Právna úprava

 

Súvisiace právne predpisy:
 
  • o  probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  •          zákon č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon)
  •         zákon č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok)
  •         zákon č. 549/2003 (o súdnych úradníkoch)
  •          zákon č. 550/2003 Z. z. (o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  •        zákon č. 528/2005 Z. z. (o výkone trestu povinnej práce)
  •          zákon č. 543/2005 Z. z. (o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy)
  •          zákon č. 475/2005 Z. z. (o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  •          zákon č. 533/2011 Z. z. (o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii)