Tlmočníci a prekladatelia

  
 
 

Informácie pre záujemcov o vykonávanie tlmočníckej a prekladateľskej činnosti  (Informácie pre záujemcov o zápis do Zoznamu tlmočníkov a tlmočníkov

 

Informácie pre tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v Zozname tlmočníkov a prekladateľov

Podrobnosti týkajúce sa znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 ​


Použité skratky:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – MS SR alebo ministerstvo
Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov – Zoznam tlmočníkov a prekladateľov
Zadávatelia tlmočníckych a prekladateľských úkonov – zadávatelia
Elektronický denník tlmočníka a prekladateľa – EDZ
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ZZTP

     

ELEKTRONICKÝ DENNÍK​
 

EDZ_ZTP_kratka_Používateľská príručka v1 11 0 (002)[.pdf.872 Kb]

  

EDZ_ZTP-ZO_Používateľská príručka_plná verzia v1 11 0.pdf [.pdf.4 MB]​​

  

Technická podpora - nahlásenie problému TU​

​​​​​​​​