Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 1243

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k plánovanému projektu spolufinancovaného cez Program Slovensko 2021-2027  „Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC)“.   Cieľom projektu “Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC)“ je vytvorenie komplexného riešenia pre získavanie, ukladanie údajov a poskytnutie analytického a reportingového nástroja ...

21.9.2023

ESĽP rozhodnutiami vyhlásenými 7. septembra 2023 zamietol sťažnosť týkajúcu sa policajného zásahu v Zborove v roku 2017 aj sťažnosť týkajúcu sa odpočúvania a použitia dôkazov získaných odpočúvaním  Prípad Kováčová a ďalší proti Slovenskej republike sa týkal policajného zásahu v rómskej komunite Vatrisko v obci Zborov pri Bardejove na veľkonočnú nedeľu 16. apríla 2017. V podvečerných hodinách bolo na tiesňovú linku ...

7.9.2023

31. august 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že došlo k porušeniu práva sťažovateľky na rešpektovanie rodinného života, zaručeného článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Prípad X proti Slovenskej republike sa týkal dĺžky a efektívnosti konania o úprave práva na styk s maloletým dieťaťom sťažovateľky a výživného zo strany jej bývalého manžela, ktoré ...

31.8.2023

(Bratislava, 23. augusta 2023) – Vláda SR schválila návrh zákona Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý má zmeniť a doplniť existujúcu legislatívu v oblasti ochranného liečenia a ochranného dohľadu. Cieľom je zabezpečiť ochranu spoločnosti pred osobami, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť a potrebujú liečbu. Vláda navrhne NR SR tento zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh zákona ...

24.8.2023

20. júla 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike (č. 51334/21), v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na dĺžku civilného súdneho konania. ESĽP konštatoval porušenie práva sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dotknuté civilné konanie o sťažovateľovej žalobe na ...

20.7.2023