Dokumenty a návody k elektronickým službám Obchodného registra

Nastavenie formulárov v QSign

Pred podpisovaním a overovaním formulárov v aplikácii QSign je potrebné nastaviť zoznam dôveryhodných formulárov.

Postup:

  1. Stiahnite si balíček formulárov.
  2. Kliknite na ikonu QSign v paneli úloh.
  3. Menu  – „Nástroje“,  „Nastavenia“.
  4. Kliknite na „Zobraziť rozšírené nastavenia“.
  5. V sekcii XML formuláre kliknúť na  tlačidlo „Import balíčka“.
  6. Pomocou tlačidla „Prehľadávať“  nájdite .qtf súbor stiahnutý  zo stránky  Ministerstva spravodlivosti SR  a importujte.

Nastavenie validácie a zobrazenia formulárov v bezplatnej NBÚ QES aplikácii

Pred overovaním formulárov v aplikácii QES je potrebné aktualizovať aplikáciu na verziu od 1.1.20 (zistíte kliknutím na tlačidlo „?“). Postup aktualizácie: v Microsoft Store po aktualizácii aplikácie QES ju spustite, alebo stiahnite nový súbor QES.EXE a prepíšte pôvodný.

Informácie o podaniach na súdy podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Upozornenie

Pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronické identifikačné karty eID) na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu v používateľskej príručke​.​​​​​​