CENA KAROLA PLANKA ZA ROK 2016

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila
 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2016“

 
prof. JUDr. Marekovi ŠTEVČEKOVI, PhD. 


  

Z RADOV ŠTUDENTOV


Mgr. Martinovi GREGOROVI 

 
 Ceny slávnostne odovzdala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., dňa 30. mája 2017.

​ 
                                                                    Redakčná rada