OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV

Formuláre pre návrhy k oslobodeniu od súdnych poplatkov:

 

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania pri návrhu priznania oslobodenia od súdnych poplatkov - fyzické osoby   

oslobodenie_od_sudnych_poplatkov_FO.rtfoslobodenie_od_sudnych_poplatkov_FO.rtf
oslobodenie_od_sudnych_poplatkov_FO.pdfoslobodenie_od_sudnych_poplatkov_FO.pdf


Pokyny k vypĺňaniu tlačiva - fyzické osoby

pokyny_k_vyplnaniu_tlaciva_FO.pdfpokyny_k_vyplnaniu_tlaciva_FO.pdf

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania pri návrhu priznania oslobodenia od súdnych poplatkov - právnické osoby 


oslobodenie_od_sudnych_poplatkov_PO.rtfoslobodenie_od_sudnych_poplatkov_PO.rtf
oslobodenie_od_sudnych_poplatkov_PO.pdfoslobodenie_od_sudnych_poplatkov_PO.pdf

 
Pokyny k vypĺňaniu tlačiva - právnické osoby

pokyny_k_vyplnaniu tlaciva_PO.pdfpokyny_k_vyplnaniu tlaciva_PO.pdf

​ ​