FORMULÁRE - SPRÁVCOVIA

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo formuláre, na ktorých možno podať žiadosť o zápis do zoznamu správcov.

K formuláru žiadosti o zápis do zoznamu správcov, ktorý podáva právnická osoba, je nutné pripojiť formuláre Príloha1 a Príloha2. Ak Príloha1 alebo Príloha2 nepostačuje na zápis všetkých potrebných skutočností, pripojí sa k žiadosti ďalší list Prílohy1 alebo Prílohy2, na ktorom sa ďalšie skutočnosti vyznačia.

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov - fyzická osoba  Ziadost_zapis_fo.rtf
Žiadosť o zápis do zoznamu správcov - právnická osoba   Ziadost_zapis_po.rtf
Príloha 1 k žiadosti o zápis do zoznamu správcov - právnická osoba   priloha_1.rtf
Príloha 2 k žiadosti o zápis do zoznamu správcov - právnická osoba   Zapis_po_priloha2.rtfZapis_po_priloha2.rtf

K žiadosti je potrebné pripojiť ďalšie listiny podľa § 24 ods. 2 Zákona o správcoch, prípadne listiny podľa § 24 ods. 3 Zákona o správcoch.

K žiadosti nie je potrebné pripojiť samostatné čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 Zákona o správcoch, nakoľko je súčasťou formuláru žiadosti zápis do zoznamu správcov – fyzickej osoby, prípadne súčasťou Prílohy1 k žiadosti o zápis do zoznamu správcov – právnickej osoby.

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo formulár, na ktorom možno podať prihlášku na správcovskú skúšku.

Prihláška na správcovskú skúšku  prihlaska na skusku SKP.rtfprihlaska na skusku SKP.rtf

* Po otvorení súboru "prihlaska" je potrebné podrobne vyplniť všetky požadované informácie. Vyplnený formulár vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu MS SR. Ministerstvo po doručení vyplnenej prihlášky na správcovskú skúšku zašle písomné potvrdenie jej prijatia. Po stanovení termínu správcovskej skúšky ministerstvo zašle písomnú pozvánku na túto skúšku, v ktorej budú uvedené všetky podrobné informácie.