OPEN DATA

Údaje z registra partnerov verejného sektora možno získať aj automatizovaným spôsobom prostredníctvom REST API rozhrania. 

Nové API rozhranie pre prístup k údajom sa nachádza na https://rpvs.gov.sk/opendatav2/swagger
Aktualizované rozhranie obsahuje:

– novú službu pre informácie o kvalifikovaných podnetoch

– rozšírenie dátového modelu partnerov o informácie o kvalifikovaných podnetoch

– rozšírenie dátového modelu o údaj k akému dátumu bolo realizované overenie konečných užívateľov výhod

Pôvodné API rozhranie pre prístup k údajom zostáva v prevádzke na adrese https://rpvs.gov.sk/opendata/swagger do konca roka 2023.

Dokumentácia pre potreby implementácie

OpenData rozhrania boli implementované v zmysle štandardov:
https://learn.microsoft.com/odata/webapi-8/overview , ktorá vychádza z Standards Archive – OASIS Open (oasis-open.org)
http://swagger.io/ a po konzultácii s komunitou http://opendata.sk/.

Kontakt:

V prípade nedostupnosti kontaktujte technickú podporu pre užívateľov: 

servicedesk.mssr@justice.sk