Cena Karola Planka za rok 2002

 

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

 

 

 „Cenu Karola Planka za rok 2002“

 JUDr. Jánovi DRGONCOVI, DrSc.

 za súbor odborných článkov uverejnených v roku 2002.

 Redakčná rada ďalej ocenila titulom

 „Nominant Ceny Karola Planka za rok 2002“

 

JUDr. Miloša HAŤAPKU

 za súbor odborných článkov uverejnených v roku 2002.
 

JUDr. Ondreja SAMAŠA

 za článok „Neprimeraná rýchlosť ako možná príčina dopravných nehôd“, uverejnený v rubrike Za a proti v č. 10/2002.
 
Ceny     slávnostne  odovzdal  minister   spravodlivosti  JUDr. Daniel Lipšic   27. marca 2003.