marca 2014, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie náhradníka JUDr. Emila Vančíka ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Jozefa Kapronczaia, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Galante, Švermova 273.

Aktualizované 25. februára 2014

 • JUDr. Mária Nováková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 32385/2014/52 z 27. januára 2014 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Matejkova 13, a to s účinnosťou od 15. februára 2014, čím jej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie jej nástupcu ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Jozefa Ingra, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Matejkova 13.

Aktualizované 25. novembra 2013

 • JUDr. Jozef Šimon bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44643/2013/52 z 12. novembra 2013 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Kovácsová 46, a to s účinnosťou od 15. novembra 2013, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho nástupcu určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Martina Závodského, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 39.
 • JUDr. Soňa Spišáková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31769/2013/52 z 30. apríla 2013 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kláry Jarunkovej 2, a to s účinnosťou od 21. mája 2013, čím jej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej nástupcu určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Viktora Šajgalíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kláry Jarunkovej 2.
 • JUDr. Jozef Šváb bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 16 ods. 2 písm. f) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Spišskej Novej Vsi, Drevárska 6, a to s účinnosťou od 3. júna 2013, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov Mgr. Juraja Volocha, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vo Svidníku, Sovietskych hrdinov AB-519.
 • Mgr. Pavol Činčura bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 30408/2013/52 z 9. mája 2013 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Piešťanoch, Nitrianska 5, a to s účinnosťou od 18. júna 2013, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
 • JUDr. Katarína Matejovie bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 28229/2013/52 z 15. marca 2013 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, Moyzesova 669/15, a to s účinnosťou od 8. apríla 2013, čím jej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Petra Matejovie, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, Moyzesova 669/15.
 • Bc. Imrich Majercsik bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18137/2012/52-3 z 10. januára 2013 v zmysle § 238 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Björnsonova 3. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 15. apríla 2013, čím Bc. Imrichovi Majercsikovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku.

Aktualizované 28. februára 2013

 • Mgr. Bc. Martin Čekan bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18137/2012/52-1 z 10. januára 2013 v zmysle § 238 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, Svätoplukova 1601. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 19. februára 2013, čím Mgr. Bc. Martinovi Čekanovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku. Za náhradníka Mgr. Bc. Martina Čekana vymenovala Slovenská komora exekútorov Mgr. Bernarda Janíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.

Aktualizované 8. januára 2013

 • JUDr. Veronika Kučavíková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 29109/2012/52 z 12. decembra 2012 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, Ul. Republiky 30, a to s účinnosťou od 1. januára 2013, čím jej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Margitu Rojčekovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu: Moyzesova 1441, 022 01 Čadca.
 • JUDr. Václav Kudela bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 29958/2012/52 z 12. decembra 2012 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Furdekova 10, a to s účinnosťou od 1. januára 2013, čím mu zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Marka Rusa, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Železničná 257/19, 050 01 Revúca.

Aktualizované 12. decembra 2012

 • Mgr. Róbert Goga bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 05027/2012/52 zo 7. augusta 2012 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jakubovo námestie 13. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 8. septembra 2012, čím Mgr. Róbertovi Gogovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov Mgr. Moniku Mikulíkovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu: Nám. M. R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno.
 • Mgr. Ivan Vasiľ bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25240/2012/52 zo 17. októbra 2012 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Prešove, Weberová 2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 1. decembra 2012, čím Mgr. Ivanovi Vasiľovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 5. septembra 2012

 • JUDr. Renáta Zimová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 05578/2012/52 z 20. februára 2012 odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Poprade, Námestie Sv. Egídia 60. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 21. augusta 2012, čím JUDr. Renáte Zimovej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 2​​33/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 4. júla 2012

 • JUDr. Tomáš Boľoš, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti odvolaný z funkcie súdneho exekútora na vlastnú žiadosť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 12. januára 2012. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov Mgr. Jozefa Deáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
 • JUDr. Milan Strieška, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu: ul. 1. mája 1053, 952 01 Vráble, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti odvolaný z funkcie súdneho exekútora na vlastnú žiadosť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 13. marca 2012. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Anettu Demešovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu: ul. 1. mája 1053, 952 01 Vráble.
 • Mgr. Ing. Ivan Ružička, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu: Horné Bašty 12, 917 01 Trnava, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti odvolaný z funkcie súdneho exekútora na vlastnú žiadosť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 29. marca 2012. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Pavla Holíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava.

Aktualizované 19. októbra 2011

 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala MVDr. Bc. Františka Hrušeckého z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu Odborárske nám. 3, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. marca 2011.
 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala JUDr. Gabriela Szenásiho z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Komárne. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18. júna 2011.
 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala JUDr. Jána Fázika z funkcie súdneho exekútora so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. júla 2011.

Zánik exekútorského úradu

Aktualizované 4. júna 2020

 • JUDr. Ing. Štefanovi Vargovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Trebišove, Pribinova 1, zanikol dňa 1. júna 2020 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníčku Slovenská komora exekútorov vymenovala súdnu exekútorku JUDr. Denisu Regináčovú Mihalovú, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Moyzesova 34.

Aktualizované 20. júna 2018

 • JUDr. Alene Szalayovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Mlynská 3, zanikol dňa 15. júna 2018 výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníčku Slovenská komora exekútorov vymenovala súdnu exekútorku JUDr. Ivetu Ailerovú, so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Mlynská 3.

Aktualizované 23. marca 2018

 • JUDr. Ľudovítovi Gajdošovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, ul. 26. novembra 1, zanikol dňa 18. marca 2018 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka Slovenská komora exekútorov vymenovala súdneho exekútora JUDr. Jaroslava Špičku, so sídlom Exekútorského úradu vo Vranove nad Topľou, Okulka 24/11.

Aktualizované 16. novembra 2016

 • JUDr. Viere Uhríkovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Letná 40, zanikol dňa 2. novembra 2016 výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníčku Slovenská komora exekútorov určila súdnu exekútorku JUDr. Denisu Uhríkovú, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Komárnická 26.

Aktualizované 9. februára 2016

 • JUDr. Ladislavovi Szabóovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, Palatínova 2, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 2. februára 2016 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníčku Slovenská komora exekútorov ustanovila súdnu exekútorku JUDr. Alenu Szalayovú, so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, P. Jilemnického 1.

Aktualizované 15. januára 2016

 • JUDr. Jarmile Šulovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Flámska 1, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 26. decembra 2015 výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníčku Slovenská komora exekútorov ustanovila súdnu exekútorku Mgr. Vieru Hurtišovú, so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, A. Škarvana 2/34.

Aktualizované 16. decembra 2015

 • JUDr. Jánovi Jonatovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Šafárikovo nám. 4, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 8. decembra 2015 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníčku Slovenská komora exekútorov ustanovila súdnu exekútorku JUDr. Oľgu Rehákovú, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Kominárska 2.

Aktualizované 2. septembra 2015

 • JUDr. Františkovi Čarabovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Vážska 16, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 22. augusta 2015 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka Slovenská komora exekútorov ustanovila súdneho exekútora JUDr. Ladislava Jakubca, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Zámocká 30.

Aktualizované 25. februára 2014

 • JUDr. Júlii Kubjatkovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Brezne, Nám. M. R. Štefánika 44, zanikol dňa 6. februára 2014 výkon funkcie exekútorky vyhlásením za mŕtvu v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 5. februára 2013

 • JUDr. Jozefovi Horváthovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Seredi, Cukrovarská 733, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 22. januára 2013 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka bola ustanovená súdna exekútorka JUDr. Viera Vaculíková Horváthová, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Laurinská 18.

Aktualizované 19. októbra 2011

 • Súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Debnárovi v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 14. júna 2011 Exekútorský úrad so sídlom v Lučenci z dôvodu úmrtia exekútora. Za náhradníka bola ustanovená súdna exekútorka JUDr. Jana Debnárová.
 • Súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Borovskému v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 8. júna 2011 Exekútorský úrad so sídlom v Košiciach z dôvodu úmrtia exekútora. Za náhradníka bola ustanovená súdna exekútorka JUDr. Lenka Borovská.

Novovymenovaní exekútori

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 31.10.2014 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • Dobiašová Jana, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Holíč, Nám. Sv. Martina 9
 • Liščák Lukáš, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Hlohovec, Nám. Sv. Michala 5/A

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 21. novembra 2013 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • AILEROVÁ Iveta, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Levice, P. Jilemnického 1
 • ÁGHOVÁ Mária, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Levice, Perecká 20
 • BERTÓK Peter, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Košice, Murgašova 3
 • BIRKOVÁ Michala, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Dunajská 7509/48
 • BOŽÍKOVÁ ÁGHOVÁ Barbora, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Jaskový rad 79
 • BUDZIŇÁKOVÁ Barbora, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Dúbravská cesta 2
 • CICUTTOVÁ Alexandra, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Piešťany, Kuzmányho 1
 • DÁNI Michal. JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Moskovská 18
 • DEMIANOVÁ Paulína, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Vajnorská 8/A
 • FALISOVÁ Eva, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Lermontovova 14
 • HARMATA Peter, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Podháj 2791/61
 • HOLČÍK Michal, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Zvolen, Nám. SNP 27
 • HRIVŇÁKOVÁ Margita, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Májkova 3,
 • HULINA GASPER Lucia, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Rimavská Sobota, Kálmana Mikszatha 268
 • HULINA GASPER Lucia, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Rimavská Sobota, Kálmana Mikszatha 268
 • KORČEK Tomáš, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Popradská ulica 68
 • KORIM Juraj, Mgr. Ing., sídlo Exekútorského úradu: Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 2473
 • KOSTKA Martin, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Trnavská cesta 82
 • KUNA Peter, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Záhradnícka 62
 • MICHNICA Marián, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Sartorisova 21
 • MOSKVIČOVÁ Mária, JUDr., PhD., sídlo Exekútorského úradu: Prešov, Hlavná 45
 • NOGOVÁ Mária, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Košice, Letná 39/10
 • PETROVIČ Martin, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Rožňava, Letná 42
 • PLŠKOVÁ Jana, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Letná 5
 • PODHOREC Ivan, JUDr. PaedDr., PhD., sídlo Exekútorského úradu: Nitra, Damborského 9
 • STODOLA Peter, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Nitra, Kmeťkova 25
 • VATRTOVÁ Barbora, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Trnava, Námestie SNP 3
 • ZUBAĽ BURDOVÁ Michaela, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Humenné, Štefánikova 18
 • ŽABKOVÁ Žofia, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 22

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 8. júla 2013 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Peter Balaškó, sídlo Exekútorského úradu: Hurbanovo, Novozámocká 100
 • JUDr. Jaroslav Delfini, sídlo Exekútorského úradu: Moldava nad Bodvou, Školská 10
 • Mgr. Martin Dobrodenka, sídlo Exekútorského úradu: Skalica, Ružová 10
 • Mgr. Boris Halás, sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Popradská 70
 • Mgr. Viera Hurtišová, sídlo Exekútorského úradu: Prievidza, Lúčna 16/1
 • JUDr. Katarína Malčeková, sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Šafárikovo nám. 4
 • JUDr. Paula Miššíková, sídlo Exekútorského úradu: Nitra, Koceľova 7
 • JUDr. Jaroslav Špička, sídlo Exekútorského úradu: Vranov nad Topľou, Okulka 24/11
 • JUDr. Tomáš Vranovič, sídlo Exekútorského úradu: Sereď, Pekárska 3017
 • JUDr. Tomáš Vranovič, sídlo Exekútorského úradu: Sereď, Pekárska 3017

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 18. februára 2013 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Dagmar Kováčová, sídlo Exekútorského úradu: Šoltésovej 14, Bratislava
 • JUDr. Andrej Martišík, sídlo Exekútorského úradu: Samoty 1061, PúchovJUDr. Andrej Martišík, sídlo Exekútorského úradu: Samoty 1061, Púchov
 • JUDr. Eva Rusnáková, sídlo Exekútorského úradu: Nám. E. M. Šoltésovej 14, Levice
 • JUDr. Viktor Šajgalík, sídlo Exekútorského úradu: Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica
 • Mgr. Sandra Tudíková, sídlo Exekútorského úradu: Zelená 2, Bratislava

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 31. mája 2012 uvedených súdnych exekútorov:

 • Mgr. Slavomír Nosko, sídlo Exekútorského úradu: Kukučínova 24, Banská Bystrica
 • JUDr. Ján Sigeti, sídlo Exekútorského úradu: Bottova 7, Žilina

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 28. februára 2012 uvedených súdnych exekútorov:

 • JUDr. Galina Juhászová, sídlo Exekútorského úradu: Palackého 2, Košice
 • Mgr. Nina Mištíková, sídlo Exekútorského úradu: Záhradnícka 62, Bratislava
 • JUDr. Andrea Nemčíková, sídlo Exekútorského úradu: M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica
 • JUDr. Martin Píry, sídlo Exekútorského úradu: Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 24. októbra 2011 uvedených súdnych exekútorov:

 • JUDr. Lucia Adamcová, sídlo Exekútorského úradu: Osadná 10, 831 03 Bratislava
 • Mgr. Jozef Deák, sídlo Exekútorského úradu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
 • JUDr. Miloš Kabáč, sídlo exekútorského úradu: Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica
 • Mgr. Jana Sitášová, sídlo Exekútorského úradu: Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
 • Mgr. Martin Thomka, sídlo Exekútorského úradu: Jedľoviny 10477/10477, 036 01 Martin

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 23. júna 2011 uvedených súdnych exekútorov:

 • JUDr. Peter Baranay, sídlo Exekútorského úradu: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
 • JUDr. Júlia Čechová, sídlo Exekútorského úradu: Parašutistov 8, 917 01 Trnava
 • Mgr. Petr Krušina, sídlo Exekútorského úradu: Lazaretská 2514/4, 811 08 Bratislava
 • JUDr. Vladimír Oravec, sídlo Exekútorského úradu: Kukučínova 183/16, 050 01 Revúca
 • PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, sídlo Exekútorského úradu: Parašutistov 8, 917 01 Trnava

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 17. septembra 2012 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Lucia Baničová, sídlo Exekútorského úradu: B. S. Timravy 1, Trnava
 • JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, sídlo Exekútorského úradu: Ul. Dolné Rudiny 2956/3. Žilina
 • JUDr. Vojtech Markovič, PhD., sídlo Exekútorského úradu: Župná 1147, Komárno

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 11. decembra 2012 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Jozef Augustín, sídlo Exekútorského úradu: Vajanského 150/6, Trenčín
 • JUDr. Martin Hucík, sídlo Exekútorského úradu: Radlinského 1727/49, Dolný Kubín
 • JUDr. Eva Šajánková, sídlo Exekútorského úradu: Sadová 621, Senica

Pozastavenie výkonu funkcie

Aktualizované 24. augusta 2020

 • JUDr. Miroslavovi Zahorjanovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Štúrova 19, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 12. marca 2020.
 • Zánik dôvodu pozastavenia výkonu funkcie/obnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Miroslava Zahorjana: 16. júla 2020.

Aktualizované 28. marca 2017

 • Ing. Mgr. Miroslavovi Dzurikovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, Moyzesova 1918/6A, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 20. marca 2017.

Aktualizované 19. októbra 2015

 • JUDr. Ladislavovi Szabóovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, Palatínova 41, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 28. septembra 2015.
 • Pozastavenie výkonu funkcie JUDr. Ladislava Szabóa zaniklo dňom 2. februára 2016 zánikom výkonu funkcie menovaného súdneho exekútora.

Aktualizované 4. februára 2013

 • JUDr. Emilovi Vančíkovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Rákocziho 12, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 28. januára 2013. Za zástupcu súdneho exekútora JUDr. Emila Vančíka, so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Rákocziho 12, Slovenská komora exekútorov určila JUDr. Paulu Pelánekovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Ul. Kpt. Nálepku 78.
 • Pozastavenie výkonu funkcie JUDr. Emila Vančíka zaniklo dňom 26. marca 2014 zánikom výkonu funkcie menovaného súdneho exekútora.

Aktualizované 4. júla 2012

 • Bc. Viere Hurtišovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu: Lúčna 16/1, 971 01 Prievidza, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdnej exekútorky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23. marca 2012.
 • Pozastavenie výkonu funkcie Bc. Viery Hurtišovej zaniklo dňom 6. februára 2013 zánikom výkonu funkcie menovanej súdnej exekútorky.

Prerušenie výkonu funkcie

Aktualizované 23. apríla 2019

 • Súdnemu exekútorovi doc. JUDr. Petrovi Molnárovi, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Kupeckého 29, bol s účinnosťou od 17.04.2019 prerušený výkon funkcie exekútora po dobu výkonu verejnej funkcie v zmysle § 15a ods. 1 Exekučného poriadku. Počas prerušenia výkonu funkcie menovaného exekútora zastupuje JUDr. Ľuboš Sidorják, súdny exekútor, so sídlom Exekútorského úradu: Murgašova 3, Košice.
 • Zánik výkonu funkcie exekútora doc. JUDr. Petra Molnára, PhD.: 12.10.2019

Aktualizované 6. novembra 2017

 • Rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 30077/2017/152 zo 16. októbra 2017, bol JUDr. Ivanovi Polákovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Štúrova 4/A, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 3. novembra 2017.

Aktualizované 19. októbra 2017

 • Rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 49169/2017/152 z 28. septembra 2017, bol JUDr. Ing. Romanovi Liščákovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. Sv. Michala 5, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 19. októbra 2017.

Aktualizované 12. júla 2017

 • ​Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46637/2017/152 z 22. júna 2017, bol Mgr. Marcelovi Suchárovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jašíkova 13, prerušený výkon funkcie e​xekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. júla 2017.

Aktualizované 21. septembra 2016

 • Súdnej exekútorke JUDr. Viere Kučerovej, so sídlom Exekútorského úradu v Holíči, Nám. Sv. Martina 9, bol s účinnosťou od 1. septembra 2016 prerušený výkon funkcie exekútorky po dobu výkonu verejnej funkcie v zmysle § 15a ods. 1 Exekučného poriadku.
 • Obnovenie výkonu funkcie exekútorky JUDr. Viery Kučerovej: 09.11.2020

Aktualizované 17. septembra 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45033/2015/52 zo 14. augusta 2015, bol JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Moyzesova 34, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 8. septembra 2015.
 • Znovuobnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala: 27.02.2017

Aktualizované 4. augusta 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41112/2015/52 z 22. júna 2015, bol JUDr. Petrovi Šimkovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Smetanova 16, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 1. augusta 2015.
 • Obnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Petra Šimka: 15.02.2020

Aktualizované 15. júna 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41111/2015/52 z 21. mája 2015, bol JUDr. Ivanovi Polákovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Mazúrova 2, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 1. júna 2015.
 • Znovuobnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Ivana Poláka: 15.01.2017

Aktualizované 14. mája 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39409/2015/52 z 22. apríla 2015, bol JUDr. Jozefovi Martišíkovi ml., súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Púchove, Samoty 1061, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 13. mája 2015.
 • Obnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Jozefa Martišíka ml.: 15.01.2020

Aktualizované 2.decembra 2014

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 26260/2014/52 z 24. júna 2014, bol JUDr. Tomášovi Korčekovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútors​kého úradu v Bratislave, Popradská ulica č. 70, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 1. júla 2014.
 • Zánik výkonu funkcie JUDr. Tomáša Korčeka: 08.08.2019

Obnovenie výkonu funkcie

Aktualizované 4. júla 2012

 • JUDr. Soni Majkútovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu: Štúrova 257, 905 01 Senica, bol s účinnosťou od 15. júna 2012 obnovený výkon funkcie súdnej exekútorky.

Iné zmeny

Aktualizované 10.9.2020

 • JUDr. Adriana Steinerová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Trenčíne, Jilemnického 2, Trenčín, zmenila priezvisko zo „Steinerová“ na „Soldán Steinerová“.

Aktualizované 20.11.2019

 • JUDr. Mária Zervanová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 18, zmenila priezvisko z „Zervanová“ na „Zervan“.

Aktualizované 7.9.2018

 • Mgr. Barbora Budziňáková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Kozia 17, zmenila priezvisko z „Budziňáková“ na „Bartková“.

Aktualizované 21.8.2017

 • JUDr. Mária Hlavňová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Hlavná 115, zmenila priezvisko z „Hlavňová“ na „Bíla“.

Aktualizované 11.8.2017

 • ​Mgr. Silviu Šabíkovú, súdnu exekútorku so sídlom exekútorského úradu v Galante, Hodská 345/3 odo dňa 26.07.2017 v zmysle § 17 ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zastupuje súdna exekútorka JUDr. Eva Pálffyová so sídlom exekútorského úradu v Šali, Javorová 7. Pravdepodobný termín ukončenia činnosti zástupcu bol predbežne určený na koniec roka 2017.​​​

Aktualizované 1.8.2017

 • Mgr. Nina Mištíková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Zelinárska 6, zmenila priezvisko z „Mištíková“ na „Banášová“.​

Aktualizované 1.6.2017

 • JUDr. Peter Krištofík Mucha, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Martine, A. Pietra 17, zmenil priezvisko z „Krištofík Mucha“ na „Krištofík“.

Aktualizované 14.10.2016

 • JUDr. Ivana Pohovejová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Šarišská 6, zmenila priezvisko z „Pohovejová“ na „Kráčalík Pohovejová“.

Aktualizované 23.6.2016

 • Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., sú​dny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Novom Meste nad Váhom, Lipová 7, získal oprávnenie používať akademický titul „doktor práv“/skratka „JUDr.“

Aktualizované 3.6.2016

 • Mgr. Jana Plšková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Letná 5, získala oprávnenie používať akademický titul „doktor práv“/skratka „JUDr.“

Aktualizované 30.9.2015

 • JUDr. Viera Vaculíková Horváthová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Laurinská 18, zmenila priezvisko z „Vaculíková Horváthová“ na „Horváthová“.

Aktualizované 2.12.2014

 • JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Považskej Bystrici, Nám. A. Hlinku 36/9, zmenila dňom 17.10.2014 priezvisko z „Krasňanová“ na „Prudká“.

Zmeny v zozname exekútorov po 1. decembri 2020 sú evidované v zozname exekútorov