​​​​Termíny správcovských skúšok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,  sa uskutoční

 

·         dňa 7. júna 2018 (písomná časť) o 9:00 hod.

·         dňa 19. júna 2018 (ústna časť) o 9:00 hod.

  

v hoteli Avion, Ivanská cesta 15/A, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU​​​. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​​

​​
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou Akadémia konkurzného práva s.r.o., IČO: 47 157 461, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, sa uskutoční

 

·         dňa 7. júna 2018 (písomná časť) o 9:00 hod.

·         dňa 19. júna 2018 (ústna časť) o 9:00 hod.


v hoteli Ambassador****, Hlavná 101, Košice. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU​​​. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​​


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihlášku na správcovskú skúšku v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 07.05.2018 do 15:00 hod. na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor dohľadu nad právnickými profesi​ami, 
Župné námestie 13, 813 11  Bratislava

​Prihlášku je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: spravcovia@justice.sk, pričom je potrebné doručiť ju aj v listinnej podobe najneskôr však do 07.05.2018 (30 dní pred konaním skúšky), inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač sa nemôže správcovskej skúšky zúčastniť.
​​