Zoznam členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva

Predseda:

      prof. JUDr. Marek Števček, PhD.                                MS SR, PF UK Bratislava

Tajomník:

      JUDr. Barbora Klúčiková                                            MS SR
 

 

Členovia:        

JUDr. Bajánková Jana                                                NS SR
JUDr. Baricová Jana                                                  ÚS SR
JUDr. Bezouška Petr, Ph.D.                                        PF UPOL
JUDr. Ing. Budjač Milan, PhD.                                    MS SR
Prof. JUDr. Cirák Ján, CSc.                                         PF UMB Banská Bystrica
doc. JUDr. Csach Kristián, PhD.                                  PF UPJŠ Košice
JUDr. Dobrovodský Róbert, PhD., LL.M.                       PF TU Trnava
doc. JUDr. Ďurica Milan, PhD.                                     KS Banská Bystrica
JUDr. Fečík Marián                                                    GP SR
doc. JUDr. Gábriš Tomáš, PhD., LLM                           PF UK Bratislava, advokát
JUDr. Gyárfáš Juraj                                                   advokát
doc. JUDr. Havel Bohumil Ph.D.                                  Ústav státu a práva ČR, advokát
JUDr. Hulmák Milan, PhD.                                          PF UPOL, advokát
JUDr. Humeník Ivan, PhD.                                          advokát
Mgr. Jakubáč Róbert                                                  ÚGKK SR
doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD.                                 PF TU Trnava
JUDr. Kotrecová Alexandra, PhD.                                PF UK Bratislava
JUDr. Križan Martin, PhD.                                           PF UK Bratislava
Mgr. Luprichová Petronela, PhD.                                 PF UK Bratislava
doc. JUDr. Mamojka Mojmír, PhD. ml.                         PF UK Bratislava
JUDr. Melzer Filip, Ph.D., LL.M.                                   PF UPOL
JUDr. Mesiarkinová Soňa                                           NS SR
JUDr. Mitterpachová Jana, PhD.                                  advokátka
JUDr. Moravčíková Andrea, PhD.                                 NS SR
JUDr. Niku Anna                                                        advokátka
JUDr. Novotná Marianna, PhD.                                    PF TU Trnava
JUDr. Pirošíková Marica                                              MS SR
JUDr. Popovec Andrej                                                 Slovenská advokátska komora
JUDr. Ricziová Beatrix, PhD.                                       MS SR
JUDr. Sedlačko František, PhD., LL.M.                          advokát
JUDr. Smyčková Romana, PhD.                        ´         PF UK Bratislava
JUDr. Šínová Renáta, Ph.D.                                        PF UPOL
JUDr. Šulai Peter                                                       notár
JUDr. Tégl Petr, Ph.D.                                                PF UPOL
JUDr. Tomašovič Marek, PhD.                                     GP SR
JUDr. Valachovič Marek, PhD.                                     advokát
JUDr. Valová Katarína, PhD.                                       notárka
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.                                     PF UPJŠ Košice
doc. JUDr. Vozár Jozef, CSc.                                       Ústav štátu a práva SAV
JUDr. Ing. Zahradníková Radka, PhD., LL.M.               Okresní soud Praha - západ
 
 
 
 
 
 

​ ​