Pre štátne orgány

Informačné materiály

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam

​Kontakty na jednotlivé subjekty nájdete v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. V prípade, ak subjekt poskytuje pomoc na utajenej adrese, táto nie je v registri uvedená. Vždy je však uvedený minimálne telefonický kontakt.  

Okrem kontaktov sa v registri nachádzajú aj informácie o špecializácii na určitý okruh obetí a územnej pôsobnosti. Pri odporúčaní alebo pomoci obeti s kontaktom na subjekt poskytujúci pomoc obetiam, odporúčame zohľadniť špecializáciu subjektu ako aj územie pôsobnosti.

Register je rozdelený na dve časti:

  • subjekty poskytujúce pomoc podľa osobitných predpisov, tzn. registrované subjekty. Tieto zväčša poskytujú najmä sociálne služby (napr. zariadenie núdzového bývania, sociálne poradenstvo) a môžu mať limitované kapacity.
  • subjekty, poskytujúce pomoc podľa zákona o obetiach, tzn. subjekty, ktoré získali akreditáciu ministerstva a poskytujú obetiam komplexnú pomoc v oblastiach právo, psychológia a sociálna práca.

Vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa obeť nachádza po trestnom čine, odporúčame príslušníkom Policajného zboru, aby obeti pomohli vyhľadať konkrétny subjekt a poskytli jej kontaktné informácie tohto konkrétneho subjektu, príp. ponúkli pomoc s kontaktovaním subjektu. Pre využitie práv obete je kľúčové, aby jej bola ponúknutá pomoc.

​Informácie k vykázaniu a intervenčným centrám

Od 1.7.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“), na základe ktorej môžu vzniknúť intervenčné centrá pre obete trestného činu domáceho násilia.

Následne od 1.11.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o policajnom zbore“), ktorým boli upravené povinnosti policajtov po vykázaní osoby a informovaní ohrozenej osoby o činnosti intervenčných centier a zaslaní záznamu o vykázaní príslušnému intervenčnému centru.  

Nižšie nájdete zoznam aktuálnych intervenčných centier poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia, ktorým je možné v zmysle § 27a ods. 12 zákona o policajnom zbore zaslať záznam o vykázaní. Prosím rešpektujte kraj/územie pôsobnosti jednotlivých intervenčných centier a záznam posielajte na uvedenú e-mailovú adresu intervenčného centra (príp. ho kontaktujte telefonicky).

V zmysle § 27a ods. 7 zákona o policajnom zbore pri vykázaní aj naďalej prosím informujte ohrozené osoby o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam

Intervenčné centrá

NázovAdresa sídlaKraj pôsobnostiKontakt
​Poradenské Centrum NádejMokrohájska cesta 3, 841 04 BratislavaBA kraj
0905 463 425, office@centrumnadej.sk
​Centrum SlniečkoBottova 32/A, 949 01 NitraNR kraj
a okresy:
Dunajská Streda,
Galanta,
Hlohovec
0917 545 808, poradna@centrumslniecko.sk
LUNA n.o.Nábrežná 8, 911 01 Trenčín TN kraj0918 312 908, poradnaluna@gmail.com
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o.Ďumbierska 3F, 831 01 BratislavaTT kraj0908 641 111,
vykazanie@kanis.sk
ŽENA V TIESNIP.O.Box 70, 036 01 MartinZA​ kraj0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com
Centrum sociálnych služieb KA​​Kalinčiakova 781/2, 963 01 KrupinaBB kraj​0944 013 112, css.krupina@gmail.com
MyMamy, o.z.​Jánošíková 70, 080 01 PrešovPO kraj​0911 444 991, icpo@mymamy.sk
Fenestra​Festivalové nám. 2, 040 09 KošiceOkresy:
Košice I - IV,
Košice-okolie,
Rožňava
0911 440 808, fenestra@fenestra.sk
OZ Hana​Teplička 267, 052 01 TepličkaOkresy:
Spišská
Nová Ves,
Gelnica
0903 404 483, ozhana@ozhana.sk
​Pomoc rodine​​Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 MichalovceOkresy: Michalovce, Sobrance,
Trebišov​
056 688 4473, 0911 084 473, pomocrodine@pomocrodine.sk

Linky pomoci

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop)

0800 212 212

Linka detskej istoty (non-stop)

116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)

116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)

055/234 72 72

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka

0800 800 566

Iné kontakty

Integrovaný záchranný systém

112

Polícia

158

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania

0800 191 222

MS SR (pre odškodňovanie)

02/888 91 202

MS SR (pre subjekty)

02/888 91 336, 02/888 91 129

MS SR (pre dotácie)

02/888 91 578

Informačné kancelárie pre obete (kancelárie sú v krajských mestách a poskytujú základné informácie a pomáhajú nadviazať kontakt so subjektom poskytujúcim pomoc obetiam).