Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 6 – 10 výsledkov zo 1214

Ministerstvo spravodlivosti predstavuje návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov. Navzájom blízke osoby, vrátane nezosobášených párov budú môcť jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Predpokladá to návrh vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý je reakciou na dopyt po zlepšení ich právneho postavenia. Navrhované právne nástroje prinesú viac istoty do riešenia situácii v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti či ochrany maloletých. ...

19.1.2023

Minister V. Karas bol v pondelok hosťom slávnostnej večere, ktorú pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Českej republiky zorganizoval český minister spravodlivosti Pavel Blažek. Na večeru boli prítomní všetci doterajší českí ministri spravodlivosti. V. Karas: ,,Som veľmi rád a je to pre mňa veľká česť, že som sa mohol stretnúť na slávnostnej večery s českými ...

18.1.2023

Dňa 12.1. – 13.1. sa na Správnom súde v Bratislave konalo výberové konanie, ktoré pozostávalo z písomnej, ústnej časti a následne psychologickým posúdením uchádzačov. Výberovým konaním úspešne prešlo 8 uchádzačov a o preloženie na tento súd žiada k dnešnému dňu ďalších 14 sudcov. Minister spravodlivosti Viliam Karas: „Verím, že do 1. júna sa podarí súd personálne obsadiť ...

13.1.2023

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že došlo k porušeniu práva sťažovateľov na rešpektovanie súkromného života a práva na účinný prostriedok nápravy (články 8 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) Prípad sa týkal odpočúvania telefónu patriaceho prvej sťažovateľke a používaného hlavne druhým sťažovateľom, ku ktorému došlo v roku 2004 na účely získania dôkazu v rámci ...

13.1.2023

Štrasburg. Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike. Prípad sa týkal zákonnosti väzby v súvislosti s obvinením sťažovateľa, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, z korupcie, a to za situácie, keď jeho vzatie do väzby odobrili súdy všetkých stupňov (a sťažovateľ v marci 2021 neuspel ani so sťažnosťou na Ústavnom ...

12.1.2023