Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 6 – 10 výsledkov zo 1244

20. júla 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike (č. 51334/21), v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na dĺžku civilného súdneho konania. ESĽP konštatoval porušenie práva sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dotknuté civilné konanie o sťažovateľovej žalobe na ...

20.7.2023

V piatok 7. júla 2023 v priestoroch novovzniknutého Správneho súdu v Bratislave ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová a predsedníčka Správneho súdu Jeannette Hajdinová na tlačovej konferencii spoločne zhodnotili aktuálny stav fungovania súdu od jeho vzniku v tomto roku. „Presťahovanie budov a preskupenie okresov, majetku a osôb bola náročná úloha, ale už je splnená. Ešte ťažšie teraz bude ...

7.7.2023

(Bratislava, 31. mája 2023) – Vo štvrtok 1. júna 2023 začnú na Slovensku platiť zmeny  v dôsledku jednej z najväčších reforiem v oblasti súdnictva za posledné roky, tzv. nová súdna mapa. Hlavná záťaž realizácie je momentálne už na jednotlivých súdoch, ministerstvo spravodlivosti v tomto prípade plní hlavne metodickú a koordinačnú úlohu a snaží sa súdom v maximálnej miere pomôcť zmeny zrealizovať. Základnou ...

31.5.2023

Bratislava, 25. mája 2023 – „Probácia a restoratívna justícia ako alternatívy k uväzneniu v európskych podmienkach“ je názov odbornej konferencie, ktorá sa v dňoch 23.-25. mája 2023 koná po prvýkrát na Slovensku za účasti zástupcov 17 krajín. Ide už o 6. ročník tohto podujatia, ktoré pravidelne organizuje CEP (Konfederácia európskej probácie). Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Konferenciu ...

25.5.2023

Dňa 11. apríla 2023 predseda Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) podľa pravidla 44D ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku ESĽP nariadil, že advokát JUDr. Ondrej Urban nemôže zastupovať sťažovateľov alebo im asistovať v prebiehajúcich alebo budúcich prípadoch pred ESĽP a to na obdobie dvoch rokov odo dňa tohto rozhodnutia. Dôvody spočívajú v postupoch advokáta ...

10.5.2023