Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 1225

Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes odovzdal vymenovací dekrét JUDr. Pavlovi Tkáčovi, ktorý bol do funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach vymenovaný s účinnosťou od 1. apríla 2023. JUDr. Tkáč bol vymenovaný do funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2022. V. Karas: „Pánovi Tkáčovi želám, aby výkon ...

14.3.2023

Minister spravodlivosti V. Karas rokoval s Filipom Vagačom, splnomocnencom pre občiansku spoločnosť. Bratislava 10. marca 2023 – Ak sa do slovenského právneho poriadku zavedie dnes chýbajúca úprava pre súkromné nadácie, prinesie to nielen viac možností pre efektívnu správu súkromného majetku, ale v konečnom dôsledku aj viac peňazí pre filantropiu. Minister spravodlivosti Viliam Karas to zdôraznil na rokovaní ...

13.3.2023

Bratislava, 3. februára 2023 – Prípravy na spustenie rozsiahlej justičnej reformy, tzv. novej súdnej mapy, pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti SR preto očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy, vrátane novovzniknutých správnych súdov, pripravené na riadne fungovanie. Súčasťou spúšťania reformy sú aj historicky najvyššie investície do obnovy súdnych budov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky ...

6.3.2023

Minister Viliam Karas sa dnes stretol so zástupcami znalcov a znalkýň. Diskutovali spolu o možnostiach zlepšenia kvality znaleckých posudkov, a zároveň podmienok pre výkon ich práce.V. Karas: „Justícia nemôže efektívne fungovať bez kvalitných znalcov a znaleckých posudkov, ktoré sú pri rozhodovaní súdov kľúčové. Preto som inicioval stretnutie so zástupcami znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ale aj ...

28.2.2023

Strategické žaloby proti verejnej účasti (SLAPP) sú žaloby, kde žalobcovia zjavne neopodstatnenými alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami chcú odradiť novinárov od ich práce a takto ich zastrašiť. Náznakom, že môže ísť o zjavne neopodstatnené alebo zneužívajúce súdne konania je najmä ich neprimeranosť, prehnanosť a  nedôvodnosť nároku. Takýmito nárokmi sa zneužije súdne konanie, keďže cieľom nie je ...

21.2.2023