Cena Karola Planka za rok 2008

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „Cenu Karola Planka za rok 2008“

Mgr. Tomášovi Hercovi

za odborné príspevky uverejnené v roku 2008, a to:
•Problém aplikovateľnosti protiústavného právneho predpisu, JR č. 6-7
•Neuplatňovanie mandátu poslanca, JR č. 10

 

Cenu slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR JUDr. Štefan Harabin, 25. mája 2009.