CENA KAROLA PLANKA ZA ROK 2017

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila
 

„CENU KAROLA PLANKA ZA ROK 2017“

 
Mgr. Nikolete BITTEROVEJ.


  

Z RADOV ŠTUDENTOV


Mgr. Richardovi MACKOVI.

 
 Ceny slávnostne odovzdal  minister spravodlivosti SR, Mgr. Gábor Gál, dňa 26. septembra 2018.

​ 
                                                                    Redakčná rada