Dočasná ochrana podnikateľov do 31.12.2020

Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom, prevádzkujúcim podnik, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19. Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pred uskutočnením podania k dočasnej ochrane, odporúčame oboznámiť sa s obsahom často kladených otázok, ktoré nájdete TU.​

Na komunikáciu so súdom pri dočasnej ochrane sú určené nižšie uvedené formuláre, ktoré sa podávajú výlučne príslušnému súdu.

Na poskytnutie dočasnej ochrany sú príslušné:

  • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.


 

Vyberte súd, ktorému je podanie určené. Na podanie, ktoré nebude podané na príslušný súd a prostredníctvom na to určeného formulára, súd nebude prihliadať.

Na podanie formulára v listinnej podobe je oprávnená len fyzická osoba – podnikateľ.

FormulÁre Pre ElektronickÉ Podania :

 
​​​​​​​​

FORMULÁRE PRE LISTINNÉ PODANIA :

 ​​