Informácie k elektronickým podaniam

Upozornenie

Od 18. októbra 2021 sú na www.slovensko.sk vypublikované nové elektronické služby, ktoré nahrádzajú pôvodné. 

Okrem technologických zmien je cieľom zmodernizovať rozhranie pre tvorbu podaní a zlepšiť užívateľskú prívetivosť pri využívaní el.služieb. 

Zmena sa netýka formulárov pre podania v elektronickej podobe, ktoré ostávajú bezo zmeny.

Prehľad hlavných zmien:​​

 • Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby ako napríklad (zdieľanie podania na podpis pre viacerých účastníkov, podpisovanie a odpodpisovanie dokumentov kvalifikovaným el. podpisom, možnosť meniť subjekt podania, možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.,
 • Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK,
 • Môžete prikladať a podpisovať PDF aj viacnásobne,
 • Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe,
 • Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe,
 • Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín, nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe.​

Linky na nové elektronické služby:

Dokumenty a návody:

Transformácie:

Nastavenie formulárov v QSign

Pred podpisovaním a overovaním formulárov v aplikácii QSign je potrebné nastaviť zoznam dôveryhodných formulárov.

Postup:

 1. Stiahnite si balíček formulárov zverejnený vyššie v časti Transformácie.
 2. Kliknite na ikonu QSign v paneli úloh.
 3. Menu  – „Nástroje“,  „Nastavenia“
 4. Kliknite na „ Zobraziť rozšírené nastavenia“
 5. V sekcii XML formuláre  kliknúť na  tlačidlo „ import balíčka“
 6. Pomocou tlačidla „Prehladavať“  nájdite .qtf súbor stiahnutý  zo stránky  Ministerstva spravodlivosti SR  a importujte.

Informácie o podaniach na súdy podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronické identifikačné karty eID) na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu v používateľskej príručke​ .​​​​​​