Formuláre

Vzor - Výpis zo znaleckého / tlmoč. / prekl. / denníka [.pdf, 348 KB]

Vzor - Zakladateľská listina [.pdf, 90,3 KB]

Ďalšie vzory a formuláre (Oslobodenie od súdnych poplatkov, Výživné, Platobné rozkazy, Správcovia, Konkurz a reštrukturalizácia, Mediácia, Obchodný register, e-Žaloby)​