Kontakt

Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej Revue

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
šéfredaktor redakcie Obchodného vestníka a Justičnej revue
+421 2 88891 290

registrácia povinných osôb na zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku:

  • +421 2 88891 141
  • +421 2 88891 165
  • +421 2 88891 250

Upozornenie:

Registračné čísla si možno prevziať osobne na adrese: Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue, Račianska 71, 813 11 Bratislava, v čase od 9:00 h do 14:00 h po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. +421 2 88891 141, + 421 2 88891 165 alebo + 421 2 88891 250.

Ďalšie kontakty:

Telefónne číslo:Agenda súvisiaca so zverejnením údajov v Obchodnom vestníku
+ 421 2 88891 165Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia správcov)
+ 421 2 88891 250Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia súdov)
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov
Oprava zverejnených údajov
+ 421 2 88891 140Upovedomenia súdnych exekútorov
Verejné vyhlášky (vydržanie - vyzývacie uznesenie + ostatné verejné vyhlášky, napr. podľa CSP, SSP)
+ 421 2 88891 400Dražby
Obchodný register
Zbierka listín
+ 421 2 88891 142Stále rozhodcovské súdy
Mediačné centrá
Oznámenia a výzvy likvidátorov
Zmluvy o zlúčení, Zníženie základného imania, Prerozdelenie kapitálového fondu, Významné obchodné transakcie, Zmena právnej formy, Výplata protiplnenia za akcie na základe uplatnenia práva výkupu, iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Valné zhromaždenia
Verejné súťaže
​+ 421 2 88891 141​Povinne zverejňované zmluvy
Rozsudky súdov (zverejňované stranou sporu na základe priznaného práva alebo uloženej povinnosti alebo právnickou osobou na základe uloženého trestu podľa osobitných zákonov)
Dočasná ochrana

Poštová adresa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue
Račianska 71
831 02 Bratislava

Upozornenie:

V listinnej podobe sa do Obchodného vestníka doručujú len povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobode informácií!​