Oznámenia zmien u notárov

Oznámenia zmien u notárov (údaje do 2. júna 2011)

Oznámenia zmien u notárov (údaje od 2. júna 2011)

Zmena sídla notárskeho úradu

Aktualizované 27. decembra 2019

 • JUDr. Mária Kucharovičová – zmení od 1. januára 2020 sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Bojnická č. 3, 831 04 Bratislava, na novú: Tomášikova č. 50/A, 831 04 Bratislava.
 • Mgr. Orsolya Szokol – zmenila od 19. decembra 2019 sídlo Notárskeho úradu na novú adresu: Majzonovo námestie č. 7, 940 01 Nové Zámky.

Aktualizované 17. decembra 2019

 • JUDr. Ján Hamara – vymenovaný rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30/39 zo dňa 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára do sídla v Bardejove v obvode Okresného súdu Bardejov, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38377/2019/152/4 zo dňa 11. decembra 2019 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. januára 2020 preložený do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo.
 • Mgr. Juraj Hamara – vymenovaný rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 42281/2016-152/2 zo dňa 12. júla 2016 s účinnosťou od 18. júla 2016 za notára do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38377/2019/152/4 zo dňa 11. decembra 2019 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. januára 2020 preložený do sídla v Bardejove v obvode Okresného súdu Bardejov.​

Aktualizované 10. októbra 2019

 • Mgr. Eva Holčíková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30/17 zo dňa 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Myjave v obvode Okresného súdu Senica, pričom v súvislosti s prijatí zákona č. 511/2007 Z.z. účinného od 1. januára 2008, ktorým sa novelizuje zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlách a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, prešiel územný obvod okresu Myjava z Okresného súdu Senica do Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38377/2019-/152/2 zo dňa 10. októbra 2019 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. novembra 2019 preložená do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad.
 • JUDr. Zuzana Holčíková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 42451/2015-52/1 zo dňa 30. júna 2015 s účinnosťou od 6. júla 2015 za notárku v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38377/2019-/152/2 zo dňa 10. októbra 2019 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. novembra 2019 preložená do sídla v Myjave v obvode Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Aktualizované 22. novembra 2018

 • JUDr. Želmíra Boborová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30/143 zo dňa 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla vo Zvolene v obvode Okresného súdu Zvolen, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/7 zo dňa 21. novembra 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 30. decembra 2018 preložená do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota.
 • JUDr. Zuzana Koukalová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 42451/2015-52/3 zo dňa 30. júna 2015 s účinnosťou od 6. júla 2015 za notárku v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves, a preložená rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-152/9 zo dňa 13. júla 2015 s účinnosťou od 13. júla 2015 do sídle v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/7 zo dňa 21. novembra 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 30. decembra 2018 preložená do sídla vo Zvolene v obvode Okresného súdu Zvolen.

Aktualizované 29. októbra 2018

 • JUDr. Jana Mikušová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 zo dňa 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava II, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/6 zo dňa 29. októbra 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. novembra 2018 preložená do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín.
 • JUDr. Erika Szórádová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38533/2014-52/3 zo dňa 25. júna 2014 s účinnosťou od 30. júna 2014 za notárku do sídla v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/6 zo dňa 29. októbra 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. novembra 2018 preložená do sídla v Bratislave II v obvode Okresného súdu Bratislave II.
 • JUDr. PhDr. Zuzana Korvínová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 45379/2014-52/6 zo dňa 11. decembra 2014 s účinnosťou od 15. decembra 2014 za notárku do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/6 zo dňa 29. októbra 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. novembra 2018 preložená do sídla v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III.

Aktualizované 08. augusta 2018

 • JUDr. Ingrid Lúčanová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 22555/2004-41/17 s účinnosťou od 1. januára 2005 za notárku do sídla v Pezinku v obvode Okresného súdu Bratislava III, v spojení so zmenou sídla Notárskeho úradu z Pezinka v obvode Okresného súdu Bratislava III do Bratislavy v obvode Okresného súdu Bratislava III so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 4/2006-41 zo dňa 16. októbra 2006), bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/4 zo dňa 27. júla 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. septembra 2018 preložená do sídla v Bratislave I v obvode Okresného súdu Bratislava I.
 • JUDr. Mária Kucharovičová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 22416/2004-41/24 s účinnosťou od 15. januára 2005 za notárku do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava I, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018-152/4 zo dňa 27. júla 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. septembra 2018 preložená do sídla v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III.​

Aktualizované 06. augusta 2018

 • JUDr. Jarmila Kováčová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Gajova č. 13, 811 09 Bratislava, na novú: Boženy Němcovej č. 13, 949 01 Nitra.

Aktualizované 21. mája 2018

 • JUDr. Jarmila Kováčová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 6518/1994-30 s účinnosťou od 1. júla 1994 za notárku do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava V, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018/152/3 zo dňa 14. mája 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. augusta 2018 preložená do sídla v Nitre v obvode Okresného súdu Nitra.
 • JUDr. Miriam Danczi – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 7270/2006-41 s účinnosťou od 22. mája 2006 za notárku do sídla v Nitre v obvode Okresného súdu Nitra, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 35543/2018/152/3 zo dňa 14. mája 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. augusta 2018 preložená do sídla Bratislave V v obvode Okresného súdu Bratislava V.

Aktualizované 02. marca 2018

 • JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Horná č. 65A, 974 01 Banská Bystrica, na novú: Skuteckého č. 17, 974 01 Banská Bystrica.

Aktualizované 27. februára 2018

 • JUDr. Daniela Vozárová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Skuteckého č. 17, 974 01 Banská Bystrica, na novú: Kuzmányho č. 19, 974 01 Banská Bystrica.

Aktualizované 17. januára 2018

 • JUDr. Tatiana Vrlíková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Žiline v obvode Okresného súdu Žilina, bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 23552/2017/152/11 z 12. januára 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2018 preložená do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin.
 • JUDr. Alexandra Vrlíková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38533/2014-52/4 z 25. júna 2014 s účinnosťou od 30. júna 2014 za notárku do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin, bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 23552/2017/152/11 z 12. januára 2018 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. januára 2018 preložená do sídla v Žiline v obvode Okresného súdu Žilina.

Aktualizované 22. decembra 2017​

 • JUDr. Miroslav Duriš, PhD. – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 451/1995-30 z 27. januára 1995 s účinnosťou od 1. februára 1995 za notára do sídla v Liptovskom Hrádku v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš, ktorého zmenu sídla Notárskeho úradu do Liptovského Mikuláša v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 1. júla 1997 schválilo Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky na zasadnutí konanom v dňoch 25. – 26. apríla 1997, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 23552/2017/152/10 z 22. decembra 2017 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. januára 2018 preložený do sídla v Ružomberku v obvode Okresného súdu Ružomberok.
 • JUDr. Vladimír Balun – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 7642/1994-30 zo dňa 26. augusta 1994 s účinnosťou od 1. septembra 1994 za notára do sídla v Ružomberku v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš, ktorý bol v súvislosti s prijatím zákona č. 328/1996 Z.z. rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky 8039/1996-30 zo dňa 20. decembra 1996 s účinnosťou od 1. januára 1997 odvolaný z uvedenej funkcie a vymenovaný za notára do sídla v Ružomberku v obvode Okresného súdu Ružomberok, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 23552/2017/152/10 z 22. decembra 2017 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. januára 2018 preložený do sídla v Liptovskom Mikuláši v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš.

Aktualizované 27. novembra 2017

 • JUDr. Slavka Považancová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Štefánikova č. 18, 066 01 Humenné, na novú: Námestie slobody č. 2, 066 01 Humenné.​
 • JUDr. Tomáš Čiževský – vymenovaný rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 44358/2017-152/7 z 26. júna 2017 s účinnosťou od 3. júla 2017 za notára do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov, na základe jeho žiadosti z 22. augusta 2017 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky z 25.-26. septembra 2017 zmenil s účinnosťou od 1. januára 2018 sídlo notárskeho úradu v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov do sídla notárskeho úradu v Sabinove v obvode Okresného súdu Prešov.

Aktualizované 24. novembra 2017

 • JUDr. Anna Černáková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Michalovciach v obvode Okresného súdu Michalovce, bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 23552/2017/152/8 z 9. novembra 2017 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. decembra 2017 preložená do sídla v Humennom v obvode Okresného súdu Humenné.
 • JUDr. Mária Forinová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2617/1997-30/3 s účinnosťou od 1. júla 1997 v spojení s rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 3974/1998-40 s účinnosťou od 1. júla 1998 za notárku do sídla v Humennom v obvode Okresného súdu Humenné, bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 23552/2017/152/8 z 9. novembra 2017 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. decembra 2017 preložená do sídla v Michalovciach v obvode Okresného súdu Michalovce.

Aktualizované 19. júla 2017

 • JUDr. Alexandra Vrlíková – zmenila s účinnosťou od 15.6.2017 sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Partizánska č. 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, na novú: Horné Rakovce č. 2050/48, 039 01 Turčianske Teplice.

Aktualizované 6. júla 2017

 • JUDr. Magdaléna Šebeňová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30/28 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku so sídlom v Prešove v obvode Okresného súdu Prešov, bude na základe súhlasného stanoviska Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky so zmenou sídla jej notárskeho úradu s účinnosťou od 18. decembra 2017 vykonávať funkciu notárky so sídlom v Sabinove v obvode Okresného súdu Prešov.
 • JUDr. Ivana Čuchtová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 45379/2014-52/4 z 11. decembra 2014 s účinnosťou od 15. decembra 2014 za notárku so sídlom v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov (v spojení s dodatkom č. 1 z 9. novembra 2016, spis č. 33889/2016/152, o zmene sídla Notárskeho úradu do Sabinova s účinnosťou od 1. januára 2017), bude na základe súhlasného stanoviska Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky so zmenou sídla jej notárskeho úradu s účinnosťou od 18. decembra 2017 vykonávať funkciu notárky so sídlom v Prešove v obvode Okresného súdu Prešov.​

Aktualizované 16. júna 2017

 • JUDr. Eva Loumová –zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Floriánova 2, 080 01 Prešov, na novú: Jarková 31, 080 01 Prešov.
 • JUDr. Vladimír Kostovčák –zmenil sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Severná 14, 036 01 Martin, na novú: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin.
 • JUDr. Ivica Hodálová, PhD. –zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Námestie sv. Michala 6, 920 01 Hlohovec, na novú: Halenárska 7, 917 01 Trnava

Aktualizované 5. júna 2017

 • JUDr. Ivana Vagaš – s účinnosťou od 1.6.2017 zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava, na novú: Riazanská 33, 831 03 Bratislava.
 • JUDr. Miriam Halabuková – s účinnosťou od 1.6.2017 zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodnej adresy: Nám. E. M. Šoltésovej 5, 934 01 Levice, na novú: Vojenská ul. 17, 934 01 Levice.

Aktualizované 20. januára 2017

 • JUDr. Ivica Hodálová, PhD. – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 13745/967/2010/2 zo 16. februára 2010 s účinnosťou od 22. februára 2010 za notárku do sídla v Hlohovci v obvode Okresného súdu Piešťany (v spojení s dodatkom č. 1 z 30. apríla 2013 o zmene príslušnosti k obvodu Okresného súdu Trnava), na základe jej žiadosti zo 16. decembra 2016 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky zo 16. decembra 2016 zmenila s účinnosťou od 22. decembra 2016 sídlo Notárskeho úradu v Hlohovci v obvode Okresného súdu Trnava do sídla Notárskeho úradu v Trnave v obvode Okresného súdu Trnava.
 • JUDr. Jozef Opatovský – vymenovaný rozhodnutím ministerky​spravodlivosti č. 2/1993-30/138 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára do sídla v Trnave v obvode Okresného súdu Trnava, na základe jeho žiadosti zo 16. decembra 2016 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky zo 16. decembra 2016 zmenil s účinnosťou od 22. decembra 2016 sídlo Notárskeho úradu v Trnave v obvode Okresného súdu Trnava do sídla Notárskeho úradu v Hlohovci v obvode Okresného súdu Trnava.​

Aktualizované 11. novembra 2016

 • JUDr. Ivana Čuchtová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 45379/2014-52/4 z 11. decembra 2014 s účinnosťou od 15. decembra 2014 za notárku do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov, na základe jej žiadosti z 19. augusta 2016 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky z 27. septembra 2016 zmenila s účinnosťou od 1. januára 2017 sídlo notárskeho úradu v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov do sídla notárskeho úradu v Sabinove v obvode Okresného súdu Prešov.

Aktualizované 20. júna 2016

 • JUDr. Ľubomír Vlha – zmenil sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Nám. Martina Benku 5, 811 07 Bratislava, na nové: Twin City blok B, Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava.​

Aktualizované 11. februára 2016

 • JUDr. Ivona Kohútová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 2, na nové: Teslova 49, 821 02 Bratislava 2

Aktualizované 8. februára 2016

 • JUDr. Katarína Pohronská – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Bratislave I v obvode Okresného súdu Bratislava I, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 33889/2016-152/1 z 5. februára 2016 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. februára 2016 preložená do sídla v Dunajskej Strede v obvode Okresného súdu Dunajská Streda
 • JUDr. Tomáš Trella – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 44043/2013-52/4 z 5. decembra 2013 s účinnosťou od 19. decembra 2013 za notára do sídla v Dunajskej Strede v obvode Okresného súdu Dunajská Streda, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 33889/2016-152/1 z 5. februára 2016 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 15. februára 2016 preložený do sídla v Bratislave I v obvode Okresného súdu Bratislava I.
 • JUDr. Viera Ogurčáková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 7647/1994-30 s účinnosťou od 1. septembra 1994 za notárku do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 33889/2016-152/2 z 5. februára 2016 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. decembra 2016 preložená do sídla v Sabinove v obvode Okresného súdu Prešov.
 • JUDr. Alexandra Kučečková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 12275/49021/2007-41/1 s účinnosťou od 16. januára 2008 za notárku do sídla v Sabinove v obvode Okresného súdu Prešov, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 33889/2016-152/2 z 5. februára 2016 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. decembra 2016 preložená do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie.

Aktualizované 25. októbra 2015

 • JUDr. Peter Kriško, PhD. – s účinnosťou od 19. októbra 2015 zmenil sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava, na nové: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava.
 • JUDr. Martina Košťáliková – s účinnosťou od 19. októbra 2015 zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava, na nové: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava.
 • JUDr. Martina Gontkovičová – s účinnosťou od 12. októbra 2015 zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Zochova 5, 811 03 Bratislava, na nové: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

Aktualizované 8. októbra 2015

 • JUDr. Ondrej Ďuriač – s účinnosťou od 7. októbra 2015 zmení sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Krížna 2, 811 07 Bratislava, na nové: Rajská 3, 811 08 Bratislava.

Aktualizované 28. júla 2015

 • JUDr. Katarína Valová – s účinnosťou od 1. augusta 2015 zmení sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Moyzesova 3, 811 05 Bratislava, na nové: Pribinova 10, 811 09 Bratislava.

Aktualizované 13. júla 2015

 • JUDr. Juliana Pašková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30/120 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Trebišove v obvode Okresného súdu Trebišov, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-152/9 z 13. júla 2015 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 13. júla 2015 preložená do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves.
 • JUDr. Martin Selecký – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 42451/2015-52/2 z 30. júna 2015 s účinnosťou od 6. júla 2015 za notára do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-152/9 z 13. júla 2015 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 13. júla 2015 preložený do sídla v Trebišove v obvode Okresného súdu Trebišov.
 • JUDr. Zuzana Marhefková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 42451/2015-52/2 z 30. júna 2015 s účinnosťou od 6. júla 2015 za notárku do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-152/9 z 13. júla 2015 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 13. júla 2015 preložená do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota.

Aktualizované 7. júla 2015

 • JUDr. Svätoslav Niroda – vymenovaný rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára so sídlom v Michalovciach v obvode Okresného súdu Michalovce bude na základe súhlasného stanoviska Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky so zmenou sídla jeho notárskeho úradu s účinnosťou od 1. decembra 2015 vykonávať funkciu notára so sídlom vo Veľkých Kapušanoch v obvode Okresného súdu Michalovce.
 • JUDr. Alexandra Palovčíková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 15539/2002-410 z 5. septembra 2002 s účinnosťou od 1. októbra 2002 za notárku so sídlom v Strážskom v obvode Okresného súdu Michalovce bude na základe súhlasného stanoviska Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky so zmenou sídla jej notárskeho úradu s účinnosťou od 1. decembra 2015 vykonávať funkciu notárky so sídlom v Michalovciach v obvode Okresného súdu Michalovce.
 • JUDr. Vladimíra Mušková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 26325/2011-51 z 3. januára 2012 s účinnosťou od 17. januára 2012 za notárku so sídlom vo Veľkých Kapušanoch v obvode Okresného súdu Michalovce bude na základe súhlasného stanoviska Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky so zmenou sídla jej notárskeho úradu s účinnosťou od 1. decembra 2015 vykonávať funkciu notárky so sídlom v Strážskom v obvode Okresného súdu Michalovce.

Aktualizované 30. júna 2015

 • JUDr. Miroslav Duriš – zmenil sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: M. Pišúta 13, 031 01 Liptovský Mikuláš, na nové: M. Pišúta 66/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Aktualizované 26. júna 2015

 • JUDr. Oľga Folbová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 6513/1994-30 s účinnosťou od 1. júla 1994 za notárku do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava II, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-52/5 z 26. júna 2015 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. júla 2015 preložená do sídla v Senci v obvode Okresného súdu Bratislava III.
 • JUDr. Martina Košťáliková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 39642/2015-52/3 z 28. apríla 2015 s účinnosťou od 11. mája 2015 za notárku do sídla v Senci v obvode Okresného súdu Bratislava III, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-52/5 z 26. júna 2015 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. júla 2015 preložená do sídla v Bratislave II v obvode Okresného súdu Bratislava II.

Aktualizované 18. júna 2015

 • JUDr. Agnesa Tormová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Nových Zámkoch v obvode Okresného súdu Nové Zámky, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-52/4 zo 17. júna 2015 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 10. septembra 2015 preložená do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo.
 • Mgr. Orsolya Szőköl – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 39642/2015-52/4 z 28. apríla 2015 s účinnosťou od 11. mája 2015 za notárku do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 27934/2015-52/4 zo 17. júna 2015 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 10. septembra 2015 preložená do sídla v Nových Zámkoch v obvode Okresného súdu Nové Zámky.

Aktualizované 30. decembra 2014

 • JUDr. Mária Jóba – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 45379/2014-52/5 z 11. decembra 2014 s účinnosťou od 15. decembra 2014 za notárku do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/13 z 22. decembra 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 28. februára 2015 preložená do sídla v Komárne v obvode Okresného súdu Komárno.
 • Mária Kvasnovská – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Komárne v obvode Okresného súdu Komárno, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/13 z 22. decembra 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 28. februára 2015 preložená do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota.

Aktualizované 29. decembra 2014

 • Mária Nagyová – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Štúrove v obvode Okresného súdu Nové Zámky, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/14 z 22. decembra 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 30. decembra 2014 preložená do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad.
 • JUDr. Ján Hamara – preložený rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52 z 11. februára 2014 s účinnosťou od 1. apríla 2014 do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/14 z 22. decembra 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 30. decembra 2014 preložený do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica.
 • JUDr. Peter Boldizsár – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 45379/2014-52/1 z 11. decembra 2014 s účinnosťou od 15. decembra 2014 za notára do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/14 z 22. decembra 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 30. decembra 2014 preložený do sídla v Štúrove v obvode Okresného súdu Nové Zámky.

Aktualizované 7. novembra 2014

 • JUDr. Andrea Rozvadská – zmenila dňom 1. novembra 2014 sídlo Notárskeho úradu z pôvodného Dúbravská cesta 2, Westend Tower, 841 04 Bratislava, na nové: Staré grunty 24, Cubicon, 841 04 Bratislava.

Aktualizované 27. augusta 2014

 • JUDr.  Ľudmila Kupková– vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 1778/1996-30 s účinnosťou od 25. marca 1996 za notárku do sídla v Turzovke v obvode Okresného súdu Čadca, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/11 z 26. augusta 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. septembra 2014 preložená do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo.
 • JUDr. Ladislav Kupka – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38533/2014-52/7 z 25. júna 2014 s účinnosťou od 30. júna 2014 za notára do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/11 z 26. augusta 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. septembra 2014 preložený do sídla v Turzovke v obvode Okresného súdu Čadca.

Aktualizované 21. júla 2014

 • JUDr. Alexandra Vrlíková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38533/2014-52/4 z 25. júna 2014 s účinnosťou od 30. júna 2014 do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice.

Aktualizované 15. júla 2014

 • JUDr. Andrea Rozvadská – preložená rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/8 zo 15. mája 2014 s účinnosťou od 15. júna 2014 do sídla v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Westend Tower

Aktualizované 7. júla 2014

 • JUDr. Petra Ježková – zmenila dňom 1. júla 2014 sídlo Notárskeho úradu z pôvodného Wolkrova 2, 851 01 Bratislava – Petržalka, na nové: Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava

Aktualizované 30. júna 2014

 • JUDr. Miroslav Gregor – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 1776/1996-30 s účinnosťou od 1. mája 1996 za notára v obvode Okresného súdu Piešťany, a rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 22555/2004-41/5 s účinnosťou od 1. januára 2005 za notára do sídla v Trnave v obvode Okresného súdu Trnava, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/10 z 30. júna 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 30. júna 2014 preložený do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín.
 • JUDr. Juraj Novák – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 38533/2014-52/5 z 25. júna 2014 s účinnosťou od 30. júna 2014 za notára do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/10 z 30. júna 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 30. júna 2014 preložený do sídla v Trnave v obvode Okresného súdu Trnava.

Aktualizované 24. júna 2014

 • JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD. – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 13745/967/2010-41/4 zo 16. februára 2010 s účinnosťou od 22. februára 2010 za notárku do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/9 z 24. júna 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 25. júna 2014 preložená do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II.
 • JUDr. Jozef Pavlík – vymenovaný rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 2/1993-30/41 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/9 z 24. júna 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 25. júna 2014 preložený do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov.

Aktualizované 20. mája 2014

 • JUDr. Martina Mižiková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2613/1997-30/6 z 28. mája 1997 s účinnosťou od 1. júna 1997 za notárku do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/7 zo 16. apríla 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. júna 2014 preložená do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II.
 • JUDr. Jozef Pavlík – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30/41 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/7 zo 16. apríla 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. júna 2014 preložený do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie.
 • JUDr. Andrea Rozvadská – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 12275/49021/2007-41/3 z 10. januára 2008 s účinnosťou od 10. januára 2008 za notárku do sídla v Senici v obvode Okresného súdu Senica, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/8 z 15. mája 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júna 2014 preložená do sídla v Bratislave IV v obvode Okresného súdu Bratislava IV.
 • JUDr. Alžbeta Juríková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30/92 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava IV, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/8 z 15. mája 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júna 2014 preložená do sídla v Senici v obvode Okresného súdu Senica.

Aktualizované 6. mája 2014

 • JUDr. Pavol Dorič, PhD. – preložený rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/4 z 11. februára 2014 s účinnosťou od 1. apríla 2014 do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie, určil sídlo svojho Notárskeho úradu: Hlavná 40 – Vitézov dvor, 040 01 Košice.

Aktualizované 10. apríla 2014

 • JUDr. Andrej Kubaščík – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára do sídla v Kysuckom Novom Meste v obvode Okresného súdu Žilina, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/5 z 8. apríla 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júna 2014 preložený do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota.
 • Mgr. Katarína Valušová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 24578/2013-52/1 z 18. apríla 2013 s účinnosťou od 24. apríla 2013 do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/5 z 8. apríla 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júna 2014 preložená do sídla v Kysuckom Novom Meste v obvode Okresného súdu Žilina.
 • JUDr. Miroslav Holčík – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 44043/2013-52/1 z 5. decembra 2013 s účinnosťou od 19. decembra 2013 za notára so sídlom Notárskeho úradu vo Vrbovom v obvode Okresného súdu Piešťany, bol na základe jeho žiadosti zo 7. marca 2014 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky daného na zasadnutí Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky konanom dňa 13. marca 2014 preložený s účinnosťou od 30. mája 2014 do sídla Notárskeho úradu v Piešťanoch v obvode Okresného súdu Piešťany.
 • JUDr. Milan Rovňák – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30/139 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notára so sídlom Notárskeho úradu v Piešťanoch v obvode Okresného súdu Trnava, bol na základe jeho žiadosti zo 7. marca 2014 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky daného na zasadnutí Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky konanom dňa 13. marca 2014 preložený s účinnosťou od 30. mája 2014 do sídla Notárskeho úradu vo Vrbovom v obvode Okresného súdu Piešťany.

Aktualizované 26. marca 2014

 • JUDr. Miroslav Holčík – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 44043/2013 – 52/1 z 5. decembra 2013 s účinnosťou od 19. decembra 2013 do sídla vo Vrbovom v obvode Okresného súdu Piešťany, určil sídlo svojho Notárskeho úradu: Nám. Slobody 286/7, 922 03 Vrbové

Aktualizované 26. februára 2014

 • JUDr. Blanka Ondrušová – zmenila dňom 25. februára 2014 sídlo Notárskeho úradu z pôvodného Palackého 91/11, 911 01 Trenčín na nové: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín.

Aktualizované 14. februára 2014

 • Mgr. Oľga Piskoríková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/3 z 11. februára 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. apríla 2014 preložená do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica.
 • JUDr. Ján Hamara – preložený rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 21987/2012-51 s účinnosťou od 15. júla 2012 do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/3 z 11. februára 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2014 preložený do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad.
 • JUDr. Jozefína Atanasová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 1774/96-30 s účinnosťou od 1. mája 1996 za notárku do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/4 z 11. februára 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. apríla 2014 preložená do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves.
 • JUDr. Pavol Dorič, PhD. – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 13745/967/2010-41/1 zo 16. februára 2010 s účinnosťou od 22. februára 2010 do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/4 z 11. februára 2014 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2014 preložený do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie.

Aktualizované 10. februára 2014

 • JUDr. Jana Kupcová – preložená rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/2 zo 17. januára 2014 s účinnosťou od 1. februára 2014 do sídla v Liptovskom Mikuláši v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: ul. 1. mája 1094/17, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Aktualizované 17.januára 2014

 • JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 44043/2013-52/2 z 5. decembra 2013 s účinnosťou od 19. decembra 2013 za notárku do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/1 zo 17. januára 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2014 preložená do sídla v Nových Zámkoch v obvode Okresného súdu Nové Zámky.
 • JUDr. Eleonóra Petrová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Nových Zámkoch v obvode Okresného súdu Nové Zámky bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/1 zo 17. januára 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2014 preložená do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin.
 • JUDr. Jana Kupcová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 44043/2013-52/3 z 5. decembra 2013 s účinnosťou od 19. decembra 2013 za notárku do sídla v Spišskej Novej Vsi v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/2 zo 17. januára 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2014 preložená do sídla v Liptovskom Mikuláši v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš.
 • JUDr. Viera Kupcová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30 zo 6. januára 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993 za notárku do sídla v Liptovskom Mikuláši v obvode Okresného súdu Liptovský Mikuláš bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 32522/2014-52/2 zo 17. januára 2014 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. februára 2014 preložená do sídla v Spišskej Novej Vsi v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Aktualizované 6. júna 2013

 • JUDr. Kristína Štefániková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 24578/2013 – 52/3 z 18. apríla 2013 s účinnosťou od 24. apríla 2013 do sídla v Tvrdošíne v obvode Okresného súdu Námestovo, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: Trojičné námestie 184/4, 027 44 Tvrdošín.

Aktualizované 5. júna 2013

 • JUDr. Viera Zahorjanová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30/153 zo 6. januára 1993 za notárku do sídla vo Vranove nad Topľou v obvode Okresného súdu Vranov nad Topľou, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 33915/2013-52 z 29. mája 2013 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. júla 2013 preložená do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin.
 • JUDr. Zora Chudová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 24578/2013-52/2 z 18. apríla 2013 za notárku do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 33915/2013-52 z 29. mája 2013 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 1. júla 2013 preložená do sídla vo Vranove nad Topľou v obvode Okresného súdu Vranov nad Topľou.

Aktualizované 2. apríla 2013

 • JUDr. Viera Školníková – preložená na základe jej žiadosti z 23. októbra 2012 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky daného uznesením č. 231/2012 z 10. decembra 2012 s účinnosťou od 1. februára 2013 do sídla notárskeho úradu v Martine v obvode Okresného súdu Martin, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: Záborského 2, 036 01 Martin.

Aktualizované 19. februára 2013

 • JUDr. Roman Blaho – zmenil adresu sídla Notárskeho úradu s účinnosťou od 1. januára 2013 z pôvodnej: Laurinská 2, 811 01 Bratislava, na novú: Mostová 2, 811 02 Bratislava
 • JUDr. Eva Pršebice – preložená rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 30583/2012 – 51 z 19. decembra 2012 s účinnosťou od 14. januára 2013 do sídla v Kráľovskom Chlmci v obvode Okresného súdu Trebišov, určila adresu sídla svojho Notárskeho úradu: Hlavná 147/A, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • JUDr. Silvia Pršebice – preložená rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 30583/2012 – 51 z 19. decembra 2012 s účinnosťou od 14. januára 2013 do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II, určila adresu sídla svojho Notárskeho úradu: Murgašova 3, 040 01 Košice

Aktualizované 16. januára 2013

 • JUDr. Viera Školníková – vymenovaná rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 85/2011-41/2 z 12. januára 2011 s účinnosťou od 18. januára 2011 za notárku do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin, bola na základe jej žiadosti z 23. októbra 2012 a so súhlasom Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky daného uznesením č. 231/2012 z 10. decembra 2012 preložená s účinnosťou od 1. februára 2013 do sídla notárskeho úradu v Martine v obvode Okresného súdu Martin.

Aktualizované 14. júna 2012

 • JUDr. Miriam Hroteková – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Račianska 3, 831 02 Bratislava, na nové: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava
 • JUDr. Dagmar Hudecová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, na nové: Tatra Grand Residence, Dunajská 8, 811 08 Bratislava
 • Mgr. Vojtech Kavečanský – zmenil sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Skladná 38, 040 01 Košice, na nové: Kmeťova 13, 040 01 Košice
 • JUDr. Ivica Hodálová, PhD. – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Nám. Sv. Michala 6, 920 01 Hlohovec, na nové: Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec
 • JUDr. Andrea Rozvadská – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Námestie oslobodenia 5, 905 01 Senica, na nové: Hviezdoslavova 309, 905 01 Senica
 • JUDr. Magdaléna Drgoňová – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Vrátna 12, 040 01 Košice, na nové: Werferova 1, 040 11 Košice
 • JUDr. Adriana Papanková – zmenila sídlo Notárskeho úradu z pôvodného: Lichnerova 22, 903 01 Senec, na nové: Nám. 1. mája 7, 903 01 Senec

Aktualizované 9. augusta 2012

 • JUDr. Andrea Barancová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 20131/2012/51/1 s účinnosťou od 31. mája 2012 do funkcie notárky do sídla v Lučenci v obvode Okresného súdu Lučenec, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: T. G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec

Aktualizované 28. augusta 2012

 • JUDr. Anna Grexová – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 18056/2005-41/3 z 12. decembra 2005 za notárku do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava II, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 21987/2012 – 51 z 3. júla 2012 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júla 2012 preložená do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota.
 • JUDr. Katarína Žiaková – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 20131/2012/51/3 z 24. mája 2012 za notárku do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 21987/2012 – 51 z 3. júla 2012 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júla 2012 preložená do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava II. 
 • JUDr. Ján Hamara – vymenovaný rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 20131/2012/51/2 z 24. mája 2012 za notára do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 21987/2012 – 51 z 3. júla 2012 a na základe jeho písomného súhlasu s účinnosťou od 15. júla 2012 preložený do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica.
 • JUDr. Katarína Žiaková – preložená rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 21987/2012 – 51 z 3. júla 2012 s účinnosťou od 15. júla 2012 do sídla v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava II, určila sídlo svojho Notárskeho úradu: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava.
 • JUDr. Ján Hamara – preložený rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 21987/2012 – 51 z 3. júla 2012 s účinnosťou od 15. júla 2012 do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica, určil sídlo svojho Notárskeho úradu: M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

Aktualizované 20. decembra 2012

 • JUDr. Eva Pršebice – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 2/1993-30/106 zo 6. januára 1993 za notárku do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 30583/2012 – 51 z 19. decembra 2012 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 14. januára 2013 preložená do sídla v Kráľovskom Chlmci v obvode Okresného súdu Trebišov.
 • JUDr. Silvia Pršebice – vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti č. c. 25014/2012-51/1 zo 17. októbra 2012 za notárku do sídla v Kráľovskom Chlmci v obvode Okresného súdu Trebišov, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 30583/2012 – 51 z 19. decembra 2012 a na základe jej písomného súhlasu s účinnosťou od 14. januára 2013 preložená do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice II.​

Odvolaní notári

Aktualizované dňa 10. januára 2020

 • Minister spravodlivosti v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notárku Mgr. Evu Holčíkovú z Notárskeho úradu so sídlom v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 15. januára 2020.​

Aktualizované dňa 25. novembra 2019

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 14. novembra 2019 odvolal JUDr. Pavla Jombíka z funkcie notára so sídlom Notárskeho úrad v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie Notárskej komory Slovenskej republiky č. DK 14/2017-298 zo dňa 8. júla 2019.

Aktualizované 20. novembra 2019

 • Minister spravodlivosti v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notárku JUDr. Janku Plachú z Notárskeho úradu so sídlom v Galante v obvode Okresného súdu Galanta. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. januára 2020.​

Aktualizované 11. apríla 2019

 • Minister spravodlivosti v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notárku JUDr. Oľgu Folbovú z Notárskeho úradu so sídlom v Senci v obvode Okresného súdu Bratislava III. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. mája 2019.​

Aktualizované 6. decembra 2018

 • Minister spravodlivosti v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notára JUDr. Vladimíra Košíka z Notárskeho úradu so sídlom v Partizánskom v obvode Okresného súdu Partizánske. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 31. decembra 2018.

Aktualizované 4. decembra 2018

 • Minister spravodlivosti  v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notárku JUDr. Vieru Kalinovú z Notárskeho úradu so sídlom v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Aktualizované 21. novembra 2018

 • Minister spravodlivosti  v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notárku JUDr. Miriam Danczi z Notárskeho úradu so sídlom v Bratislave V v obvode Okresného súdu Bratislava V. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. septembra 2018.
 • Minister spravodlivosti  v súlade v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notárku JUDr. Janu Mikušovú z Notárskeho úradu so sídlom v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 20. decembra 2018.​

Aktualizované 2. mája 2018

 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolala notárku JUDr. Dagmar Gajdošovú z Notárskeho úradu so sídlom v Prievidzi v obvode Okresného súdu Prievidza. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. júla 2018.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal notára JUDr. Miroslava Duriša, PhD. z Notárskeho úradu so sídlom v Ružomberku v obvode Okresného súdu Ružomberok. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. júna 2018.

Aktualizované 23. októbra 2017

 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolala notárku JUDr. Máriu Malíkovú z Notárskeho úradu so sídlom v Nových Zámkoch v obvode Okresného súdu Nové Zámky. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. novembra 2017.

Aktualizované 24. júla 2017

 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolala notára JUDr. Juraja Ehna z Notárskeho úradu so sídlom v Bytči v obvode Okresného súdu Žilina. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. augusta 2017.
 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolala notárku JUDr. Alenu Korenecovú z Notárskeho úradu so sídlom v Topoľčanoch v obvode Okresného súdu Topoľčany. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. januára 2018.

Aktualizované 5. decembra 2016

 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolala notárku JUDr. Evu Pršebice z Notárskeho úradu so sídlom v Kráľovskom Chlmci v obvode Okresného súdu Trebišov. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 31. decembra 2016.

Aktualizované 15. novembra 2016

 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolala notárku JUDr. Máriu Vavráčovú z Notárskeho úradu so sídlom v Detve v obvode Okresného súdu Zvolen. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. januára 2017.

Aktualizované 29. februára 2016

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Helenu Machajovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Dolnom Kubíne v obvode Okresného súdu Dolný Kubín. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. januára 2016.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Alžbetu Podhorskú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. januára 2016.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Katarínu Pohronskú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Dunajskej Strede v obvode Okresného súdu Dunajská Streda. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. marca 2016

Aktualizované 22. septembra 2015

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Agnesu Tormovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. septembra 2015.

Aktualizované 20. augusta 2015

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal Máriu Kvasnovskú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 6. marca 2015.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Julianu Paškovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. septembra 2015.

Aktualizované dňa 20. februára 2015

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Darinu Hornáčekovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 28.februára 2015.

Aktualizované dňa 31. decembra 2014

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal Máriu Nagyovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31.decembra 2014.

Aktualizované dňa 17. októbra 2014

 • Minister spravodlivosti SR v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Ľudmilu Kupkovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. novembra 2014.

Aktualizované dňa 19. septembra 2014

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 2. septembra 2014 odvolal Mgr. Michala Dzamka z funkcie notára so sídlom Notárskeho úrad v Novom Meste nad Váhom v obvode Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Aktualizované dňa  12. marca 2014 

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 23. júla 2013 odvolal JUDr. Stanislava Furdu z funkcie notára so sídlom Notárskeho úrad v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie.

Aktualizované dňa 3. februára 2014

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Eleonóru Petrovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 3. februára 2014.

Aktualizované 20. decembra 2013

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Valériu Zahorjanovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 15. augusta 2013.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Tomáša Trellu z funkcie notára so sídlom Notárskeho úrad v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. decembra 2013.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Janu Nirházovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. januára 2014.
 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal Mgr. Margitu Kudláčovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava III. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. januára 2014.

Aktualizované 29. mája 2013

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Ladislava Borského z funkcie notára so sídlom Notárskeho úrad v Spišskej Novej Vsi v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. júna 2013.

Aktualizované 26. apríla 2013

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Helenu Szokolayovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Dunajskej Strede v obvode Okresného súdu Dunajská Streda. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. júla 2013.

Aktualizované 22. marca 2013

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal Evu Karellovú z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad vo Vrbovom v obvode Okresného súdu Piešťany. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. júla 2013.

Aktualizované 16. októbra 2012

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Annu Grexovú  z funkcie notárky so sídlom Notárskeho úrad v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 15. októbra 2012.

Aktualizované 2. augusta 2012 

 • Minister spravodlivosti v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov odvolal Mgr. Miroslava Adámeka z funkcie notára so sídlom Notárskeho úrad v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. augusta 2012.

Novovymenovaní notári

Minister spravodlivosti s účinnosťou od 9. mája 2019 vymenoval do funkcie uvedených notárov:

 • JUDr. Danielu Šramkovú za notárku do sídla v Bratislave V v obvode Okresného súdu Bratislava V
 • Mgr. Zuzanu Faustovú za notárku do sídla v Galante v obvode Okresného súdu Galanta
 • JUDr. Veroniku Kalivodovú za notárku do sídla v Nitre v obvode Okresného súdu Nitra
 • Mgr. Andreu Karasovú za notárku do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín
 • JUDr. Kristínu Kováčovú za notárku do sídla v Prievidzi v obvode Okresného súdu Prievidza
 • JUDr. Mária Zimana za notára do sídla v Prievidzi v obvode Okresného súdu Prievidza
 • JUDr. Ing. Andreja Palugu za notára do sídla v Partizánskom v obvode Okresného súdu Partizánske
 • JUDr. Martinu Harantovú za notárku do sídla v Bytči v obvode Okresného súdu Žilina
 • JUDr. Radoslavu Pospíšilovú za notárku do sídla v Čadci v obvode Okresného súdu Čadca
 • Mgr. Martina Štetiara za notára do sídla v Čadci v obvode Okresného súdu Čadca
 • JUDr. Pavlínu Jurásovú za notárku do sídla v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin
 • JUDr. Jakuba Kajbu za notára do sídla v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica
 • JUDr. Zuzanu Sabovú za notárku do sídla v Brezne v obvode Okresného súdu Brezno

Minister spravodlivosti s účinnosťou od 4. septembra 2018 vymenoval do funkcie uvedených notárov:

 • Mgr. Martinu Báňasovú za notárku do sídla v Galante v obvode Okresného súdu Galanta
 • JUDr. Luciu Haspel Dobrovodskú za notárku do sídla v Nitre v obvode Okresného súdu Nitra
 • JUDr. Luciu Chovancovú za notárku do sídla v Nitre v obvode Okresného súdu Nitra
 • Mgr. Olivéra Bakosa za notára do sídla v Nových Zámkoch v obvode Okresného súdu Nové Zámky
 • Ing. JUDr. Katarínu Račkovú za notárku do sídla v Topoľčanoch v obvode Okresného súdu Topoľčany
 • JUDr. Luciu Svítkovú za notárku do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín
 • JUDr. Barboru Kiššovú za notárku do sídla v Bytči v obvode Okresného súdu Žilina
 • JUDr. Martina Palovčíka za notára do sídla v Lučenci v obvode Okresného súdu Lučenec
 • JUDr. Veroniku Kaiferovú za notárku do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 3. júla 2017 uvedených notárov:

 • JUDr. Tomáša Čiževského za notára do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov
 • JUDr. Rastislava Demetera za notára do sídla v Kráľovskom Chlmci v obvode Okresného súdu Trebišov
 • JUDr. Veroniku Fandlovú za notárku do sídla v Leviciach v obvode Okresného súdu Levice
 • Mgr. Petra Michaličku za notára do sídla v Detve v obvode Okresného súdu Zvolen
 • JUDr. Jána Prazňáka za notára do sídla v Humennom v obvode Okresného súdu Humenné
 • JUDr. Jána Šimova za notára do sídla vo Veľkom Krtíši v obvode Okresného súdu Veľký Krtíš
 • Mgr. Juraja Štetiara za notára do sídla vo Vranove nad Topľou v obvode Okresného súdu Vranov nad Topľou
 • JUDr. Barboru Urbancovú za notárku do sídla v Bánovciach nad Bebravou v obvode Okresného súdu Bánovce nad Bebravou
 • Mgr. Ivetu Vaškovú za notárku do sídla v Skalici v obvode Okresného súdu Skalica
 • JUDr. Katarínu Vorelovú za notárku do sídla v Hlohovci v obvode Okresného súdu Trnava

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 18. júla 2016 uvedených notárov:

 • Mgr. Tomáša Gerbeyho za notára do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad
 • Mgr. Juraja Hamaru za notára do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo
 • JUDr. Mgr. Petra Mensatorisa za notára do sídla v Dolnom Kubíne v obvode Okresného súdu Dolný Kubín
 • JUDr. Pavla Sádela za notára do sídla vo Veľkých Kapušanoch v obvode Okresného súdu Michalovce
 • JUDr. Juraja Šikutu za notára do sídla v Dunajskej Strede v obvode Okresného súdu Dunajská Streda
 • Mgr. Štefana Štefanka za notára do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves
 • JUDr. Branislava Švacha za notára do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo​

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 6. júla 2015 uvedených notárov:

 • JUDr. Zuzanu Holčíkovú za notárku do sídla v Poprade v obvode Okresného súdu Poprad
 • JUDr. Zuzanu Marhefkovú za notárku do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves
 • JUDr. Martina Seleckého za notára do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 11. mája 2015 uvedených notárov:

 • JUDr. Barboru Behýlovú za notárku do sídla v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica
 • JUDr. Máriu Brezovskú za notárku do sídla v Bratislave V v obvode Okresného súdu Bratislava V
 • JUDr. Martinu Košťálikovú za notárku do sídla v Senci v obvode Okresného súdu Bratislava III
 • Mgr. Orsolyu Szőköl za notárku do sídla v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 15. decembra 2014 uvedených notárov:

 • JUDr. Jozefa Oceľa za notára do sídla v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica
 • JUDr. Máriu Jóba za notárku do sídla v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota
 • Mgr. Martinu Mikušovú za notárku do sídla v Bratislave I v obvode Okresného súdu Bratislava I
 • JUDr. Mgr. Martina Vlhu, PhD. za notára do sídla v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III
 • JUDr. Jozefa Pavlíka za notára do sídla v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie
 • JUDr. Jozefa Brázdila za notára do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves
 • JUDr. Veroniku Mészáros za notárku do sídla v Komárne v obvode Okresného súdu Komárno
 • JUDr. Ivanu Čuchtovú za notárku do sídla v Lipanoch v obvode Okresného súdu Prešov
 • JUDr. PhDr. Zuzanu Korvínovú za notárku do sídla v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín
 • Mgr. Jaroslava Čelechovského za notára do sídla v Prievidzi v obvode Okresného súdu Prievidza
 • JUDr. Petra Boldizsára za notára do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica
 • Mgr. Petru Králikovú za notárku do sídla vo Vrbovom v obvode Okresného súdu Piešťany
 • JUDr. Lenku Sališovú za notárku do sídla v Senici v obvode Okresného súdu Senica
 • JUDr. Luciu Mizerákovú za notárku do sídla v Žiline v obvode Okresného súdu Žilina
 • JUDr. Zuzanu Zigovú za notárku do sídla v Novom Meste nad Váhom v obvode Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 30. júna 2014 uvedených notárov:

 • JUDr. Ingrid Mazúrovú Šoltésovú, notárku so sídlom Notárskeho úradu v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica
 • JUDr. Ivanu Vagaš, notárku so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III
 • JUDr. Eriku Szórádovú, notárku so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave III v obvode Okresného súdu Bratislava III
 • JUDr. Alexandru Vrlíkovú, notárku so sídlom Notárskeho úradu v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin
 • JUDr. Juraja Nováka, notára so sídlom Notárskeho úradu v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín
 • JUDr. Juraja Göbla, notára so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach v obvode Okresného súdu Košice – okolie
 • JUDr. Ladislava Kupku, notára so sídlom Notárskeho úradu v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 19. decembra 2013 uvedených notárov:

 • JUDr. Miroslava Holčíka, notára so sídlom Notárskeho úradu vo Vrbovom v obvode Okresného súdu Piešťany
 • JUDr. Lýdiu Kliskú Uhrinovú, notárku so sídlom Notárskeho úradu v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin
 • JUDr. Janu Kupcovú, notárku so sídlom Notárskeho úradu v Spišskej Novej Vsi v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves
 • JUDr. Tomáša Trellu, notára so sídlom Notárskeho úradu v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 24. apríla 2013 uvedené notárky:

 • JUDr. Zoru Chudovú, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Turčianskych Tepliciach v obvode Okresného súdu Martin
 • JUDr. Kristínu Štefánikovú, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Tvrdošíne v obvode Okresného súdu Námestovo
 • Mgr. Katarínu Valušovú, notárka so sídlom v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 22. októbra 2012 uvedených notárov:

 • JUDr. Silvia Pršebice, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Kráľovskom Chlmci v obvode Okresného súdu Trebišov
 • JUDr. Tomáš Trella, notár so sídlom Notárskeho úradu v Trenčíne v obvode Okresného súdu Trenčín

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 31. mája 2012 uvedených notárov:

 • JUDr. Andrea Barancová, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Lučenci v obvode Okresného súdu Lučenec
 • JUDr. Ján Hamara, notár so sídlom Notárskeho úradu v Rimavskej Sobote v obvode Okresného súdu Rimavská Sobota
 • JUDr. Katarína Žiaková, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 17. januára 2012 uvedenú notárku:

 • JUDr. Vladimíra Mušková, notárka so sídlom Notárskeho úradu vo Veľkých Kapušanoch v obvode Okresného súdu Michalovce

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 23. júna 2011 uvedenú notárku:

 • JUDr. Katarína Nagyová, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Štúrove v obvode Okresného súdu Nové Zámky

Zmena obvodu súdu prvého stupňa

 • JUDr. Adriana Vorelová – notárka so sídlom Notárskeho úradu v Hlohovci v obvode Okresného súdu Piešťany sa s účinnosťou od 1. mája 2013 stáva notárkou so sídlom Notárskeho úradu v Hlohovci v obvode Okresného súdu Trnava.
 • JUDr. Ivica Hodálová, PhD. – notárka so sídlom Notárskeho úradu v Hlohovci v obvode Okresného súdu Piešťany sa s účinnosťou od 1. mája 2013 stáva notárkou so sídlom Notárskeho úradu v Hlohovci v obvode Okresného súdu Trnava.
 • JUDr. Zuzana Fartelová – notárka so sídlom Notárskeho úradu v Senci v obvode Okresného súdu Pezinok sa s účinnosťou od 1. mája 2013 stáva notárkou so sídlom Notárskeho úradu v Senci v obvode Okresného súdu Bratislava III.
 • JUDr. Adriana Papanková – notárka so sídlom Notárskeho úradu v Senci v obvode Okresného súdu Pezinok sa s účinnosťou od 1. mája 2013 stáva notárkou so sídlom Notárskeho úradu v Senci v obvode Okresného súdu Bratislava III.

Zánik výkonu notárskeho úradu

Aktualizované 3. októbra 2019

 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 31. decembra 2019 výkon notárskeho úradu:     1/ JUDr. Štefana Kuteniča, notára so sídlom Notárskeho úradu v Žiari nad Hronom,     2/ JUDr. Štefana Štefanka, notára so sídlom Notárskeho úradu vo Vranove nad Topľou,     3/ JUDr. Gabriela Drgoňa, notára so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach,     4/ JUDr. Viery Kupcovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Spišskej Novej Vsi.

Aktualizované 10. septembra 2018

 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 31. decembra 2018 výkon notárskeho úradu:     1/ JUDr. Jany Mikušovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave,     2/ JUDr. Oľgy Czuczorovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Galante,     3/ JUDr. Ľudmily Kutišovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Považskej Bystrici,     4/ JUDr. Emílie Vallovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Prievidzi,     5/ JUDr. Štefana Šutaru, notára so sídlom Notárskeho úradu v Nitre,     6/ JUDr. Marty Botkovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Nových Zámkoch,     7/ JUDr. Valérie Štetiarovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Čadci,     8/ JUDr. Kataríny Čarneckej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Čadci,     9/ JUDr. Mariana Miklu, notára so sídlom Notárskeho úradu v Martine,     10/ JUDr. Želmíry Boborovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu vo Zvolene.

Aktualizované 8. decembra 2017

 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 31. decembra 2017 výkon notárskeho úradu:     1/ JUDr. Anny Černákovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Humennom,     2/ JUDr. Gabriely Rehákovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Nitre,     3/ JUDr. Marie Ježkovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Brezne,     4/ JUDr. Zuzany Matejovovej, notárky so sídlom Notárskeho spoločenstva v Nitre,     5/ JUDr. Margity Kakačkovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Dolnom Kubíne,     6/ JUDr. Magdalény Šebeňovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Prešove,     7/ JUDr. Dušana Mikitu, notára so sídlom Notárskeho úradu v Trenčíne,     8/ JUDr. Jána Šimova, notára so sídlom Notárskeho úradu v Lučenci.

Aktualizované 2. marca 2017

 • V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zanikol ku dňu 17. februára 2017 výkon notárskeho úradu JUDr. Ota Szabóa, notára so sídlom Notárskeho úradu v Galante v obvode Okresného súdu Galanta, z dôvodu úmrtia.​

Aktualizované 16. decembra 2016

 • V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zanikol ku dňu 5. decembra 2016 výkon notárskeho úradu JUDr. Ladislava Vojtka, notára so sídlom notárskeho úradu v Humennom v obvode Okresného súdu Humenné, z dôvodu úmrtia.

Aktualizované 11. októbra 2016

 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 31. decembra 2016 výkon notárskeho úradu:     1/  JUDr. Jozefa Opatovského, notára so sídlom Notárskeho úradu v Trnave, 2/  JUDr. Dariny Breznoščákovej, notárky so sídlom Notárskeho spoločenstva vo Vranove nad Topľou, 3/  JUDr. Štefana Morvaya, notára so sídlom Notárskeho úradu v Bánovciach nad Bebravou, 4/  JUDr. Jozefa Kremla, notára so sídlom Notárskeho úradu v Skalici, 5/  JUDr. Pavla Tótha, notára so sídlom Notárskeho spoločenstva vo Veľkom Krtíši, 6/  JUDr. Kataríny Košťálovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Leviciach, 7/  JUDr. Viery Ogurčákovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach – okolí.

Aktualizované 7. januára 2015

 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 31. decembra 2015 výkon notárskeho úradu:
  1/  JUDr. Boženy Lonekovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu v Námestove,
  2/  JUDr. Svätoslava Nirodu, notára so sídlom Notárskeho úradu v Michalovciach,
  3/  JUDr. Dariny Hornáčekovej, notárky so sídlom Notárskeho úradu vo Zvolene.

Aktualizované 23. apríla 2014

 • V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zanikol ku dňu 23. marca 2014 výkon notárskeho úradu JUDr. Vladimíra Šťastného, notára so sídlom notárskeho úradu v Námestove v obvode Okresného súdu Námestovo, z dôvodu úmrtia.

Aktualizované 13. marca 2014

 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 30. júna 2014 výkon notárskeho úradu:
  1/  Mgr. Oľgy Piskoríkovej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Poprade (s účinnosťou od 1. apríla 2014 preložená do sídla v Považskej Bystrici v obvode Okresného súdu Považská Bystrica),
  2/  JUDr. Frederiky Košinovej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Komárne,
  3/  JUDr. Márie Sporkovej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave,
  4/  JUDr. Alžbety Juríkovej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave,
  5/  JUDr. Milana Rovňáka, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Piešťanoch,
  6/  JUDr. Heleny Hrušovskej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave,
  7/  JUDr. Jozefíny Atanasovej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach (s účinnosťou od 1. apríla 2014 preložená do sídla v Gelnici v obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves),
  8/  JUDr. Jozefa Pavlíka, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach,
  9/  JUDr. Zdenka Pijáka, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Žiline,
  10/ JUDr. Miroslava Gregora, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Trnave,
  11/ JUDr. Andreja Kubaščíka, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Kysuckom Novom Meste,
  12/ JUDr. Petra Varhalíka, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach,
  13/ JUDr. Pavla Zubáka, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Banskej Bystrici,
  14/ JUDr. Evy Vyskokovej, notárke so sídlom Notárskeho úradu v Prievidzi.
 • V zmysle zákona č. 366/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zaniká najneskôr ku dňu 31. decembra 2014 výkon notárskeho úradu:
  1/  JUDr. Mariána Tkáčika, notár so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave,
  2/  JUDr. Tatiany Mensatorisovej, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Banskej Bystrici.
 • V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zanikol ku dňu 25. februára 2014 výkon notárskeho úradu JUDr. Romana Vidovenca, notára so sídlom notárskeho úradu v Bratislave v obvode Okresného súdu Bratislava III, z dôvodu úmrtia.

Dočasné pozastavenie výkonu notárskeho úradu​

Aktualizované 24.apríla 2019

 • JUDr. Pavlovi Jombíkovi, notárovi so sídlom Notárskeho úradu v Banskej Bystrici v obvode Okresného súdu Banská Bystrica, bol rozhodnutím Disciplinárnej komisie Notárskej komory Slovenskej republiky č. DK 9/2017-211 v spojení s rozhodnutím č. DK 9/2017-213 zo dňa 21. marca 2019 dočasne pozastavený výkon notárskeho úradu na dobu 24 mesiacov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. apríla 2019.​