Používateľská príručka

Používateľskú príručku k elektronickým službám si môžete stiahnuť tu: 
PouzivatelskaPriruckaESluzby_v2 2.pdfPouzivatelska Prirucka ESluzby (.pdf, 3 536 kB)