Obchodný vestník

Vyhľadávanie v OV

Vyhľadávanie zverejnených údajov v Obchodnom vestníku.

Archív OV od r. 2004/Aktuálne vydanie

Vyhľadávanie Obchodných vestníkov.

Registrácia nového používateľa

Formulár na registráciu používateľa do Obchodného vestníka.

Zverejňovanie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Informácie k zverejňovaniu špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO.

Zverejňovanie zmlúv v OV

Informácie k zverejňovaniu zmlúv v Obchodnom vestníku.

Sprístupnenie štruktúrovaných údajov

Informácie k sprístupňovaniu štruktúrovaných údajov OV.

Zverejňovanie projektov premien a oznámení o zmene právnej formy

Informácie k zverejňovaniu projektov premien a oznámení o zmene právnej formy.

Otázky súvisiace so zverejňovaním údajov v OV

Najčastejšie otázky súvisiace so zverejňovaním údajov v Obchodnom vsetníku.

Kontakt

Kontaktné informácie Obchodného vestníka.