Mediácia

 
Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo formuláre, na ktorých možno podať žiadosť o zápis do zoznamu mediátorov, do zoznamu mediačných centier a do zoznamu mediačných vzdelávacích inštitúcií a žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu mediátorov v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 420/2004 Z.z.o mediáii a o doplnení niektorých zákonov vMinisterstvo spravodlivosti SR pripravilo formuláre, na ktorých možno podať žiadosť o zápis do zoznamu mediátorov, do zoznamu mediačných centier a do zoznamu mediačných vzdelávacích inštitúcií a žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu mediátorov v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 420/2004 Z.z.o mediáii a o doplnení niektorých zákonov v

 
                                    
Žiadosť o zápis do zoznamu mediačných centier  
                                    
Žiadosť o zápis do zoznamu mediačných vzdelávacích inštitúcií                   
                                                        
​​​​​​