Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nepodáva právne záväzný výklad zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rovnako nie je oprávnené vydávať metodické usmernenia k aplikácii zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak v zozname nenájdete, čo ste hľadali, Vaše otázky môžete adresovať aj na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk.
Použité skratky:
RPVS - register partnerov verejného sektora
PVS - partner verejného sektora
KÚV - konečný užívateľ výhod

 
Posledná aktualizácia údajov: 24.9.2019