Centrálna evidencia exekúcií

Hlavným prínosom modulu Centrálnej evidencie exekúcií v projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS) je poskytnutie právne použiteľných výpisov pre verejnosť (cez internet alebo v infocentre súdu), pričom tieto výpisy nevypovedajú len o exekučných konaniach na danom súde, ale za celé Slovensko.


Čo umožňuje modul:

  • získanie prehľadu o vedenej exekúcii voči fyzickej alebo právnickej osobe,
  • podanie žiadosti o opravu nesprávnych údajov v Centrálnej evidencii exekúcií,
  • získanie prehľadov z Centrálnej evidencie exekúcií (neverejná informácia),
  • vydanie výpisu pracovníkovi súdu pre účely listinného výpisu.

Pre koho je určený modul:

  • autentifikovaný používateľ zo širokej verejnosti, ktorý získava elektronické výpisy cez internet,
  • autentifikovaný používateľ zo širokej verejnosti s prístupom do internej časti Centrálnej evidencie exekúcií, ktorý prezerá reporty,
  • pracovník infocentra, ktorý môže vydávať výpisy na požiadanie.

Technická podpora

Odbor ServiceDesk

Formulár hlásenia problému

Plán technických odstávok

tel: +421 2 888 91200
fax: +421 2 888 91607

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

  • občiansky preukaz s čipom (eID) a kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)
  • čítačka eID a nainštalovaný software