FORMULÁRE PRE KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIU

Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 prihláška pohľadávky  Prihlaska_pohladavky_formular_final.pdfPrihlaska_pohladavky_formular.pdf
 zoznam majetku  zoznam_majetku.rtf
 súhrnný prehľad  suhrnny_prehlad.rtf
 zoznam záväzkov  zoznam_zavazkov.rtf
 zmluvné a iné prehľady  zmluvne_a ine_prehlady.rtf

 

Od 1. januára 2012 v súvislosti s účinnosťou novely Zákona o konkurze a reštrukturalizácii pribudli nasledovné nové formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu:

 

námietka poradia pohľadávky   namietka_poradia_pohladavky.rtf
popretie pohľadávky   popretie_pohladavky.rtf
prihláška zabezpečenej pohľadávky   prihlaska_zabezp._pohladavky.rtf
súhrnná prihláška pohľadávok   suhrnna_prihlaska_pohladavok.rtf
voľná príloha   volna_priloha.rtf

 

V prípade podania zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu súdy v zmysle §36 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu, na ktorom nemožno prepisovať zápisy, vo formáte CD-R.20120101_3276486-2.pdf20120101_3276486-2.pdf20120101_3276486-2.pdf