OPEN DATA

Údaje z registra partnerov verejného sektora možno získať aj automatizovaným spôsobom prostredníctvom REST API rozhrania. 

API rozhranie pre prístup k údajom sa nachádza na https://rpvs.gov.sk/opendata/swagger

Dokumentácia pre potreby implementácie

OpenData rozhrania boli implementované v zmysle štandardov:

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/

http://swagger.io/ a po konzultácii s komunitou http://opendata.sk/.

Kontakt:

V prípade nedostupnosti kontaktujte technickú podporu pre užívateľov: 

servicedesk.mssr@justice.sk

Príklad

Dokumentácia pre potreby implementácie

OpenData rozhrania boli implementované z zmysle štandardov:

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/
http://swagger.io/
a po konzultácii s komunitou opendata.sk.

Dokumentáciu, ktorá popisuje tvorbu dotazov nájdete tu:
http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/errata03/os/complete/part2-url-conventions/odata-v4.0-errata03-os-part2-url-conventions-complete.html

V ostrom prostredí je potrebné zameniť
https://localhost/Rpvs.Services.OpenData/swagger/ui/index

za:
https://rpvs.gov.sk/OpenData/swagger/ui/index