Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 1264

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa ostro ohradzuje voči klamstvám a manipuláciám denníka SME, ktoré prekročili únosnú mieru a zasahujú do osobnej integrity predstaviteľov rezortu. Ministerstvo spravodlivosti SR odsudzuje komentár, publikovaný v denníku SME dňa 15. júla 2024 pod názvom Boris Susko, štvrtá zložka moci z pera Petra Tkačenka, ktorý iba na základe vlastných hodnotiacich úsudkov ...

16.7.2024

Mestské súdy Bratislava III a Bratislava IV v spolupráci s rezortom spravodlivosti vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na jeden z najdôležitejších projektov rezortu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber a kúpa nehnuteľnosti pre potreby Mestského súdu Bratislava III a Mestského súdu Bratislava IV, pričom ide o investičný projekt na zabezpečenie vhodných a moderných sídelných priestorov pre uvedené ...

15.7.2024

„Ministerstvo spravodlivosti SR sa ospravedlňuje JUDr. Dávidovi Lindtnerovi za zásah do jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o základných ľudských právach a slobodách, ku ktorým došlo vydaním uznesenia Najvyššieho súdu ...

12.7.2024

Hovorkyňou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je Barbora Škulová. Kontakt: tlacove@justice.sk

2.7.2024

Na dnešnom multilaterálnom pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval generálny prokurátor SR, sa naza Ministerstvo spravodlivosti SR zúčastnila poradkyňa ministra spravodlivosti JUDr. Marica Pirošíková,PhD., ktorá podporila zriadenie pracovnej skupiny, za účelom vyriešenia identifikovaných nedostatkov.Zároveň oboznámila prítomných o zámere ministerstva spravodlivosti prijať potrebné kroky v tejto vecina zlepšenie aplikačnej praxe súdov. Pokiaľ ide o uvedenú problematiku, upozornila aj ...

18.1.2024