Skenovanie v podateľniach

      Cieľom skenovania v podateľniach je zabezpečiť plnú digitalizáciu dokumentov, ktoré prichádzajú na súdy v papierovej podobe v rámci jednotlivých súdnych konaní.  Na účel digitalizácie papierových dokumentov budú na jednotlivých súdoch zriadené skenovacie pracoviská.  Pracovníci v nich budú skenovať všetky potrebné dokumenty, vyťažovať z nich údaje a nahrávať ich do informačného systému Elektronický súdny spis. Medzi základné činnosti vykonávané na skenovacom pracovisku sa predpokladajú činnosti ako digitalizácia dokumentov (podania, listinné dôkazy, prílohy, ostatné dokumenty v listinnej podobe), príprava dokumentov na skenovanie (vytváranie dávok), skenovanie dokumentov, vyťažovanie dát a dopĺňanie dát, validácia elektronických dokumentov a vyťažených dát, príprava dokumentov k archivácii (radenie dokumentov do ukladacích jednotiek). Modul skenovania bude v rámci projektu Elektronický súdny spis, nasadený na siedmich okresných súdoch (OS BA I., OS BA II., OS BA III., OS BA IV., OS BA V., OS Malacky, OS Pezinok) a na Krajskom súde v Bratislave.