Cena Karola Planka za rok 2015

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila
 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2015“

 
JUDr. Miroslave BÁLINTOVEJ 


  

Z RADOV ŠTUDENTOV


Mgr. Michalovi KRAJČOVIČOVI 

 
 Ceny slávnostne odovzdala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., dňa 12. septembra 2016.

​ 
                                                                    Redakčná rada
 ​

 

​​
​​​​