Správcovia konkurznej podstaty

Správcovia konkurznej podstaty

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

V prípade otázok k pôsobnosti ministerstva v tejto sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami.

Bližšie informácie:

Zápis a Vyčiarknutie,

Zoznam správcov

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty

Často kladené otázky

Formuláre (konkurzné konanie aj správcovia)​

Správne poplatky správcov​

Odborná príprava

Ďalšie vzdelávanie

Správcovská skúška​

Termíny správcovských skúšok

Výsledky správcovských skúšok​

Usporiadatelia správcovských skúšok​

Stanoviská MS SR​