Zmena sídla exekútorského úradu

Aktualizované 20. októbra 2020

 
 • Mgr. Jozef Pavlík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: M. R. Štefánika 335/16, Brezová pod Bradlom, na novú: Nám. M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava.

 
Aktualizované 1. októbra 2020

 
 • Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sartorisova 21, Bratislava, na novú: Koprivnická 9/G, 841 02 Bratislava.

 

 • Mgr. Marián Michnica, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sartorisova 21, Bratislava, na novú: Koprivnická 9/G, 841 02 Bratislava.
 

 
Aktualizované 16. septembra 2020

 

 • JUDr. Mária Nogová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Letná 27, Košice, na novú: Hroncova 1, 040 01 Košice.

 
Aktualizované 7. septembra 2020

 
 • JUDr. Eva Šajánková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sadová 621, Senica, na novú: Ružová 5, 909 01 Skalica.

 

 • JUDr. Pavol Šajánek, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sadová 621, Senica, na novú: Ružová 5, 909 01 Skalica.

 

 • JUDr. Libor Samec, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Košická 6, Bratislava, na novú: Bradáčova 7, 852 86 Bratislava.

 
Aktualizované 13. júla 2020
 
 • Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Vrbovská cesta 96, Piešťany, na novú: Teplická 2217/53, 921 01 Piešťany.

 
Aktualizované 9. apríla 2020

 
 • JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, s účinnosťou od 06.04.2020 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Obchodná 7, Bratislava, na novú: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava.

 
Aktualizované 17. februára 2020

 
 • JUDr. Peter Šimko, súdny exekútor, s účinnosťou od 15.02.2020 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Smetanova 16, Bratislava, na novú: Cukrová 14, 813 39 Bratislava.

 
Aktualizované 20. januára 2020

 
 • JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na novú: ul. A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč.

 

 • JUDr. Viera Kučerová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na novú: ul. A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč.

 
Aktualizované 7. januára 2020

 

 • JUDr. Andrea Farkašová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Vrútocká 12, Bratislava, na novú: Drieňová 34, 821 04 Bratislava.


 

Aktualizované 17. decembra 2019

 
 • JUDr. Andrea Ondrejková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Vrútocká 12, Bratislava, na novú: Na Križovatkách 47, 821 04 Bratislava.

 

 • MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.01.2020 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Radničné námestie 15, Bardejov, na novú: Hlavná 137, 080 01 Prešov.

 
Aktualizované 24. septembra 2019

 
 • JUDr. Zuzana Borárosová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Kolískova 1, Bratislava, na novú: Lužná 1, 851 04 Bratislava.


 
Aktualizované 12. septembra 2019

 
 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Priemyselná 6, Bratislava, na novú: Syslia 29, 821 05 Bratislava.

 

Aktualizované 20. mája 2019
 

 • JUDr. Martin Píry, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.06.2019 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Obežná 2, Žilina, na novú: Framborská 3605/41, 010 01 Žilina.

 
Aktualizované 5. marca 2019

 
 • JUDr. Iveta Ailerová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.03.2019 zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Mlynská 3, Levice, na novú: J. Bottu 21, 934 01 Levice.

 

 • JUDr. Ivan Varga, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.01.2019 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Popradská 68, Košice, na novú: Štúrova 20, 040 01 Košice

 
Aktualizované 7. januára 2019

 
 • JUDr. Lucia Ďuricová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.01.2019 zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Potočná 8, Čadca, na novú: Nám. slobody 59, 022 01 Čadca.

 
Aktualizované 4. decembra 2018

 
 • JUDr. Juraj Sabol, súdny exekútor, s účinnosťou od 01.12.2018 zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Svätoplukova 6, Košice, na novú: Hutnícka 1, 040 01 Košice.

 
Aktualizované 26. novembra 2018

 
 • JUDr. Eva Rusnáková, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.12.2018 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Rozmarínova 6, Levice, na novú: Ľ. Štúra 29, 934 01 Levice.

 
Aktualizované 1. októbra 2018

 
 • JUDr. Andrea Nemčíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: M.R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, na novú: Železničná 98, 017 01 Považská Bystrica.
 
Aktualizované 16. júla 2018
 
 • Mgr. Miloš Dubovec, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Podunajská 23/D, Bratislava, na novú: Popradská 34, 821 06 Bratislava.

 
Aktualizované 29. júna 2018
 
 • Mgr. Pavel Mika, súdny exekútor, zmení s účinnosťou od 02.07.2018 adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Krupinská cesta 5, Zvolen, na novú: Dukelských hrdinov 16, 960 01 Zvolen.

 
Aktualizované 5. júna 2018

 
 • JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Kúpeľná 3, Prešov, na novú: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

 
Aktualizované 22. mája 2018

 
 • JUDr. Pavol Crkoň, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jesenského 7371/2, Trenčín, na novú: Jesenského 7713, 911 01 Trenčín.

 
Aktualizované 10. mája 2018

 
 • JUDr. Jozef Ingr, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Matejkova 13, Bratislava, na novú: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava.

 
Aktualizované 9. mája 2018

 
 • Mgr. Ján Janec, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Račianska 109/C, Bratislava, na novú: Vínna 1, 831 02 Bratislava.

 
Aktualizované 23. apríla 2018

 
 • Mgr.   Milan  Somík,  súdny  exekútor,  zmení  od  01.05.2018  adresu  sídla  Exekútorského  úradu z pôvodnej: Jilemnického 12, Martin, na novú: Československej armády 1, 036 01 Martin.

 
Aktualizované 4. apríla 2018

 
 • Mgr. Barbora Budziňáková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bárdošova 2/A, Bratislava, na novú: Kozia 17, 811 03 Bratislava.

 
Aktualizované 12. januára 2018

 
 • PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD., súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Pekárska 23, Trnava, na novú: Kollárova 34, 917 01 Trnava.

 
Aktualizované 19. decembra 2017

 
 • JUDr. Martin Hucík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Radlinského 1716, Dolný Kubín, na novú: Ľ. Jankuľáka 845, 027 12 Liesek.

 

 • JUDr. Jozef Augustín, PhD., súdny exekútor, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44755/2017/152 zo dňa 07.09.2017, právoplatným dňom 28.09.2017, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený z územného obvodu Krajského súdu v Trenčíne do územného obvodu  Krajského súdu  v Žiline, konkrétne  do sídla Exekútorského  úradu: Framborská  3605/41,     010 01 Žilina, a to s účinnosťou od 01.01.2018.

 
Aktualizované 18. októbra 2017
 
 • JUDr. Dagmar Kováčová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.11.2017 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Šoltésovej 14, Bratislava, na novú: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava.

 
Aktualizované 5. septembra 2017
 
 • JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trojičné námestie 191, Tvrdošín, na novú: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo.

 

 • JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor, IČO: 35659378, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trojičné námestie 191, Tvrdošín, na novú: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo.

 
Aktualizované 4. septembra 2017

 
 • Mgr. Ján Harvan, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: ul. 26. novembra 1, Humenné, na novú: Mierová 5216/88, 066 01 Humenné.

 
Aktualizované 21. augusta 2017
 
 • JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdna exekútorka, s účinnosťou od 01.09.2017 zmení adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Dolné Rudiny 3, Žilina, na novú: Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina.

 
Aktualizované 1. augusta 2017

 • Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Sedlárska 6, P.O.BOX 86, Bratislava, na novú: Námestie SNP 13, P.O.BOX 86, 811 06 Bratislava 1.


 
Aktualizované 10. júla 2017
 
 • JUDr. Ivona Babušková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Športová 45, Nové Mesto nad Váhom, na novú: Tehelná 86, 915 01  Nové Mesto nad Váhom​.


 

​Aktualizované 3. júla 2017

 • JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Štúrova 784/52, Detva, na novú: Krné 84, 962 12 Detva.
 • Mgr. Eduard Biro, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nerudova 14, Košice, na novú: Žižkova 6, 040 01 Košice.

 

Aktualizované 29. júna 2017

 • JUDr. Jaroslav KABÁČ, súdny exekútor, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44009/2017/152 zo dňa 12.06.2017, právoplatným dňom 29.06.2017, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Trenčíne do územného obvodu Krajského súdu v Žiline, do sídla Exekútorského úradu: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, a to s účinnosťou od 01.07.2017.

 

 • JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44008/2017/152 zo dňa 12.06.2017, právoplatným dňom 29.06.2017, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Trenčíne do územného obvodu Krajského súdu v Žiline, do sídla Exekútorského úradu: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, a to s účinnosťou od 01.07.2017.

 

Aktualizované 15. júna 2017

 • Mgr. Mária Ághová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Perecká 20, Levice, na novú: Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice.

 

Aktualizované 1. júna 2017

 • JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: E. B. Lukáča 2, Martin, na novú: A. Pietra 17, 036 01 Martin.

 

 • JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Obchodná 2, Stará Ľubovňa, na novú: Námestie gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Ľubovňa.

 

Aktualizované 2. mája 2017

 • JUDr. Viera Horváthová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Laurinská 18, Bratislava, na novú: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava.

 

 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Riazanská 33, Bratislava, na novú: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava.

 

Aktualizované 25. apríla 2017

 • Mgr. Viera Hurtišová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: A. Škarvana 2/34, Prievidza, na novú: Priemyselná 9, 971 01 Prievidza.

 

Aktualizované 21. apríla 2017

 • JUDr. Natália Ďuráková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. M. R. Štefánika 3, Topoľčany, na novú: Bernolákova 1546/32, 955 01 Topoľčany.

 

Aktualizované 4. apríla 2017

 • JUDr. Jaroslav Delfiny, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Školská 10, Moldava nad Bodvou, na novú: Pražská 4, 040 01 Košice.

 

 • JUDr. Michal Holčík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. SNP 27, Zvolen, na novú: Stráž 223, 960 01 Zvolen.

 

Aktualizované 15. marca 2017

 • Mgr. Dušan Čerešňa, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: ul. Andreja Hlinku 3858/1, Trnava, na novú: ul. Andreja Hlinku 3858/34A, 917 01 Trnava.

 

 • JUDr. Vojtech Markovič, PhD., súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Župná 1147, Komárno, na novú: Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno.

 

Aktualizované 1. marca 2017

 • JUDr. Iveta Ailerová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej:   P.Jilemnického 1, Levice, na novú: Mlynská 3, 934 01 Levice.

 

 • JUDr. Alena Szalayová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej:  P.Jilemnického 1, Levice, na novú: Mlynská 3, 934 01 Levice

 

 • JUDr. Andrea Farkašová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Lamačská cesta 109, Bratislava, na novú: Vrútocká 12, 821 04 Bratislava.

 

Aktualizované 2. februára 2017

 • JUDr. Peter Kuna, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Záhradnícka 62, Bratislava, na novú: Miletičova 20, 821 08 Bratislava.

 

Aktualizované 3. januára 2017

 • JUDr. Martin Dobrodenka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ružová 10, Skalica, na novú: Blahova 13, 909 01 Skalica.

 

 • JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ružová 10, Skalica, na novú: Blahova 13, 909 01 Skalica.

 

 • Mgr. Nina Mištíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Záhradnícka 62, Bratislava, na novú: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava.

 

Aktualizované 13. decembra 2016

 • JUDr. Július Petík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nobelova 16, Bratislava, na novú: Nobelova 34, 831 02 Bratislava.​

 

Aktualizované 7. decembra 2016

 • JUDr. Miroslav Zahorjan, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Čajakova 1, Košice, na novú: Štúrova 19, 040 01 Košice.

 

Aktualizované 28. novembra 2016

 • JUDr. Rastislav Horský, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Priemyselná 6, Bratislava, na novú: Jakubovo námestie 15, 811 09 Bratislava
 • JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Priemyselná 6, Bratislava , na novú: Jakubovo námestie 15, 811 09 Bratislava

  

Aktualizované 14. novembra 2016

 • JUDr. Boris Sobolovský, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Koceľova 15, Bratislava, na novú: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava.

 

Aktualizované 12. októbra 2016

 • JUDr. Hildegarda Laclavíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Hlavná 45, Prešov, na novú: Slovenská 52, 080 01 Prešov. 

 

Aktualizované 8. septembra 2016

 • JUDr. Hugo Hýbal, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jašíkova 2, Bratislava, na novú: Jakabova 30, 821 04 Bratislava.

 

Aktualizované 1. augusta 2016

 • JUDr. Eva Rusnáková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Námestie E. Šoltésovej 14, Levice, na novú: Rozmarínova 6, 934 01 Levice.

 

Aktualizované 8. júla 2016

 • JUDr. Martin Píry, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: ul. Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, na novú: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina.

 

Aktualizované 1. júna 2016 

 • JUDr. Paula Miššíková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Koceľova 7, Nitra, na novú: Pod Katrušou 13, 949 05 Nitra.
 
 • Mgr. Dáša Skýpalová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Plynárenská 4, Bratislava, na novú: Palkovičova 11, 821 08 Bratislava.

 

Aktualizované 10. marca 2016

 • Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trnavská cesta 82, Bratislava, na novú: Šustekova 51, 851 04 Bratislava.
 
 • Mgr. Martin Kostka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trnavská cesta 82, Bratislava, na novú: Šustekova 51, 851 04 Bratislava.

 

Aktualizované 8. januára 2016

 • JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Mazúrova 2, Skalica, na novú: Štúrova 4A, 909 01 Skalica.
 
 • Mgr. Martin Thomka, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: A. Kmeťa 28, Martin, na novú: Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin.

 

Aktualizované 6. novembra 2015

 • JUDr. Martin Petrovič, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Letná 42, Rožňava, na novú: Kósu-Schoppera 8, 048 01 Rožňava.

 

Aktualizované 30. septembra 2015

 • JUDr. Oľga Reháková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Trnavská 37, Bratislava, na novú: Kominárska 2 (budova Dopravoprojekt), 831 04 Bratislava.

 

Aktualizované 5. augusta 2015

 • JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Jakubovo námestie 15, Bratislava, na novú: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava.

 

Aktualizované 1. júla 2015

 
 • JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ul. 29. augusta 2, Bratislava, na novú: Grösslingova 62, 811 09 Bratislava.

 

 • JUDr. Ján Siget, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bottova 7, Žilina, na novú: Antona Bernoláka 51 (Dom odborov, vchod A), 010 01 Žilina.

 

Aktualizované 1. júna 2015

 
 • JUDr. Július Petík, súdny exekútor, zmenil adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Za stanicou 5, Bratislava, na novú: Nobelova 16, 831 02 Bratislava.
 
 • Mgr. Eva Uhaľová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Nám. SNP 6/11, Zvolen, na novú: Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen.

 

Aktualizované 4. mája 2015

 
 • JUDr. Michala Birková, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bakossova 54, Banská Bystrica, na novú: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica.

 

Aktualizované 13. apríla 2015

 
 • JUDr. Michala Birková, súdna exekútorka, bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 38507/2015/52 zo dňa 23.03.2015, právoplatným dňom 01.04.2015, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložená zo sídla Exekútorského úradu v  územnom obvode Krajského súdu v Bratislave do územného obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, do sídla Exekútorského úradu: Bakossova 54, 974 01 Banská Bystrica.

 

 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 38507/2015/52 zo dňa 23.03.2015, právoplatným dňom 01.04.2015, v zmysle § 9 písm. c) Exekučného poriadku preložený zo sídla Exekútorského úradu v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici do územného obvodu Krajského súdu v Bratislave, do sídla Exekútorského úradu: Riazanská 33, 831 03 Bratislava.

 

 • Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou, na nové: Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

 

 • Mgr. Viera Hurtišová, súdna exekútorka, zmenila  sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Lúčna 16/1, Prievidza, na nové: A. Škarvana 2/34, 971 01 Prievidza.

 

 • JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: A.  Kmeťa 24, Piešťany, na nové: Hollého 23, 921 01 Piešťany.

 

Aktualizované 2. marca 2015

 • JUDr. Lucia Baničová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Bratislavská 45, 917 02 Trnava, na novú: B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava.

 

Aktualizované 7. januára 2015

 • JUDr. Barbora Hovanová, súdna exekútorka, zmenila adresu sídla Exekútorského úradu z pôvodnej: Ing. Kožucha 1, 052 01 Spišská Nová Ves, na novú: Gorkého 8, 052 01 Spišská Nová Ves.

 

Aktualizované 10. júla 2013

 • JUDr. Patricius Baďura, súdny exekútor, zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, na nové: Š. Rosívala 2, 841 06 Bratislava.
 • JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín, na nové: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.
 • JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Pribinova 32, 821 09 Bratislava, na nové: Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava.
 • Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Nám. M. R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno, na nové: Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica.
 • JUDr. Vladimír Oravec, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kukučínova 183/16, 050 01 Revúca, nové: Magnezitárov 1210/10, 050 01 Revúca.
 • JUDr. Táňa Pačesová, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Wolkrova 4, 850 00 Bratislava, na nové: Na Barine 10, P.O.BOX 112, 850 00 Bratislava, nové tel. čísla: 0905 204 512, 0917 158 437.
 • PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Parašutistov 8, 917 01 Trnava, na nové: Pekárska 23, 917 01 Trnava, nové tel. a fax. číslo: 033/240 02 10.

 

Aktualizované 24. mája 2013

 • JUDr. Táňa Pačesová, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Wolkrova 4, 850 00 Bratislava, na nové: Na Barine 10, P.O. Box 112, 850 00 Bratislava. Nové kontaktné telefónne čísla: 0905 204 512, 0917 158 437.
 • Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka, zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného : Nám. M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno, na nové: Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica.

 

Aktualizované 6. mája 2013

 • JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor, zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín, na nové: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.  
 •  

Aktualizované 4. februára 2013

 • JUDr. Štefan Kvasnica, súdny exekútor, zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Novomestská 14, 907 01 Myjava, na nové: M.R.Štefánika 582/29B, P.O.BOX 2/24, 907 01 Myjava; nové tel. číslo: 034/2301544, nový e-mail: exekutor@skvasnica.eu

 

Aktualizované 4. júla 2012

 • JUDr. Peter Urbánek, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Bratislavská 1458, 924 01 Galanta na nové: Bratislavská 23/11, 924 01 Galanta
 •  
 • Mgr. Miloš Dubovec, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Geologická 21, 821 06 Bratislava na nové: Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava

 

Aktualizované 25. októbra 2011

 • JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Ružová 22, Skalica na nové: Ružová 10, Skalica

 

Aktualizované 19. októbra 2011 

 • JUDr. Petra Bednáriková - zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Michalská bašta 16A, 940 01 Nové Zámky na nové: Björnsonova 2, 940 01 Nové Zámky

 • JUDr. Mária Hlavňová - zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Pribinova 8, 040 01 Košice na nové: Hlavná 115, 040 01 Košice

 • JUDr. Soňa Spišáková - zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Partizánska cesta 94, Banská Bystrica na nové: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

 • JUDr. Roman Fogta - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: ČSA 10, Levice na nové: Kynceľová 77, 974 01 Kynceľová

 • JUDr. Branislav Plško - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Votrubova 2, Bratislava na nové: Letná 5, 831 03 Bratislava

 • JUDr. Ladislav Mikeska - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Bellova 1555, Liptovský Mikuláš na nové: M. Pišúta 13, 031 01 Liptovský Mikuláš

 • JUDr. Judita Jakobejová - zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kósu Schoppera 22, Rožňava na nové: Námestie baníkov 1, 048 01 Rožňava

 • JUDr. Jaroslav Mráz - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Šustekova 51, 851 04 Bratislava na nové: Bosákova 7, 851 04 Bratislava

 • JUDr. Stacho Chladný - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Hurbanova 14/A, Banská Bystrica na nové: Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica

 • Mgr. Lujza Michalovičová - zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Hurbanova 14/A, Banská Bystrica na nové: Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica

 • Mgr. Ján Makita - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Šustekova 2, Bratislava na nové: Bosákova 7, 851 04 Bratislava

 • JUDr. Jozef Ivančík - zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Hlavné nám. 7, 940 01 Nové Zámky na nové: Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky
​​