Nahrávanie súdnych pojednávaní

 
      Cieľom projektu je umožniť nahrávať a archivovať audiozáznamy všetkých súdnych pojednávaní v rámci súdov v rezorte MS SR, ako aj ukladať ich ako súčasť dôkazových materiálov.
 
Cieľovým riešením je vybaviť všetkých 510 pojednávacích miestností vo všetkých krajských a okresných súdoch technickými prostriedkami ako sú mikrofóny, záznamové zariadenia, kabelážne  systémy a obslužný softvér, ktoré budú umožňovať audiozáznamy všetkých pojednávaní. Audiozáznamy budú následne archivované a distribuované na ďalšie spracovanie.