Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 1191

Bratislava, 22. november 2022 – Prípad Slánsky a spol. je pre nás poučením, že aj tie najväčšie justičné zločiny bolo možné páchať pri vytváraní zdania zákonnosti a dodržania postupov. Strojcovia týchto monsterprocesov sa snažili vytvárať ilúziu spravodlivosti za pomoci najhrubších dezinformácií, manipulácií a klamstiev. Avšak to posledné, čo by sme dnes mali robiť, je pozerať ...

22.11.2022

Minister spravodlivosti Viliam Karas rozhodol o zmene vo vedení Zboru väzenskej a justičnej stráže. Výkonom funkcie generálneho riaditeľa zboru s účinnosťou od dnešného dňa poveril plk. Mgr. Michala Sedliaka. M. Sedliak pracuje v Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1999. Počas svojej kariéry pôsobil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, v Ústave na ...

22.11.2022

Bratislava, 21. november 2022 – Na pôde Ministerstva spravodlivosti SR sa uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov justície. Témou rokovania bola budúcnosť trestnej politiky na Slovensku, a to v kontexte aktuálnych návrhov noviel trestných kódexov, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Minister spravodlivosti Viliam Karas prítomných informoval o priebehu legislatívneho procesu a východiskách pripravovanej novely. Minister zároveň predstavil ...

21.11.2022

17. november 2022 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 17. novembra 2022 zverejnil svoje rozhodnutie z 18. októbra 2022 v prípade Papaj proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie svojho práva na spravodlivé súdne konanie, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na účinný prostriedok nápravy. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosti vyhlásil ...

21.11.2022

Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes prijal zástupcov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Hovorili spolu o narastajúcich prejavoch nenávisti, ktorých osobitným terčom naďalej je aj židovská komunita. Minister spravodlivosti zdôraznil, že v slobodnej spoločnosť musíme za každých okolností chrániť ľudské práva menšín, ktorých súčasťou je aj sloboda vierovyznania. „Nenávistné prejavy, ktoré sa množia najmä na sociálnych ...

15.11.2022