Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 6 – 10 výsledkov zo 1151

Poslanci Národnej rady SR dnes definitívne schválili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v pléne predstavila ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková. Návrh zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora do právneho poriadku Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti zároveň naďalej pracuje aj na väčšej, ...

21.6.2022

Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré najmä v ostatnom období čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je záväzok ...

21.6.2022

Na základe podpory myšlienok restoratívnej spravodlivosti prezentovaných ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou na konferencii ministrov spravodlivosti Rady Európy v Benátkach, prijala sekcia trestného práva, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality ponúknuté partnerstvo v projekte JUSTIN, ERAZMUS + zameranom na zvyšovanie využívania restoratívnych procesov v justícii. V projekte pod názvom „Mediácia pri závažnej trestnej činnosti“ budú realizované viaceré aktivity, ktoré ...

17.6.2022

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prijala pozvanie na podujatie „20 rokov vzniku Súdnej rady SR“. V rámci svojho príhovoru poodhalila dianie z „ministerskej“ kuchyne pri vzniku súčasnej ústavnej definície Súdnej rady. Plné znenie príhovoru ministerky spravodlivosti pri príležitosti jubilejného výročia vzniku Súdnej rady SR: „Vážený pán predseda Súdnej rady, vážené dámy, vážení páni, všetci si hádam pamätáme ...

10.6.2022

Dňa 27. mája 2022 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal podpredseda rady a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Ondrej Dostál. Pred samotným zasadnutím rady prebehlo slávnostné odovzdávanie cien ministerky spravodlivosti za významný prínos v oblasti ľudských práv za ...

10.6.2022