Menný zoznam členov Rekodifikačnej komisie pre OSP

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.   

JUDr. Jana Baricová  

JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

JUDr. Eva babiaková, csc.                                      

JUDr. Jana Bajánková        

JUDr. Katarína Bartalská       

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.    

JUDr. Ladislav Duditš   

JUDR. DOMINIKA DZIAKOVÁ, PhD. 

Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.   

JUDr. Marián Fečík    

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM 

JUDr. Katarína Gešková, PhD.   

JUDr. Andrea Haitová    

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.              

JUDr. Petr Lavický, PhD.    

JUDr. Milan Ľalík       

JUDr. Pavol Malich    

JUDr. Soňa Mesiarkinová   

JUDr. Peter Molnár, PhD.        

JUDr. Juraj Palúš     

JUDr. Marica Pirošíková    

JUDr. Andrej Popovec    

JUDr. Beatrix Ricziová, phd.           

JUDr. Renáta Šínová, PhD.   

JUDr. Robert Šorl, PhD.    

JUDr. Marek Tomašovič, PhD.   

JUDr. Katarína Valová, PhD.   

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.