CENA KAROLA PLANKA ZA​ ROK 2019       V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2019“


                 doc. JUDr. Rastislavovi FUNTOVI, Ph.D., LL.M.
Cenu slávnostne odovzdal štátny tajomník Ministerstva  spravodlivosti SR, Mgr. Michal Novotný, dňa 8. septembra 2020.


            Redakčná rada 

​​​
​​​​