​​​​Termíny správcovských skúšok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,  sa uskutoční

 

·         dňa 7. decembra 2018 (písomná časť) o 9:00 hod.

·         dňa 19. decembra 2018 (ústna časť) o 9:00 hod.

  

v hoteli Avion, Ivanská cesta 15/A, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU​​​. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​​

​​
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou AKADÉMIA s.r.o.Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 47 157 461, sa uskutoční

 

·         dňa 7. decembra 2018 (písomná časť) o 9:00 hod.

·         dňa 19. decembra 2018 (ústna časť) o 9:00 hod.


 

v hoteli Ambassador****, Hlavná 101, Košice. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU​​​. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​​


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Prihlášku na správcovskú skúšku v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 07.11.2018 do 15:00 hod. na adresu:

 
Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor dohľadu nad právnickými profesi​ami, 
Župné námestie 13, 813 11  Bratislava

 
​Prihlášku je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: spravcovia@justice.sk, pričom je potrebné doručiť ju aj v listinnej podobe najneskôr však do 07.11.2018 (30 dní pred konaním skúšky), inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač sa nemôže správcovskej skúšky zúčastniť.


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
​​