Elektronický súdny spis

Primárnym cieľom modulu Elektronický súdny spis v rámci projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS) je sprístupnenie dokumentov vedených v rámci Elektronického súdneho spisu (ESSp) pre používateľov registrovaných v rámci portálu Elektronických služieb súdnictva.


Čo umožňuje modul:

 • podanie žiadosti o sprístupnenie obsahu súdneho spisu,
 • sprístupnenie obsahu elektronického súdneho spisu, informácií o konaní a archívu nahrávok pojednávaní,
 • vyhľadanie a prezeranie záznamov v ESSp,
 • zápis dokumentu do ESSp,
 • informovanie o udalostiach v súdnom konaní a zmenách v ESSp.

Pre koho je určený modul:

 • účastník súdneho konania,
 • právny zástupca účastníka súdneho konania,
 • osoba pribratá do súdneho konania (notár, exekútor, znalec, tlmočník, prekladateľ, kolízny opatrovník),
 • tretia strana – verejnosť (primárne pre správne konanie).

Technická podpora

Odbor ServiceDesk

Formulár hlásenia problému

Plán technických odstávok

tel: +421 2 888 91200
fax: +421 2 888 91607

Používateľská príručka:

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

 • občiansky preukaz s čipom (eID)
 • čítačka eID a nainštalovaný software
 • prístupový kód (pokiaľ osoba nemá občiansky preukaz s čipom)

Kontakt na technickú podporu

Odbor ServiceDesk

tel: +421 2 888 91200
fax: +421 2 888 91607