​Termíny správcovských skúšok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 17. júna 2016 (písomná časť) a 28. júna 2016 (ústna časť) v hoteli AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.   
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 3. júna 2016 (písomná časť) o 9:00 hod. a 10. júna 2016 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.
  
 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 3. decembra 2015 (písomná časť) o 9:00 hod. a 11. decembra 2015 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice . Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.
 
 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 18. novembra 2015(písomná časť) o 9:00 hod. a 1. decembra 2015 (ústna časť) o 9:00 hod. v hoteli AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.
 
 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 2. júna 2015 (písomná časť) o 9:00 hod. a 11. júna 2015 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice . Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​
 
 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 5. mája 2015 (písomná časť) o 9:00 hod. a 19. mája 2015 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​  
 
 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 2. decembra 2014 (písomná časť) o 9:00 hod. a 11. decembra 2014 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice . Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.
 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 4. novembra 2014 (písomná časť) o 9:00 hod. a 13. novembra 2014 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 17. júna 2014 (písomná časť) o 9:00 hod. a 24. júna 2014 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 15. apríla 2014 (písomná časť) o 9:00 hod. a 23. apríla 2014 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

 

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 10. decembra 2013 (písomná časť) o 9:00 hod. a 20. decembra 2013 (ústna časť) o 9:00 hod v budove Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 22. októbra 2013 (písomná časť) o 9:00 hod. a 29. októbra 2013 (ústna časť) o 9:00 hod. Miesto konania správcovskej skúšky bude prihláseným uchádzačom oznámené dodatočne. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že preskúšanie správcov podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 27. augusta 2013 (písomná časť) o 9:00 hod. a 5. septembra 2013 (ústna časť) o 9.00 hod.  v budove ministerstva na Župnom námestí 13, 814 90 Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 9. apríla 2013 (písomná časť) o 9:00 hod. a 18. apríla 2013 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 27. novembra 2012 (písomná časť) o 9:00 hod. a 11. decembra 2012 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 9. júla 2012 (písomná časť) o 9:00 hod. a 19. - 20. júla 2012 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove ministerstva na Župnom námestí 13, 814 90 Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa uskutoční dňa 25. mája 2012 (písomná časť) o 9:00 hod. a 7. - 8. júna 2012 (ústna časť) o 9:00 hod. v budove ministerstva na Župnom námestí 13, 814 90 Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje správcom, ktorým bolo písomne nariadené vykonať preskúšanie, že termín preskúšania bol určený na 20. februára 2012 a 21. februára 2012. Preskúšanie sa uskutoční v budove ministerstva spravodlivosti na Župnom námestí 13 v Bratislave. Písomná časť sa uskutoční dňa 20. februára 2012 a ústna časť sa uskutoční 21. februára 2012. Začiatok písomnej aj ústnej časti je o 9:00 hod.