Elektronické služby Obchodného registra

Služby pre zjednodušené založenie a zriadenie (nové od 1.2.2023)

Zápisové a súvisiace služby

Žiadosti


Nastavenie formulárov v QSign

Pred podpisovaním a overovaním formulárov v aplikácii QSign je potrebné nastaviť zoznam dôveryhodných formulárov.

Postup:

  1. Stiahnite si balíček formulárov.
  2. Kliknite na ikonu QSign v paneli úloh.
  3. Menu  – „Nástroje“,  „Nastavenia“
  4. Kliknite na „ Zobraziť rozšírené nastavenia“
  5. V sekcii XML formuláre  kliknúť na  tlačidlo „ import balíčka“
  6. Pomocou tlačidla „Prehladavať“  nájdite .qtf súbor stiahnutý  zo stránky  Ministerstva spravodlivosti SR  a importujte.

Informácie o podaniach na súdy podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Upozornenie

Pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronické identifikačné karty eID) na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu v používateľskej príručke​.​​​​​​