​​​​Termíny správcovských skúšok

Aktualizované: 17.09.2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou: Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 817 688, sa uskutoční

 

·         dňa 23. septembra 2020 (písomná časť) o 9:00 hod.

·         dňa 06. októbra 2020 (ústna časť) o 9:00 hod.

  

v priestoroch budovy: HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava. 

​​(POZOR - ZMENA MIESTA KONANIA PÍSOMNEJ ČASTI SKÚŠKY V BRATISLAVE - písomná časť správcovskej skúšky konanej v Bratislave sa v súvislosti s opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, číslo  GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020​ uskutoční v priestoroch: Spoločenské centrum (veľká sála), Kúpeľný ostrov, 921 01 Piešťany)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.​ 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou: AKADÉMIA s.r.o.Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 47 157 461, sa uskutoční

 

·         dňa 23. septembra 2020 (písomná časť) o 9:00 hod.

·         dňa 06. októbra 2020 (ústna časť) o 9:00 hod.


v priestoroch budovy: Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMÁCIE - prihlášky na správcovskú skúšku
 
Prihlášku na správcovskú skúšku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná.

Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.
 
Prihláška na správcovskú skúšku musí byť ministerstvu doručená najneskôr do 23. augusta 2020.

Prihlášku na správcovskú skúšku v listinnej podobe je potrebné zasielať na adresu:
 
Ministerstvo spravodlivosti SR
Sekcia dohľadu
Odbor dohľadu nad právnickými profesi​ami
Račianska ul. 71
813 11  Bratislava

 
Ministerstvo zašle písomnú pozvánku na správcovskú skúšku uchádzačovi, ktorý riadne a včas doručil prihlášku.

Formulár prihlášky na správcovskú skúšku nájdete TU​​​.

 

Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva TU.​​
 
 

 
​​